Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Het dorp Kattendijke wordt beheerst door het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, waarvan we op dit plaatje twee opnamen zien, genomen omstreeks 1949 voor de algehele restauratie, die zeer noodzakelijk was.

Op het linker plaatje zien we links een gedeelte van de hervormde pastorie, waarin diverse predikanten hebben gewoond to en Kattendijke nog een zelfstandige gemeente was. De laatste hulpprediker die deze pastorie tegen het einde van de jaren zestig bewoonde was domina P. Stok. Verder zien we de kerk met de primitieve dakbedekking en de vierkante ramen.

Op het rechter plaatje zien we het kerkgebouw nog een keer, maar nu van een andere kant. De toren staat vooraan. Ook op dit plaatje zien we de voormalige dakbedekking en een viertal ramen. Rechts zien we de achterzijde van de v60rmalige hervormde pastorie.

Let bij beide plaatjes op een gedeelte van de schoorsteen op het dak. De kerk werd toen nog verwarmd door een kolenkachel, zoals dat op veel andere plaatsen ook het geval was. Beide plaatjes geven een duidelijk beeld van de kerk voor de restauratie. Het archief van de Hervormde Gemeente van Kattendijke he eft deze originele foto's in zijn bezit.

6. Het zul1en uiteraard al1een de ouderen uit Kattendijke zijn die hem nog herkennen. We bedoelen Johannes Keukelaar, die destijds schoenmaker was in Kattendijke en die dit beroep in het begin van deze eeuw jarenlang heeft uitgeoefend. Wanneer men schoenen moest laten maken kon men bij hem terecht. Hij heeft heel wat schoenen van nieuwe zolen en hakken voorzien. Het kon dan ook in zijn werkplaats een gezellige boel zijn.

Op dit prachtige plaatje poseert de Kattendijkse schoenmaker, die toen reeds een fiets in zijn bezit had. Let op de ouderwetse kledij van de heer Keukelaar. Hij draagt een zogenaamde cape, een schoudermantel met kraag. De fiets was nog van het ouderwetse model. Zo te zien was het een "doortrapper", want we kunnen aan dit rijwiel nergens een rem ontdekken. Moest de heer Keukelaar vaart minderen of eventueel onverwachts stoppen, dan moest hij met de trappers vaart minderen en op deze wijze, door de trappers langzamer in beweging te brengen, stoppen. Bagagedrager en kettingkast ontbreken nog aan dit vervoermiddel. Om niet in de ketting verward te raken, moest de fietser weI een broekveer dragen. Dit plaatje werd destijds gemaakt door de fotograaf P. W. Quist uit Goes. Het was een zogenaamde kabinetfoto, die to en slechts een gulden per twaalf stuks kostte. De foto moet omstreeks 1900 zijn genomen.

7. Het is al weer heel wat jaren geleden dat bij J. Wisse in Kattendijke onder andere deze kaart werd uitgegeven. We zien een opname van de hervormde kerk van een andere zijde dan die op de vorige bladzijde. We kijken op de aangebouwde consistoriekamer (ook wel kerkeraadskamer genoemd). Duidelijk is ook op dit plaatje de voormalige dakbedekking te zien en de vierkante ramen van de kerk. Na de restauratie is de aangebouwde consistoriekamer drastisch veranderd en werd smaller, terwijl de ramen niet meer aan de achterzijde werden geplaatst maar aan de zijkant. Een prachtig plaatje, dat de oude toestand van het kerkgebouw levend houdt! Het zullen ongetwijfeld alleen nog maar de ouderen uit Kattendijke zijn die zich deze situatie nog kunnen herinneren!

Deze kerk werd in 1404 gestich 1. Alleen het in de loop der jaren verminkte schip bleef over, terwijl het koor in 1768 werd afgebroken. De vensters zijn in 1836 gewijzigd. Bij de in 1955 uitgevoerde restauratie zijn de ramen hersteld naar de gevonden gegevens en de aanwezige muurstijlen met korbelen, die weer werden aangebracht. De achtkantige toren, die tegen het schip is aangebouwd en alleen vanuit de kerk toegankelijk is, dateert van de zeventiende eeuw. Blindnissen en natuurstenen banden geven leven aan dit goed geproportioneerde bouwwerk, dat wordt bekroond door een open koepeltje met peer.

8. Kattendijke is een van de weinige dorpen op Zuid-Beveland, waar steeds een school aanwezig was, namelijk de open bare lagere school. Omstreeks de jaren 1918-1919 gingen de leerlingen, althans de jongens van deze school, op de foto. Ze staan netjes opgesteld voor de fotograaf, met op de achtergrond de hervormde kerk met haar rechthoekige ramen.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Bram Geluk, Bram Zandee, Christiaan Meeuwse, Janko van Kleunen, Jaap van Kleunen, Piet Kosten, Jan van Kleunen, Leen Smits, Jan Smit, Piet Zandee, Jan Meeuwse, Adriaan Simonse, Johannes Smit en Toon Lookman.

Op de middelste rij kijken ons van links naar rechts, gehurkt, aan: Mattheiis van Kleunen, Comelis Meeuwse, Comelis Quinten, Jan Bart Wisse, Pieter Hendrik Keukelaar, Antonie van Kleunen, Leen Wezepoel, Jacob Marinus Wisse, Marien Rooze, Izak Lookman, Jan de Boe, Jan van Kleunen, Jaap Wisse, Marinus Wisse, Plntonie Lookman, ? Snoek, Johannes de Boe en Aad van Kleunen.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Tobias Westdorp, Francois Geluk, Marinus Westdorp, Jan Pieter van Waarde en de vijf-en-een-half-jarige Hendrik Pieter Keukelaar. (Zijn broertje (vijfde geknield van links) Pieter Hendrik Keukelaar was toen ongeveer acht jaar.

Helemaallinks is nog juist een stukje te zien van de toenmalige hervormde pastorie!

9. We gaan nu eens een kijkje nemen in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Kattendijke. We zien hier het interieur van dit prachtige kerkje, voor de algehele restauratie. Duidelijk zijn ook hier de vierkante ramen te zien. Op de achtergrond staat de kansel (ook wel preekstoel genoemd). Op de panelen van deze voormalige kansel konden de kerkgangers een psalm en een gezang aflezen van de in de kerkdienst te zingen liederen. Duidelijk is ook de "voorlezersbocht" te zien, waar vraeger de voorlezer de voorzang opgaf en de schriftlezing, de wet des Heeren (tien geboden) en de geloofsbelijdenis (12 artikelen) las. De functie van voorlezer en voorzanger komt oak in Kattendijke niet meer voor, daar deze werkzaamheden respectievelijk door de dienstdoende predikant en organist werden overgenomen. De laatste voorlezer en voorzanger was Bart van Kleunen, die deze functie tot op hoge leeftijd heeft vervuld. Aan weerszijden van de kansel zien we de zogenaamde bochten, waarin de leden van de kerkeraad, het college van kerkvoogden en de notabelen plaats namen. Let oak op de franjes van de preekstoel met de koperen kandelaars.

Vooraan zien we rechts het doopvont. De stoelen staan tijdelijk wat naar voren opgesteld. Ret plafond werd tijdens de restauratie drastisch veranderd, terwijl oak de ramen een andere vorm kregen omdat ze in ramaanse stijl werden gerestaureerd. De kansel onderging een grate verandering, terwijl oak de bochten aan weerszijden van de preekstoel werden vernieuwd, waarbij de luifels verdwenen. Voor de kansel heeft men thans een liturgisch centrum. De aan het plafond aanwezige elektrische lamp en werden vervangen door nieuwe. De kerk wordt thans centraal verwarmd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek