Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Een plaatje uit Kattendijke, toen daar de elektriciteitsleiding of mogelijk de telefoonleiding nog bovengronds was aangelegd, getuige de beide palen in dit straatje, helemaal links en op de aehtergrond reehts, die we thans niet meer in het straatbeeld van Kattendijke aantreffen. De tweede paal aan de linkerzijde is die van de huidige moderne elektrisehe straatverliehting.

De huizen, die we op dit leuke plaatje zien, werden destijds van links naar reehts bewoond door:

Joh. Zandee, Jaap Smit, Johannes Smit, Toon Cornelisse, Koos de Puit, Bart Smits junior en Bart Smits senior. Verder staat reehts het boerderijtje van Marien Wisse en het huis van Marien van Waarde. De hier en daar staande bossehages geven aan dit straatje een idyllisch beeld. Ongetwijfeld zullen de oudere inwoners van Kattendijke zieh deze situatie nog wel herinneren. Waar is de tijd gebleven?

31. Een wat meer recente schoo1foto zien we hier op dit plaatje, waarvan we helaas enkele namen niet te weten konden komen. Deze foto werd omstreeks 1954 gemaakt. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: onderwijzer H. Zweedijk, Adri Janse, Jaap van K1eunen en Kees Heijboer. Een naam ontbreekt.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts: Jan Da1ebout, Suzan Dagevos, Lina van de Velde, Annie Lutijn, Aartje Ruissen, Willy de Jonge, Jannie Minnaard, Brechtje Dalebout, hoofdonderwijzer W.M. Louwerse en Marie van de Velde.

Op de derde rij kijken ons, gehurkt en van links naar rechts, aan: Rina Spruit, Tanneke Dagevos, ? Ruissen, Jannie Janse, Maatje van Kleunen, Hanneke Wartena, Marie Wezepoel en een onbekende. Ook op deze rij ontbreekt een naam.

Vooraan zitten "in k1eermakerszit, van links naar rechts: Henk Corne1isse, Bram Weststrate, Jan Geluk, Henk Minnaar, Kees Hundersmarck en een onbekende.

In tegenstelling tot de andere schoolfoto's die in dit platenboekje over Kattendijke voorkomen, ontbreekt op deze schoolfoto de traditionele lei. De leerlingen schreven toen niet meer op de lei!

32. Nog een opname van Kattendijke met als ondertitel Kattendijke Dorpzicht, genomen in 1944. Links woonden onder anderen mevrouw Marie Meulenberg-de Jonge, de melkboer Gerrit van der Vliet en verderop stond de bakkerij van Ko Huissoon. In het midden staan nog drie oude huisjes, waarvan er in de loop der jaren twee zijn afgebroken. Vroeger stond daar een oude boerderij, die werd bewoond door landbouwer Feijtel. Rechts van het boompje staan twee woningen, die respectievelijk bewoond werden door Chris Wisse en Wim de Jonge, Helemaal rechts ontwaren we nog een gedeeite van een grote schuur, waarin Ko van der Linde zijn timmermanswerkplaats had. Op de achtergrond domineren de toren en de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente voor de restauratie, hetgeen duidelijk te zien is aan de dakbedekking van het kerkgebouw.

Links voor zijn woning poseert melkboer Gerrit van der Vliet met zijn melkfiets. Let op de ouderwetse auto, die geparkeerd staat tegen de zijgevel van het drietal woninkjes aan het einde van de witte paaltjes, die daar staan ter afscheiding van het in het midden van het dorp gelegen plantsoentje.

33. Het zullen vooral de ouderen uit Kattendijke zijn die zieh deze situatie in het dorp nog herinneren. Op dit plaatje zien we van links naar reehts de huizen die destijds werden bewoond door Mar. Janse, T. Westdorp, J. Spruit, Ko Minnaar, Ko Cornelisse en Chr. Wisse. De twee woningen van Mar. Janse en T. Westdorp zijn in de loop der jaren afgebroken. Thans is daar een parkeerterrein voor de brandweer. Op de aehtergrond ontwaren we de hervormde kerk van v66r de restauratie, hetgeen duidelijk aan het dak te zien is.

De dame, die bezig is de ramen te zemen, werd helaas niet herkend. Mogelijk herkennen de ouderen uit Kattendijke haar nog wel,

34. Links: ten gevolge van de daling van het aantalleerlingen van de openbare lagere school in Kattendijke, werd deze driemansschool in de loop der jaren een tweemansschool, waarvan we op dit plaatje het personeel zien. Links poseert het hoofd der school, W.M. Louwerse, en rechts zien we de onderwijzer H. Zweedijk. Deze foto werd in 1955 genomen. De school telde toen ongeveer een zeventig leerlingen. De heer Louwerse was niet alleen hoofd van de openbare lagere school in Kattendijke, maar hij was, zoals men dat toen pleegde te noemen, een "manusje van alles". Hij was onder andere ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk, president-kerkvoogd, kerkelijk ontvanger en voorzitter van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning". Nadat de heer Louwerse met pensioen was gegaan, vestigde hij zich in het naburige Kapelle, waar hij, tijdens het samenstellen van dit platenboekje (januari 1979), in een bejaardenflat woont. Het huidige hoofd van de openbare lagere school in Kattendijke is C.S. Dingemanse.

Rechts: bij J. Wisse werd destijds in Kattendijke een stel ansichtkaarten uitgegeven, waarvan we er hier een zien. Het is een afbeelding van de Kureweg in Kattendijke, zoals links onder duidelijk te lezen staat. Van links naar rechts werden de huizen bewoond door Jan Kosten, A. Geluk, C. Quinten, juffrouw Meijaard, onderwijzeres aan de openbare lagere school in Kattendijke, Wijnand Snoek, P. van Haveren, Pietje Feleus, Wijnand Snoek senior, P. Cornelisse (het huis met de schuur) en P. van Waarde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek