Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I

I

10. Ret is al weer een hele tijd geleden dat er van een viertal inwoners uit Kattendijke deze foto werd gemaakt. Dat was omstreeks 1920, dus bijna zestig jaar geleden. Ret zullen dus uiteraard alleen de ouderen uit Kattendijke zijn die deze afgebeelde personen nog herkennen!

Van links naar reehts poseren: met pet Johannes Wisse Fzn., die bakker was in Kattendijke, vervolgens sehoenmaker Johannes Keukelaar, met hoed, en reehts kijkt ons zittend aan postbode Floris Feleus. Vooraan zit krantenbezorger Pieter Snoek. Bakker Johannes Wisse Fzn. en krantenbezorger Pieter Snoek hebben in hun reehterhand een sigaar. Let vooral ook op het ouderwetse tafeltje en de dito stoel. Helaas komen de warme bakker en de sehoenmaker in het huidige Kattendijke niet meer voor!

11. Omstreeks 1918, dus aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, werden door de straatfotograaf diverse opnamen gemaakt van het dorp Kattendijke, waarvan we er hier een zien. Het plaatje werd midden in het dorp genom en. Op de voorgrond zien we een groepje kinderen uit Kattendijke, dat voor de fotograaf poseert. Helaas kon men ons hun namen niet meedelen. Links van de boodschappenkar staat Johannes Antonie Keukelaar en rechts van de kar kijkt Hendrik Pieter Keukelaar ons aan, kinderen van de Kattendijkse schoenmaker Johannes Keukelaar. Let op de ouderwetse kruiwagen links op het plaatje. In het midden zien we nog een ouderwetse handkar. De rneisjes en jongens dragen hier nog klompen. Helemaal rechts is nog juist een gedeelte te zien van de toenmalige hervormde pastorie en op de achtergrond staat de muziektent. Deze muziektent werd destijds geschonken door de aannemer uit Kattendijke, de heer P.J. de Wilde. In die tijd was hij voorzitter van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning". Hoofdonderwijzer van de openbare lagere school, I.J.E. Feleus, was secretaris en cafehouder Aamout Spruit was penningmeester. Toen men in de loop der jaren erg vee! onkosten kreeg, nam de gemeente deze muziektent over.

Omstreeks 1913 kocht De Wilde een bootje, waarmee de muzikanten naar Zierikzee voeren. In die tijd hadden de muzikanten al uniformen. Als bijzonderheid kan worden gemeld dat de muzikant J.M. van Kleunen van dit uniform nog een broek in zijn bezit heeft.

12. Op dit oude plaatje zien we in het midden het gebouw van de oude openbare lag ere school uit Kattendijke, omstreeks het jaar 1900. Links zien we een gedeelte van het huis met de schoenmakerij van Johannes Keukelaar. De kinderen van de schoenmaker hoefden dus niet ver te lopen naar school. Dat was vooral bij ongunstig weer weI gernakkelijk.

Nagenoeg alle meisjes poseren voor de fotograaf in hun Zuidbevelandse klederdracht. Van de op dit plaatje staande personen kon men 6ns de namen van de Ieerlingen helaas niet meedelen. Voor het houten hekje poseert, met pet, onderwijzer I.J.E. Feleus, die later hoofd van deze openbare lagere school in Kattendijke werd. In de deuropening zien we het toenmalige hoofd der school, de heer A. Arnoldi. De meeste kinderen dragen hier nog klompen, zoals in die tijd gebruikelijk was. Achter de school ontwaren we door het raam de gascentrale.

13. Hoewel Kattendijke maar een klein dorp is, beschikt men in dit Zuidbevelandse dorp over een uitstekende muziekvereniging, "Oefening en Uitspanning". Op het vaandel kan men duidelijk zien dat deze muziekvereniging op 31 augustus 1910 is opgericht. In het midden van het vaandel ontwaren we het wapen van Kattendijke, waarvan elders in dit platenboekje een opname voorkomt. In een van de lokalen van de openbare lagere school in Kattendijke werd omstreeks 1923 deze foto gemaakt.

Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: Jaap Kooman, Piet van Waarde, Jan Boonman, Hein Minnaar, Soois Feleus, Johannes Dagevos, Jaap op 't Hof, Huib van Kleunen, Frans Minnaard, Jaap van Kleunen en Machiel van Kleunen.

Op de tweede rij staan, eveneens van links naar rechts: Chris Wisse, Hans Keukelaar, Foort van Kleunen, Bram Geluk, Johannes de Boe, Jan Smit, Leen Smits, Ko van Kleunen, Toon Cornelisse en Piet de Dreu.

Op de derde rij kijken ons, van links naar rechts, aan: Jan Marinus van Kleunen, Johannes Smit, Toon Keukelaar, voorzitter P.J. de Wilde, dirigent Piet Govers (hij poseert met dirigeerstok), bestuurslid I.J.E. Feleus, bestuurslid Aarnout Spruit, Ko Smit, Bart Smits junior en Danker Westdorp.

14. We laten nog een opname volgen in dit platenboekje, met a1s ondersehrift Dorpszieht Kattendijke. Links zien we een gaslantaarn, die in de avonduren voor de nodige verliehting moest zorgen. Verder herkennen we onder anderen, van links naar reehts: Maehiel Wezepoel, sehoenmaker Johannes Keukelaar, Dina Smits, die getrouwd was met Marien Wisse, en Ma Vermaire. Let op de levensboom boven de deur van de woning aan de reehterzijde van het plaatje. De fiets had toen in Kattendijke al zijn intrede gedaan. De man met de fiets poseert in de Zuidbevelandse klederdraeht, die he1aas ook in Kattendijke steeds meer en meer aan het verdwijnen is. Ret zijn aIleen nog maar enke1e oude vrouwtjes die deze mooie Zuidbevelandse klederdraeht dragen. De lantaarn, die hier nog gasverliehting had, staat er nog steeds, maar nu voorzien van de moderne elektrisehe straatverliehting. De straatfotograaf heeft deze foto omstreeks 1918 gemaakt, dus juist in het jaar dat de Eerste Were1doorlog eindigde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek