Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De Eese in de gemeente Steenwijkerwold behoorde in 1340 aan Boldewijn van der Eze, wiens dochter Machteld met Herman van Kuinre huwde. Hij overleed in 1376. Henrica van Kuinre, gehuwd met Dirk van der Schulenburg, verkocht de Eese in 1488 aan Gerrit van Isselmuden. Van deze familie ging het via de Van Langens in 1635 door koop over aan de Van Raesfelds. Omstreeks 1685 ging de Eese door huwelijk over aan de Van Rechterens. De laatste eigenaar uit deze tak overleed in 1878 en het jaar daarop werd het goed verkocht aan de familie Brants, die in het begin van deze eeuw opgevolgd werd door de heer Onnes van Nijenrode, die het weer verkocht aan de Van Kamebeeks. Boven de voordeur van het huis op de foto zit een jaarsteentje met het jaartall619. Een restauratie gaf het huis het zeventiende-eeuwse aanzien terug.

40. Epema-State te IJsbrechtum werd in de vijftiende eeuw gesticht door de Epema's. Een van hun afstammelingen, een zekere Gravius, verkocht de state omstreeks 1650 aan Doeke Martens van Burmania, die waarschijnlijk de grondslagen legde voor het tegenwoordige huis, De poort dateert van 1652. In 1825 wordt het huis danig verbouwd en van grote vensters voorzien. In 1894 werd her huis ingrijpend verbouwd, waarbij onder meer de neo-renaissance voorgevel gebouwd werd. Door huwelijk kwam Epema-State in 1746 in bezit van het geslacht Rengers, dat zich vanafl806 Van Welderen Rengers noemde. Thans zijn eigenaren jonkheer en mevrouw Van Eysinga. Ret huis is zomers op bepaalde dagen te bezichtigen.

Kasteel Groot Essenburg, Hulshorst bij Nunspeet

41. De Essenburg bij Hierden werd in 1652 gebouwd op de fundamenten van een veertiende-eeuws kasteel, dat zijn naam aan het geslacht Van Essen ontleende. De eerst bekende eigenaren van dat nieuwe kasteel is de familie Coolwagen. De Van Westervelds worden in 1721 eigenaar en het kasteel vererfde in 1813 op de familie Sandberg. Die verkoopt het in 1929 aan mevrouw Goekoop-de long. Sinds 1950 is de Essenburg Priorij van de Norbertijner orde. Het huis werd in 1767 belangrijk verbouwd; zo ook in 1818 en in 1929 werd het gehele huis ommetseld met nieuwe baksteen en werden quasi antieke kruisvensters aangebracht. De oorspronkelijk van 1864 daterende oranjerie werd gemoderniseerd en door de Norbertijnen met een verdieping verhoogd, zodat thans de verhouding zoek is.

EWSUM BU MIDDELSTUM

42. Een Ewesma wordt genoemd in 1371. Menneke Ewesma brengt door huwelijk in het begin van de vijftiende eeuw Ewsum aan de Tamminga's, die de naam Ewesma aannamen, later tot Ewsum geworden. Voor 1610 werd de borg verkocht aan L. Ripperda; in 1614 aan A. Coenders en het ging het door huwelijk in 1630 aan de Lewes. In 1798 werd de borg te koop aangeboden, maar deze verkoping ging niet door. Edzard Jacob Lewe verkocht de borg in 1856 aan H. W. Wierda. Die liet het huis in 1863 atbreken. AIleen de oude geschuttoren en het schathuis bleven gespaard. Het middeleeuwse huis werd in de zeventiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw gemoderniseerd. Daarbij is de geschuttoren met een verdieping verlaagd.

Kasteel Eysden, ~ezien uan op de j)1aas

43. Het kasteel van Eijsden ligt niet ver van de plaats waar zijn voorganger stond, de Caestertburg of Kettelhof. Vermoedelijk hebben de oudste eigenaren Van Eysden geheten. Zeker is, dat Eijsden in 1365 werd gekocht door Wenceslaus van Brabant, die het in 1370 verkocht aan Jan II van Gronsvelt, Door zijn dood viel het terug aan de Brabantse hertogen. In 1558 kwam het door koop aan de Huyns; daarna in 1592 aan de De Lamargelles en in 1713 aan de Van Hoensbroecks. Door huwelijk kwam het in 1727 aan het geslacht De Geloes en, eveneens door huwelijk, kwam Eijsden in 1936 aan het geslacht De Liedekerke de Pailhe. Het huidige kasteel werd in 1636 gebouwd ofvoltooid en werd in de jaren 1881 tot 1886 ingrijpend gerestaureerd. In 1952 stortte de oostelijke hoektoren gedeeltelijk in, die daarna herbouwd is.

Fraeylemaborg

44. Oorspronkelijk was hier slechts een boerderij, de Fraylemaheerd. In 1504 wordt Remmert Fraylema genoemd en hij zal eigenaar van de borg zijn geweest. Het huis kwam in 1548 door huwelijk aan het geslacht Rengers om in 1690 door koop over te gaan aan de Piccardts. Wegens schulden werd de borg in 1781 verkocht aan Hendrik de Sandra Veltman; vererfde in 1816 op de Hora Siccama's en in 1867 op de familie Thomassen a Thuessink van der Hoop. De laatsten behielden de borg tot 1972 en verkochten hem toen aan de Gerrit van Houten Stichting, die de Fraeylemaborg liet opknappen en openstelde voor het publiek als museum. Beheerder is de Stichting Fraeylemaborg,

45. De havesathe De Gelder in Wijhe was relatief jong. Weliswaar bestond de naam al vroeg; het land behoorde aan het geslacht Ribberts, daarna aan de Van Helendooms (1382) en de Bloemendaels. Rond 15801590 zal De Gelder afgespleten zijn van het oorspronkeIijke goed Ten Campe en verkocht aan de Van der Beeckes. Toen zal er een huis gebouwd zijn, dat in 1611 uitgebreid werd. Door huwelijk kwam De Gelder aan de Van Laers (1630); de Grubbes (1667) en door verkoop in 1683 aan het geslacht Van Dedem. Door huweIijk vererfde De Gelder vervolgens in 1825 op de Von Knobelsdorffs. In 1905 werd het landgoed verkocht aan W.L. baron de Vos van Steenwijk, wiens nageslacht het nog bezit, Het huis werd in de vorige eeuw in neogotische stijl verbouwd en in 1913 werd het afgebroken. Ben deel van de bijgebouwen resteert.

Oeldrop Kasteel

46. In 1371 wordt gesproken van een ridder Jan van Gheldorp; zijn nageslacht blijft hier tot 1442 en dan gaat Geldrop door huwelijk over aan de Van Goors. Al in 1462 komt het goed aan de Van Homes, die het met enige wisselingen binnen de familie tot 1715 behouden; toen ging het door huwelijk aan de O'Donahues over. Dan volgen de eigenaren elkaar snel op: A. van Sprangh (1778); C.P. Eckringa-Novel; l.W. LoosecaatEckringa van Sprangh; Sara Hoevenaar en ten slotte Arnoudina Hoevenaar, die in 1881 in het huwelijk getreden was met Hendrik Nicolaas Camelis baron van Tuyll van Serooskerken. In 1974 werd het Huis te Geldrop door de gemeente Geldrop aangekocht en als gemeentehuis in gebruik genomen. Het kasteel is een samenstel van gebouwen uit verschillende perioden.

47. Gernert was van oudsher een cornrnanderie van de Teutoonse of Duitse Orde. Reeds in 1249 was er een "huis der Teutonen in Gemerthe". Met de bouw van het kasteel werd in 1391 begonnen. Eeuwenlang bleef Gernert cornmanderie, maar in 1794 werd beslag gelegd op de goederen der Duitse Orde. Keizer Napoleon hief in 1809 de Duitse Orde op en confisqueerde haar goederen. Maarschalk Oudinot, hertog van Reggio, ontving de heerlijkheid Gernert in 1810. In 1813 werd het kasteel verkocht aan jhr. A. van Riernsdijck. Door huwelijk vererfde het op de families Lups en Scheidius; de laatste verkocht het in 1881 aan de Franse jezuiten. In 1928 kwarn het aan de paters van de H. Geest. De donjon dateert van de vijftiende eeuw; het kasteel werd in 1740 vrijwel nieuw opgetrokken en het poortgebouw is van 1607. De voorburcht is vrijwel geheel vernieuwd.

Kasteel - Gaulle

48. Het kasteel Geulle was zetel van de heerlijkheid van die naam; na 1660 van het graafschap Geulle. Van 1371 tot 1448 was ze in handen van het geslacht Van Berghe-Trips; van 1554 tot 1594 van het geslacht Van Gavere. De heerlijkheid werd in 1594 gekocht door Wolter van Hoensbroek, wiens nageslacht haar hield tot 1794. Het kasteel, dat sedert 1798 niet meer bewoond was, werd in 1847 afgebroken. Overgebleven zijn twee vleugels van de voorburcht, daterend van omstreeks 1620 maar in de achttiende eeuw vergroot. Kart na 1865 werd het restant verbouwd tot rentmeesterswoning, die in het bezit kwam van de farnilie jhr. Van Aefferden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek