Kastelen in Nederland in oude ansichten

Kastelen in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4731-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op een kunstmatige heuvel verheft zich het kasteel te Horn, eens het middelpunt van het graafschap van die naam. De graven van Horne, zoals de naam meestal geschreven wordt, werden in de tweede helft van de zestiende eeuw opgevolgd door de Montmorency's. Philips de Montmorency, beter bekend als de graaf van Horne, werd samen met Lamoraal van Egmond te Brussel in 1567 op last van Alva onthoofd. Het geharrewar om de erfenis duurde ongeveer veertig jaar; toen trok de leenheer, de bisschop van Luik, het kasteel aan zich, Ten gevolge van de Franse Revolutie werd het kasteel verkocht aan de rentmeester Magnee; wiens nazaten nog eigenaar zijn. Het middeleeuwse kasteel is vele malen verbouwd en onder meer werd de ingang verlegd en de ringmuur verlaagd. Na een brand in 1948 is het kasteel gerestaureerd.

LOENEN 0: d. Veluwe,

Kasteel Ter Horst.

70. Wijnand Hackfort kocht Ter Horst van Hendrik van Stepraedt en liet met gebruikmaking van oud muurwerk het tegenwoordige huis bouwen, dat in 1791 ingrijpend verbouwd werd, waarbij de achtergevel van een nieuwe gevel werd voorzien en voorgevel werd. Door A.M.L. barones van Wijnbergen-barones Hacfort van ter Horst werd het kasteel op het einde van de vorige eeuw verkocht aan R.M. Melvil baron van Lynden; na hem werd mr.dr. F.W. van Leeuwen eigenaar. In 1933 werd het kasteel gekocht door het echtpaar Russelman- Koster, welke familie nog eigenaar is. Ook de beide bouwhuizen zijn omstreeks 1791 gebouwd en in het linker bouwhuis bevindt zich een vrijwel complete rooms-katholieke schuilkapel,

Kemnade bij Doetinchem

Uitg. Firma F. A. Bosman, Doetinchem.

71. Johan van der Kemnade is de eerst bekende bezitter en hij wordt in 1345 voor het eerst genoemd. De Kemnade werd in 1517 overgedragen aan Agnes van Ulft, gehuwd met Reyner van Aeswyn. Het goed vererfde in 1649 op de Mathenesses, maar werd in 1670 verkocht aan de Bentincks. Dan komt het aan de Van Doetinchems (1675); Schimmelpenninck (1711); de Lalane de Duthay (1728); Van Heeckeren (1740); VerHuell (1806); Insinger (1860); Landry (1889); Misset (1920). In de jaren vijftig was een heer Sax eigenaar, die de Kemnade in 1955 verkocht aan de huidige eigenaar, jhr.mr. J.A. Beelaerts van Blokland. Het oude kasteel de Kemnade werd in 1862 afgebroken op de zestiende-eeuwse, zestienhoekige toren na en de kelders van het huis. Daarop werd in 1957 het huidige huis in achttiende-eeuwse stijl gebouwd.

72. Op een gedeeltelijk kunstmatige heuvel aan de Maas lag het kasteel en ligt nu de mille van Kessel. Het in later eeuwen sterk verbouwde middeleeuwse gebouw werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen. De restanten werden naderhand geconsolideerd. Het kasteel was eens het middelpunt van het graafschap Kessel. Mathias van Kessel wordt in 1338 genoemd. Na het geslacht Van Kessel vererfde alles op de Van Merwijcks in 1541 en in 1798 op de Van Keverbergs. In de vorige eeuw werd het kasteel verkocht aan de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die er het 81. Alysiusgesticht, een kostschool, in vestigden. De mine werd in 1954 gekocht door de gemeente. Op het voorplein is tegenwoordig een restaurant gevestigd.

73. Eigenlijk is de Keukenhof geen kasteel in de juiste zin des woords, maar een kasteelachtig opgesierde buitenplaats. In 1638 is Adriaan Block eigenaar van het Keukenduin, waar hij in 1641 het huis Keukenhof bouwt. Dat komt in 1662 aan A. van der Laen, die het doorverkoopt aan J. Rochel. Vervolgens komt het huis aan de geslachten: Van Hoven (1666); Van Heemskerck (1720); Roell (1746); Kaal & Nieuland (1768); Nieuland (1768); Eysinck (1782); Van Hoboken (1790); Steengracht van Oostcapelle (1809); Van Pallandt (1846) en ten slotte de graven van Lynden van 1899 tot heden. Het oorspronkelijk eenvoudige herenhuis ontving zijn kasteelachtig uiterlijk na een rigoureuze verbouwing in 1861 door architect E. Saraber. Op het terrein wordt de jaarlijkse bloemententoonstelling gehouden, maar het kasteeI is niet te bezichtigen.

Uitg. N. I. 8,,,. AlIlst"da~.

74. Het huis te Kleef te Haarlem heette oorspronkelijk "die woninge te Schoten" en behoorde in 1290 aan Pieter van Rolland. Zijn geslacht wordt in het begin van de veertiende eeuw opgevolgd door Arnoud de Wilde, die in 1322 stierf, waarna Ter Kleef door de Hollandse graafWillem III in 1334 aan Willem den Cuser gegeven wordt. Daarna kwam het aan de Van Cleves, vandaar de naam (1403); Van Borssele (1434); Van Brederode (1492); Von Dohna (1684); Von Lippe (1687); en ten slotte in 1715 de stadHaarlem. In 1573werd het kasteel in opdracht van Alva opgeblazen en het werd niet meer herbouwd. Het terrein werd in 1910 bestemd tot stadskweektuin. Over zijn thans nog een ruine van het kasteel en een boerderij met torentje.

LANGBROEK,

Kasteel Lunenburg.

,

-

75. Lunenburg behoort tot de groep van woontorens aan de Langbroekerwetering. Die toren zien we op de ansicht nog net boven het dak uitsteken. In 1340 is de toren in het bezit van de Van Zylls en na hen kornen nog vele eigenaren. Datzijn dan: Van Lockhorst (1402); Van Grevenbroeck (1416); Van Everdingen (1419); de Ridder (1422); Boll (1563); Van den Berch (1619); Hoeufft (1693); Ruysch (1727); Van Lynden (1750); Van Swinderen (1860); Kruirnel (1888); Darnen (1898); lookers (1912); Van Eibergen Santhagens (1925) en Kosterrnans (1958). In 1860 werd op de rniddeleeuwse toren na alIes gesloopt en verrees er het landhuis van de ansicht. Een bornbardernent in 1944 richtte grote schade aan en alleen de toren, die thans behoort aan de farnilie Fentener van Vlissingen, werd gerestaureerd.

Heemskerk

Huize Marquet

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek