Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ltidd~r:r.aal .

?

. /7" SJ·qrave'lhage .

v K

49. Graaf Floris IV van Holland kocht in het begin van de dertiende eeuw de hof van Vrouwe Meilendis en bouwde hier een woonkwartier. Zijn zoon Willem II bouwde de grote zaal- thans Ridderzaal geheten - en zijn zoon Floris V voltooide deze in gotische stijl, Om deze zaal werd in de loop der tijden het gehele Binnenhof gebouwd. De Ridderzaal werd in 1709 ingericht tot Loterijzaal en in 1808 exercitielokaal, Bouwvallig geworden, werd zij in 1861 "gerestaureerd" door rijksbouwmeester Rose, waarbij de oude houten kap werd vervangen door een gietijzeren. Vervolgens werd hierin het archief van Binnenlandse Zaken ondergebracht, Na een nieuwe restauratie, gereedgekomen in 1904, wordt hierin onder meer de Staten-Generaal geopend.

fid Slot te fiaamstede :

/

" ,-

.-

-.f';'"

50. Het vroegst bekende geslacht Van Haemstede sterft in 1226 uit, waama de plaats ingenomen wordt door de heren van Zierikzee, die zich ook Van Haemstede gaan noemen en zij sterven in 1295 uit, waama hun plaats ingenomen wordt door Witte van Haemstede in 1299, wiens nageslacht zich ook Van Haemstede noemt. Philips van Bourgondie gaf Haemstede na 1454 aan Lodewijk van Brugge, Heer van Gruuthuse. Catharina van Saint Amours-van Gruuthuse verkocht het kasteel in 1591 aan de heren De Jonge en Teelinck. Na hen komen vele eigenaren: Van Cruyningen (1599); Van den Eynde (1608); De Witte; Van den Boetzelaer (1679); De Witte (1679); Mogge (1679); Muilman. De laatste uit dit geslacht verkocht Haemstede in 1853 aan een viermanschap, waarvan ten slotte C. van der Lek de Clercq alleen-eigenaar werd. Tegenwoordig is eigenaar N.V. Landgoed Slot Haemstede. In 1525 brandde het kasteel geheel af en werd gewijzigd herbouwd begin zeventiende eeuw.

Uitg. ~. :lur & Zonen, Breukelcn

51. In 1247 wordt Wemervan de Haar genoemd. Zijn nageslacht heeft de Haer tot omstreeks 1440 gehouden, waama het door huwelijk overging aan de Van Zuylens. Het vererfde in 1653 op de Van Renesses en in 1679 aan de Van Stembors. Door huwelijk van Antonia van Stembor met Anthony Martinus van Zuylen van Nyevelt, komt het kasteel weer aan de Van Zuylens en het behoort nog aan die familie. In 1482 werd het kasteel in brand gestoken door de Hollanders en in het midden van de volgende eeuw was de herbouw voltooid. Geleidelijk aan raakte het kasteeI in verval en aan het eind van de vorige eeuw was het een volslagen ruine. In 1892 werd door de architect dr. P.H.J. Cuypers het kasteel herbouwd tot een droomkasteel, dat weliswaar een middeleeuwse kern heeft, maar niet aan de werkelijkheid beantwoordt.

HAARLEM.

tadlluis.·

Uitg. P. van Giltert Zonen (Go van Gittert Pzn]

52. Het stadhuis van Haarlem is niet als stadhuis gebouwd. Op een uitstekende landtong in het Spaarne, Bakenes geheten, werd een stenen gebouw neergezet, Gravensteen geheten. Dat gebouw maakte deel uit van de vroonhof van de graaf. Vermoedelijk heeft graaf Willem II opdracht tot de bouw gegeven. De van 1245·1250 daterende gravenzaal fungeerde als feestzaal voor de jachtgasten. Hevige branden teisterden het grafelijk slot en het erachter gelegen Dolninicanerklooster in 1347 en 1351. GraafWillem V stelde daarop de resten ter beschikking van de stad, die tegen het einde van die eeuw de gravenzaal als stadhuis in gebruik nam. Gedurende de volgende eeuwen werd het gebouw verbouwd en vergroot. De ingestorte toren werd in 1913 herbouwd en is op de ansicht dus niet te zien.

et Kasteel Haeren bij Voerendaal ( .)

53. Het kasteel Haeren wordt reeds genoemd in 1296 en Ogier van Haren is dan eigenaar. Door huwelijk gaat Haeren in 1311 over aan het geslacht Hoen, dat tot 1671 eigenaar zal blijven. Toen ginghet, wederom door huwelijk, over aan de De Haudions, In 1701 werd het kasteel verkocht aan baron Von Tunderfeld, die het doorverkocht aan de familie Van Panhuys. In 1883 werd het gekocht door de Van Oppens. Daarna behoorde het aan mejuffrouw Th.R. Vinckx en in 1986 werd het in gedeelten te koop aangeboden. Het huis bezit nog delen uit de zeventiende eeuw, doch brandde in 1742 af, waarna het huidige huis werd gezet, dat na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd werd.

Villa "J(uize J(arme/en"

54. Het eerste Huis te Harmelen zou zijn gebouwd door een jongere zoon uit bet geslacht Van Woerden. Begin veertiende eeuw kwam het door huwelijk van de erfdochter aan de Van Zuylens en op dezelfde manier aan de Van Baexens. De eerste uit dat geslacht liet in 1633 het huis, dat reeds enige malen verwoest was, grotendeels herbouwen. Het werd verkocht aan Ludolf de Wit, die het in 1718 naliet aan zijn kleinzoon L.J. van Beusechem. Daarna kwam het aan J . C. de Joncheere; S.J. L. baron Creutz en na diens dood in 1913 aan W.J. Spandaw en in 1916 aan J. de Liefde. Die laat het oude huis slopen en het huis van de ansicht bouwen, dat in 1940 weer afgebroken werd. In 1950 laat de fruitkweker Baak op de gewelven een vrij klein huis bouwen, dat nog bestaat.

55. De naam van de Havikshorst te De Wijk is nogal eens veranderd. We komen de versies Havehorst, Havickehorst, Haevehorst, Haverhorst en ten slotte de huidige naam Havixhorst tegen. De eerst bekende eigenaar is Reinold van den Clooster in 1292. De laatste van dit geslacht, eveneens Reinold, overleed in 1628, waarna het goed vererfde op de Van Munsters. Reint van Munster ruilde in 1658 de Havixhorst met J ohan de Vos van Steenwijk en in diens geslacht blijft het goed tot 1962. In dat jaar werd het gekocht door de familie Daniels, die het huis met het bijbehorende landgoed in 1981 verkocht aan de Stichting Het Drentse Landschap. Havixhorst was oorspronkelijk een laat-zestiende-eeuws huis met wat aanbouwen, dat in 1753 vervangen werd door het huidige gebouw, dat in gebruik is als hotel-restaurant.

Kasteel Heeswijk bij '5 Hertogenbosch

56. Almerieus van Heswie wordt in 1196 genoemd; zijn kasteel vererft in 1339 op de Van Benthems om in 1386 verkoeht te worden aan de Van der Aa's. Daarna is het vele malen van eigenaar veranderd: Van der Leek (omstreeks 1405); de Vertaing (1454); Van Zevenbergen (1517); de graven van Oostfriesland (omstreeks 1555); 't Serclaes; Van Cattenburg (omstreeks 1646); Van Asperen (omstreeks 1660); Briel (1673); Van der Hoeven (1675); Speelman. In 1835 werd Heeswijk gekocht door A.J.L. baron van den Bogaerde van Terbruggen en het bleef tot nu in zijn nageslaeht. Het oudste deel van het kasteel dateert nog van de veertiende eeuw, maar het werd in de eeuwen daarop uitgebreid en verbouwd. Vooral de Van den Bogaerdes hebben veellaten veranderen en bijbouwen in neogotisehe stijl, waarvan in de jaren zestig van onze eeuw nogal wat weggerestaureerd is.

Heeze

Kiekje op " oude Kasteel

57. Een van de grootste kastelen van Noord-Brabant is Heeze. Achter het tegenwoordige kasteel staat het oude huis Eymerick. In 1172 worden de heren van Hese genoemd; zij worden in 1240 opgevolgd door de Van Horns. Heeze werd in 1615 verkocht aan het geslacht Van Renesse, maar werd reeds in 1659 verkocht aan Albert Snouckaert van Schauburg, wiens zoon het goed verkocht aan F.A. de Holbach in 1733. Diens zoon verkocht Heeze in 1760 aan J.M. van Tuyll van Serooskerken. Tot op heden zijn de Van Tuylls eigenaar. Pieter Post maakte het ontwerp voor het nieuwe kasteel. Met de bouw werd in 1665 begonnen, maar de plannenzijn nooit geheel uitgevoerd. In 1735 vonden nieuwe bouwactiviteiten plaats. Het middeleeuwse huis Eymerick werd in 1912 gerestaureerd, waarbij de op de ansichtzichtbare trapgevels werden aangebracht. Die werden in 1975 verwijderd.

?

3(elmono

Kastee/ "He/mond"

58. Jan Berthout gezegd van Berlaer, werd in 1314 eigenaar van kasteel en heerlijkheid Helmond en zijn nageslacht blijft eigenaar tot 1433; dan komen de Cortenbachs door huwelijk in het bezit van Helmond en zo ook in 1683 de graven van Arberg en Vallangin. In 1781 werd C.F. Wesselman door koop eigenaar. De Wesselmans verkochten in 1918 het kasteel aan de gemeente Helmond. Die bestemde het kasteel tot raadhuis. Helaas werd het voor dat doel zeer rigoureus verbouwd door de architect Hanrath. Zo werd het vijftiende-eeuwse kasteel voorzien van grate ramen; er werd een nieuw portaal gebouwd op de binnenplaats en de oude stallen werden afgebroken. Tegenwoordig is eveneens het museum in het kasteel gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek