Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BATENBURG

9. Leden van het geslacht Batenburg komen reeds voor tussen 1076 en 1099. De erfdochter Johanna van Batenburg bracht door huwelijk met Willem van Bronckhorst het kasteel in dat geslacht. De belening geschiedde in 1317. Batenburg vererfde in 1641 op de graven van Horne, om in 1701 in het bezit van de vorsten van Bentheim-Steinfurt te geraken. Die hebben het bezeten tot het einde van de Tweede Wereldoor1og, toen Batenburg als vijandelijk vermogen verbeurd verklaard werd. Na de verwoesting in 1568 werd het kasteel omstreeks 1600 herbouwd tot een fraai ensemble, dat echter in 1795 door de Fransen in brand gestoken werd. Het Nederlands Beheersinstituut droeg de mine met enige grond in 1953 over aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, de huidige eigenares. Zij heeft consolideringswerkzaamheden laten verrichten, maar de mine wacht op een restauratie.

"De Beerecamp." NIJKERK.

10. De Beerecamp is een weinig bekend huis en ook van de geschiedenis valt niet zoveel te vertellen. Johan van Aller van Stoutenburg is de eerst bekende eigenaar. In 1479 kwam het goed in handen van Sander Bentinck. De Bentincks behielden het tot 1898, toen werd het verkocht aan de familie Van Weede en vererfde vervolgens op de jonkheren Van Haersma de With, die het nog bezitten. Het is een curieus huis; slechts ongeveer een kwart is onderkelderd. Het oudste deel, met trapgevels, stamt uit de zestiende eeuw en in de volgende eeuw werd het huis verdubbeld. Enige oneffenheden in het terrein kunnen op voorrnalige grachten duiden.

11. Een van de meest imposante kastelen van Gelderland is weI het kasteel Bergh. Een Constantinus de Monte (de Berge) komt in 1105 voor. Frederik III van den Bergh liet kasteel Bergh in 1416 na aan zijn kleinzoon Willem II van Polanen, die zich Van den Bergh is gaan noemen. Oswald II liet in 1712 Bergh na aan zijn zuster Maria Clara, gehuwd met Maximiliaan van Hohenzollem-Sigmaringen. De Hogenzollerns verkochten in 1912 het kasteel en veel grond aan dr. J .H. van Heek. In 1946 werd het kasteel met inhoud ingebracht in de Stichting tot Instandhouding van de Goederen en Rechten van het Huis Bergh. De grote vierkante toren is vijftiende-eeuws; de hoofdvleugel is omstreeks 1600 gebouwd. In 1735 werd het kasteel door brand grotendeels verwoest.Het herbouwde kasteel viet in 1939 andermaal aan de vlammen ten prooi, maar een herbouw gafhet de oude luister terug. Het is te bezichtigen.

NISSleHUlS - BAARLO WflCH1 (,I.

Coor

12. Van een ridder van de Berckt wordt gesproken in 1286 en een Tilman van Eyll is eigenaar in 1326. Agnes van Eyll brengt de Berckt door huwelijk aan de Van Crieckenbecks (1563). Haar dochter Agnes huwt in 1594 Godfried van Hardenraet. Haar kleindochter Johanna Aleida huwdeLambert van Pollaert en na diens dood hertrouwde zij in 1690 met Jan van Rhoe Obsinnich. De dochter uit dit huwelijk, Eva Th.F., huwde in 1707 met Willem Ph. van Olne. De Van Olnes verkochten het kasteel omstreeks 1830 aan Johan baron van Scherpenzeel-Heusch. Zijn schoonzoon Stephanus graaf d' Alcantara verkocht het goed in 1869 aan de familie Coenegracht. Zij verkochten het kasteel aan een kloosterorde en tot vandaag is de Berckt klooster. Het tegenwoordige huis werd in 1839 gebouwd op de plaats van het oude kasteel. De uitbouw links op de foto ter breedte van drie ramen is nu vervangen door een kapel.

Werkhouen. Kasteel "BelJerweerl"

13. In het midden van de dertiende eeuw komt een Zweder van Zuylen voor, die ook bekend staat onder de naam Zweder van Beverweerd. In 1296 wordt Nicolaas van der Velde met het goed beleend. Zijn kleindochter huwde vermoedelijkJan van Zuylen. Door huwelijk ging hetkasteel in 1465 over op de Van Boecholts, en in de zestiende eeuw kwam het via de De Lannoys door huwelijk aan Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en schoonvader van Willem de Zwijger. Later komt het aan ceo van de bastaardzoons van Prins Maurits, Lodewijk van Nassau. Eveneens door huwelijk komt het in 1782 aan de Van Heeckerens; in 1906 aan de Van Rechterens. Gravin zu Castell-Castell-van Rechteren Limpurg verkoopt het kasteel in 1958 aan de Quakerschool, die in het huis is gevestigd. Het kasteel kreeg het huidige uiterlijk door een zeer ingrijpende verbouwing in 1835.

Uitg : The Interuational Trading Com pan)', Amswrdam

14. Kasteel Biljoen staat op de plaats van de oude Broekerhof, die in 1076 door koning Hendrik IV aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht werd geschonken. Dat kapittel verkocht het goed in 1528 aan Hendrik de Groeff. Hertog Karel van Gelre kocht de hof in 1530 en liet er het kasteel bouwen, dat in 1535 in bezit kwam van Roelof van Lennep. In 1633 werd de nalatenschap van de laatste Van Lennep verdeeld; Alexander van Spaen kocht het kasteel van de erven in 1661. In 1848 vererfde Biljoen op baron van Hardenbroek, een neef van de laatste Van Spaen. Zijn erven verkochten het kasteel in 1872 aan J .H. W. Liips, wiens nazaten het nog bezitten. Het kasteel roll oorspronkelijk een U-vorm hebben gehad, maar werd in de achttiende eeuw ingrijpend verbouwd, waardoor de carre-vorm ontstond.

J(et voormaltq kasteel "oe j]inckhorst" nabi] 'j)en J(aag

15. In de zestiende en zeventiende eeuw werd de tegenwoordige Binckhorst gebouwd op de resten van een ouder huis. In 1308 komt Symon van Benthem voor, wiens nazaten zich Van den Binekhorst gaan noemen. Vele geslachten hebben daarna op het kasteel geresideerd. Van Leyenberg (1389); Diere Ploegh en Dire van Zwieten, gehuwd met Anna van Leyenburch; Pous (1464), die zich ook Van den Binckhorst gaat noemen; Snouckaert (1551); Du Vernet (1690); Huyman (1727); De Rooy (1761); Wouters (1796); Sanders en Swaan (1804). In 1839 werd F. van den Binckhorst eigenaar. R.M. delong is de volgende bezitter (1846). Rond 1900 werd het huis cafe en werden er kamers verhuurd. De gemeente Den Haag koeht het kasteel in 1928 en liet het restaureren. In 1959 werd het kasteel in gebruik genomen door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.

16. Bij de plaats van het latere kasteel van Born zou de palts van de legendarische koning Zwentibold of Sanderbout hebben gestaan. Oorspronkelijk behoorde het kasteel aan het geslacht van Born; in 1320 deed het geslacht van Valkenburg hier zijn intrede; in 1400 kwam het aan de hertogen van Gelre en Gulik. Die werden in 1628 opgevolgd door het geslacht Palts-Neuborg en omstreeks 1650 werd het verkocht aan de baronnen de Lerode. De familie Gillissen, die in 1813 eigenaar werd, werd opgevolgd door de families Cramer, du Puis de Watremont en Barbou van Roosteren. Het omstreeks 1650 herbouwde kasteel werd in 1928 een prooi der vlammen. Het werd jammer genoeg niet meer herbouwd. Sinds 1956 behoort de ruine aan de gemeente Born.

Bouvigne - Ginneken

17. Bouvigne heette oorspronkelijk Boeverijen en in de veertiende eeuw is er een geslacht van die naam. Omstreeks 1425 behoort het huis aan het geslacht Van Brecht. Anna van Brecht, weduwe van Hendrick Tseraerts, verkocht het in 1611 aan ridder Keermans, die het at in 1614 verkocht aan Philips Willem van Oranje. DeNassauseDomeinraadverkochthetin 1775aanJ.D. Engel. Die verkocht hetin 1798aanG.A.W. Ruysch. Koper in 1807wasJ.A. Wolff, in 1816E.G. de Jong-Paardekooper,in 1833G. van Hoeij Schilthouwer, in 1834 E.G. van Eyek (voorheen De Jong)-Paardekooper, in 1837 J.J. Paardekooper, in 1839 J.J. de Poorter, in 1859 G .F. Brantsma, mr. L.A.M. de Bruyn werd in 1901 eigenaar; hi] verkoeht het in 1920 aan E. Zoetmulder, die het in 1930 verkocht aan de gemeente Ginneken. In 1972 werd het verkocht aan het Watersehap West-Brabant.

18. In 1344 was Hendrik van Dorth eigenaar van Boxbergen en na hem volgen nag vele geslachten. Na hem kwam Berend Hadeking en diens zoon verkocht het goed in 1416 aan de Van Keppels, van wie het vererfde op de Van Buckhorsts en in 1537 vererfde op de Ripperda's. Het kasteel kwam in 1678 door koop aan de Van Lintelo'sen in 1731 aan de Van Ittersums. Vervolgens aande Van derMeers en in 1750 aanJ.J. Fockinck en J.E. ter Brink, in 1756 aan de graven von Wartensleben en van 1821 tot 1903 aan de familie Lamberts. Tot 1951 waren de Van Doornincks eigenaar, toen kwam het aan de Verenigde Gestichten te Deventer, die het huis doorverkochten. Thans is W.G. Nuy eigenaar. Het huis werd in 1599 herbouwd, maar in latere jaren sterk verkleind. Helaas werd het jaren geleden ommetseld met nieuwe steen, die niet past bij het karaktervan hethuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek