Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De beide elektriciteitspalen, of mogelijk de palen van de telefoon, bewijzen wel dat dit een oud plaatje is, dat destijds door de fotograaf van dit gedeelte van Kattendijke werd gemaakt. Het huis naast de gedeeltelijk zichtbare muziektent werd bewoond door J. Haverhoek. Verder zien we, van links naar rechts, de huizen van Marien Janse, het huis in het midden op de achtergrond is van Wijnand Snoek, het hoge dak rechts was van de openbare lagere school, dan komt het huis met bakkerij van J. Brouwer en ten slotte zien we helemaal rechts een gedeelte van het cafe van Aarnoud Spruit. De boerenvrouw voor het cafe is Leintje van Kleunen-Verrnaire. Het meisje met fiets is Leintje van Kleunen. Verder zien we de man met de ouderwetse auto, dokter Wouda, die arts was in Kattendijke en reeds in die tijd over een auto beschikte. Verder herkennen we onder anderen, van links naar rechts: Pietje Brouwer, Dina Feleiis, Jo Feleus, Theo Enklaar, Danker Lizierse, Frans Feleiis, Willem Hundersmarck, Pietje van Kleunen, Mina van Waarde Dirkdr., Mina van Waarde Pdr., Dien Wisse en Jo de Jonge. De meeste kinderen dragen hier nog klompen.

Een totaal verouderd dorpsbeeld uit vroeger dagen uit Kattendijke. Ongetwijfeld zal dit leuke plaatje vooral bij de ouderen uit dit knusse Zuidbevelandse dorpje herinneringen oproepen.

26. Van de christelijke zangvereniging "Soli Deo Gloria" ("Gode alleen de eer") uit Kattendijke werd in 1934 deze foto gemaakt. Op de bovenste rij staan drie heren, wier namen zijn (van links naar rechts): Piet Heijboer, Toon Cornelisse en Johannes Heijboer.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Tobias Westdorp, Jan van de Vliet, Marinus Westdorp, Jaap Willemstein, Ko de Boe, Jo de Schipper, Tannetje Simonse, Keetje van Kleunen en Zus Willemstein.

Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Maatje van Kleunen, Dina van Kleunen, Marie Cornelisse, Bet van Kleunen, dirigent H. Wolzak (de heer Wolzak was afkomstig uit het naburige Goes en hij was dirigent van diverse koren in Zuid-Beveland), Dina Wisse, Kaatje Heijboer en Marie Westdorp.

Vooraan (op de vierde rij) zien we, van links naar rechts: Truida Smits, Sien van Koeveringe en Stien de Boe.

Helaas werd deze zangvereniging wegens gebrek aan belangstelling destijds opgeheven. WeI jammer! Zoals op dit plaatje duidelijk is te zien, poseren nog slechts twee dames in hun Zuidbevelandse klederdracht en wei Tannetje Simonse en Maatje van Kleunen,

27. Het is al weer heel wat jaren geleden dat men in Kattendijke midden in het dorp de zogenaamde koeienpit aantrof. Het woord zegt het al: dit was een put, waar de koeien hun dorst konden lessen. In de loop der jaren werd deze put gedempt. Op dit unieke plaatje treffen we de huizen aan, van links naar reehts, van C. Quinten, Wijnand Snoek, met de winkel waar de jeugd vaak een snoepje kon kopen, J. Hundersmarek, J. van Kleunen, Wijnand Snoek junior, Joh. Leendertse en Piet van Kleunen.

Van de kinderen die op dit leuke plaatje poseren herkennen we onder anderen: Jo de Jonge, Mina van Waarde, Dien Wisse, Pietje van Kleunen, Foort Smit, Frans Feleus, Danker Lizierse, Willem Hundersmarek, Janna Snoek, Leintje van Kleunen en Grietje van Kleunen. Het meisje bij de hoek van het huis reehts is bezig een kous te breien. De fiets had in die tijd reeds in Kattendijke zijn intrede gedaan. Een van de jongens heeft een voetbal onder zijn linkerarm. Een totaal verouderd dorpsbeeld uit Kattendijke, maar daarom niet minder mooi.

28. Nadat dominee J.W. van de Hell de toen nog zelfstandige Hervormde Gemeente van Kattendijke van 4 december 1932 tot 18 juli 1937 had gediend, vertrok hij naar Hantum-Hantumhuizen c.a. (classis Dokkum-ring Holwerd). Op zondagnamiddag 18 juli 1937 nam hij in een stampvolle kerk afscheid van zijn Zeeuwse gemeente. Ter herinnering aan zijn ambtswerk werd door ouderling W.M. Louwerse in de tum achter de hervormde pastorie deze opname gemaakt.

Staande poseren, van links naar rechts: ouderling Christiaan Sonke, dominee J.W. van de Hell, diaken Jacob op 't Hof en diaken Leendert Ruissen.

Zittend zien we, eveneens van links naar rechts: mevrouw Adriana Sonke-Janse, mevrouw Leintje Louwerse-van Willigen, mevrouw Jacomina op 't Hof-Weststrate, mevrouw Anna Christina van de Hell-van der Molen en mevrouw Neeltje Ruissen-van der Schraaf.

De foto werd genom en door ouderling W.M. Louwerse, zodat hij er niet op staat, maar elders in dit platenboekje komt hij op diverse schoolfoto's wel voor. De kerkeraad telde toen twee ouderlingen en twee diakenen. Later werd het aantal kerkeraadsleden uitgebreid. Op de achtergrond zien we links een gedeelte van de toren en rechts het achterste gedeelte van de hervormde pastorie.

29. Een oud plaatje met alleen links onder de dorpsnaam Kattendijke. Deze ansichtkaart werd op 24 mei 1940 door een echtpaar verzonden naar dominee en mevrouw Van der Hell in de pastorie te Hantum in Friesland.

Op dit verouderde plaatje zien we van links naar rechts een gedeelte van de muziektent die, in tegenstelling met andere dorpen, nog steeds bestaat. Op de achtergrond het schildersbedrijf Hundersmarck, verder zien we de winkel van G. van der Vliet, die daar een melkzaak had, vervolgens de bakkerij van Ko Huissoon, de openbare lagere school en de bakkerij van Wisse. De twee personen op de achtergrond zijn vermoedelijk het hoofd der school, de heer W.M. Louwerse, met de onderwijzeres, mejuffrouw Meijaard, De kinderen zijn helaas onherkenbaar. Enkele huizen op de achtergrond zijn in de loop der jaren afgebroken. Ook de jongetjes in de rechter benedenhoek werden helaas niet herkend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek