Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Evenals dat ook op andere dorpen het geval was, kwam de schoolfotograaf regelmatig naar Kattendijke om van de schooljeugd een foto te maken. Van groep 1 van de openbare lagere school uit Kattendijke werd dan ook op 13 juni 1922 deze foto gemaakt. Op de achterste (bovenste) rij poseren, van links naar rechts: Jaap Wisse Fzn., Marinus Wisse Mzn., C. Quinten Hzn., H. van Hoepen, Jaap Wisse Mzn. en Joost Boonman.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Keetje de Boe, Marie Pannekoek, Marie Cornelisse, Mien Rottier, Pietje van Koeveringe, Tannetje Kosten, Marina Quinten en hoofdonderwijzer W.M. Louwerse.

Op de derde rij kijken ons van links naar rechts aan: onderwijzeres Koos Everse, Kaatje Timmerman, Koos Rottier, Sien Feleus, Maatje de Jonge, Sien Wisse, Mina Wisse en Jannetje Simonse.

Op de vierde rij zien we, eveneens van links naar rechts, staande: Ko de Boe en Cor Meeuwse en verder zittend Jo Feleus, Kaatje van Kleunen, Marie Simonse, Leintje van Kleunen, Grietje van Kleunen, Aartje Kooman, Dina Lizierse en Jaantje Kooman.

Vooraan zitten, van links naar rechts: Jan de Boe, Jaap de Jonge, Marien Wisse, Jan Wisse en Henk Keukelaar met de traditionele lei, waarop duidelijk te lezen staat:

O.L. School Kattendijke.

1. 13.6.'22.

Vervolgens Jan van Koeveringe, Piet Dagevos en Marien Kaboord. Een drietal meisjes draagt op deze foto nog de mooie, Zuidbevelandse klederdracht, die helaas ook in Kattendijke zo zachtjesaan aan het verdwijnen is.

16. Op dit plaatje zien we het huis van de in Kattendijke bekende heer I.J.E. Feleus, die eerst onderwijzer was aan de openbare lagere school in dit Zuidbevelandse dorp. Later werd de heer Feleus hoofd van de openbare lagere school in Kattendijke. Deze foto werd waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van een of ander jubileum , De namen van de op dit plaatje staande personen zijn helaas onbekend. Links van deze meesterswoning zien we nog een vrouw, gekleed in de Zuidbevelandse klederdracht.

Een echt ouderwets, groot meestershuis, zoals men dat op meerdere dorpen in Zeeland kon aantreffen. Het waren meestal solide woningen die, ondanks het feit dat ze al wat ouder waren, van zeer goede kwaliteit waren. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de heer Feleiis secretaris was van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning" in Kattendijke. De oudere inwoners van dit knusse, Zuidbevelandse dorpje zullen zich dat nog wel kunnen herinneren.

17. Omstreeks 1925 werd van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning" uit Kattendijke deze opname gemaakt.

Op de aehterste rij poseren, van links naar reehts: Jan Smit, Soois Feleiis, Huib van Kleunen, Marien van Hoepen, Toon van der Vliet, Hans Keukelaar en Leen Smits. (Marien van Hoepen was to en vaandeldrager.)

Op de tweede rij staan, eveneens van links naar reehts: Frans Minnaard, Piet de Dreu, Johannes Smit, Ko van Kleunen, Jaap van Kleunen, Aarnout Spruit, Danker Westdorp, Piet van Kleunen, Foort van Kleunen, Toon Cornelisse en Jaap Kooman.

Op de derde rij staat de tamboer Chris Wisse en zitten, van links naar reehts: Jan van Kleunen, Bart Smits junior, voorzitter P.J. de Wilde, dirigent Piet Govers, Hein J. Minnaar, Piet van Waarde, Jaap op 't Hof, Toon Keukelaar en Floor Feleus,

Op het vaandel zien we in het midden het wapen van Kattendijke en tevens de datum waarop deze muziekvereniging werd opgerieht, 31 augustus 1910.

18. Op dit plaatje zien we een in 1926 door fotograaf Timmerman uit het naburige Kruiningen gemaakte schoolfoto van groep 1 van de openbare lagere school in Kattendijke.

Opde achterste rij staan, van links naar rechts: Koos SIwek, Jan Quinten, Huib Lizierse, Foort Smit, Danker Lizierse, Kees Ruissen, een onbekende, en ? de Boe.

Op de tweede rij poseren, van links naar rechts: onderwijzer H. Minnaard, Cor Simonse, Marie Boonman, Maatje van Kleunen, Koos Smit, Simonse (voornaam onbekend), Leuntje Meeuwse, Truida Smits, Stien de Boe, Neeltje Ruissen, Marie Nagelkerke en hoofdonderwijzer W.M. Louwerse.

Op de derde rij zitten, van links naar rechts: Jo Nagelkerke, Mina van Waarde, een onbekend meisje, Marietje Smits, Aartje Ruissen, Geertje Ruissen en Pietje van Kleunen.

Op de voorste rij zien we, eveneens van links naar rechts: Adriaan Kaboord, Jan Ruissen en Piet de Boe met de traditionele lei, waarop duidelijk te lezen staat:

O.L. School Kattendijke 1

Ten slotte nog Izaak Ruissen en Leen de Visser.

19. Links: niet alleen de grate steden in ons land, maar ook de dorpen zijn in het bezit van een wapen. Het wapen van Kattendijke komt voor op het vaandel van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning". We laten op dit plaatje een aparte opname volgen van het wapen van Kattendijke, dat dateert van 31 juli 1817. De omschrijving van dit wapen luidt als voIgt: In zilver, een blauwe dwarsbalk, met over alles heen een Sint-Andrieskruis, geblokt van acht rode stukken en vijf stukken van goud. De geschiedenis van dit toch kennelijk historische wapen is tot nu toe onbekend; het wapen is hetzelfde als dat wat werd gevoerd door de ambachtsheerlijkheid.

Rechts: we laten in dit platenboekje over Kattendijke ook een opname volgen van de voormalige kansel in de hervormde kerk. Duidelijk zijn de twee koperen lichtarmaturen aan weerszijden van de statenbijbel te zien. Op de panelen van deze preekstoel waren een psalm en een gezang af te lezen van de in de eredienst te zingen liederen. Evenals in vele andere dorpen in Zeeland bezat deze kansel groene franjes, die duidelijk op dit plaatje zijn te zien. Rechtsonder zien we het koperen doopbekken. Links is nog duidelijk een gedeelte te zien van de vroegere, aan weerszijden van de kansel bestaande zogenaamde bochten, waarin de leden van de kerkeraad, het college van kerkvoogden en de notabelen een plaats hadden. Na de restauratie van dit kerkje zijn zowel de preekstoel, als ook de beide banken aan weerszijden van de preekstoel drastisch veranderd en verwisseld voor de huidige preekstoel en de huidige zijbanken, zoals die er momenteel uitzien, Ongetwijfeld zullen het alleen de ouderen uit Kattendijke zijn die zich deze oude kansel nog kunnen herinneren!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek