Kattendijke in oude ansichten

Kattendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4210-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kattendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Van de kerkeraad, van het college van kerkvoogden en notabelen en van de verdere medewerkers die in dienst stonden van de Nederlands Hervormde Kerk van Kattendijke, werd destijds in de kerk deze foto gemaakt.

Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: koster Christiaan Wisse, president-kerkvoogd Marinus Wisse, notabele Jacob Wisse, de heer Oste (die de geevacueerden uit Walcheren vertegenwoordigde), diaken Jacob op 't Hof, ouderling Christiaan Sonke, ouderling Jaap Smit, organist Marinus van der Male, kerkvoogd Jacob Straub en ouderling, secretaris van de kerkvoogdij en kerkelijk ontvanger Willem M. Louwerse.

Op de tweede rij zitten, van links naar rechts: mevrouw Adriana Wisse-van Kleunen, mejuffrouw Francina Wisse, mevrouw Francina Wisse-Nagelkerke, mevrouw Oste (geevacueerde uit Walcheren), mevrouw Mina op 't Hof-Weststrate, mevrouw Adriana Sonke-Janse, mevrouw Van der Male, mevrouw Anna Straub-A1mekinders en mevrouw Leuntje Louwerse-van Willigen.

Op de voorste rij zien we, eveneens van links naar rechts: mevrouw Maatje Wisse-de Puit, diaken Jan Wisse, mevrouw Keetje Willemstein-Hoogstrate, diaken Jacob Willemstein, mevrouw A.A. van Voorthuysen-van der Flier, dominee C.E. van Voorthuysen, die de Hervormde Gemeente van Kattendijke diende van 24 augustus 1941 tot 18 november 1945, toen hij naar Breda vertrok, mevrouw Johanna Smit-Wisse, ouderling Jan Smit, mevrouw Neeltje Ruissen-van der Schraaf en diaken Leen Ruissen.

Het zal bekend zijn dat er to en nog geen vrouwelijke ambtsdragers in Kattendijke waren. Ongetwijfeld zal ook deze opname speciaal bij de ouderen uit Kattendijke herinneringen oproepen. Op de achtergrond staat nog de oude kansel van voor de restauratie. Let op de groene franjes aan de rand van de preekstoe1 en op de beide koperen kaarshouders die na de restauratie niet meerterugkeerden!

36. Na de Tweede Wereldoorlog werd omstreeks het jaar 1945 van de muziekvereniging "Oefening en Uitspanning" uit Kattendijke deze opname gemaakt. Op de aehterste rij poseren, van links naar reehts: Jan Wisse Fzn., Iman Nouse, Willem Wisse Fzn., Cor van de Velde, Frans van de Velde, Gerrit de Jonge, Danker Lizierse, Kees Wisse Fzn., Piet Janse en Bram Geluk.

Op de tweede rij staan, eveneens van links naar reehts: Piet van Waarde, W.M. Louwerse (was toen voorzitter), Jan Spruit, Bart Smits, Ko Huissoon, Chris Wisse, Jan Smit, Jan Wisse, Jaap Kaboord, Soois Feleus, Jan van Waarde, Leen Wezepoel, Gerrit van der Vliet en Marien Dalebout, die het vaandel vasthoudt.

Op de derde rij zitten, van links naar reehts: Jan Wisse, Jaap van Stee, Jan Geluk, Frans Wisse junior, Jan Smit, Foort Smit (destijds dirigent en thans nog steeds), Piet van Kleunen, Huib Smits, Bram Smits en Gornmert Feleus,

Op de vierde rij zien we, van links naar reehts: Jan Westdorp, Dies Wisse, Jan Wisse en Teeuw van Kleunen.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de muzikant J .M. van Kleunen deze zomer (1979) zestig jaar lid is van "Oefening en Uitspanning". Hij is uiteraard dan ook het oudste lid! WeI een hele prestatie om het zo lang te kunnen en mogen volhouden. De muzikanten dragen uniformen; in het begin waren die blauw. Thans dragen de muzikanten uit Kattendijke een groen jasje met groene pet en een liehte broek. De huidige voorzitter is de heer L.C. Nieuwenhuyze.

37. We besluiten dit platenboekje over Kattendijke met een opname van de laatste gemeenteraad van de voormalige gemeente Kattendijke-Wilhelminadorp. In deze raad der gemeente had den zowel personen uit Kattendijke als uit Wilhelminadorp zitting. Staande poseren, van links naar rechts: M. Oudeman, Kattendijke (Gemeentebelang), W.D. de Jonge, Kattendijke (Partij van de Arbeid), P.W.A. Kranendonk, Wilhelminadorp (waarnemend secretaris) en M. van Nieuwenhuijzen, Wilhelminadorp (CRU).

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: J. van Sabben, Wilhelminadorp (Partij van de Arbeid en inmiddels he1aas overleden), wethouder C. Burger, Wilhelminadorp (CHU), waarnemend burgemeester P. Danielse (woonde te Kloetinge), wethouder CiP. van der Schraaf, Kattendijke (Partij van de Arbeid) en L.A. de Pree, Wi1he1minadorp (Partij van de Arbeid).

Moge deze 1aatste opname in dit p1atenboekje over Kattendijke een aangename herinnering zijn en blijven aan de voormalige, zelfstandige gemeente Kattendijke-Wilhe1minadorp.

Na de herinde1ing van de gemeenten op Zuid-Beve1and, op 1 januari 1970, behoren zowe1 Kattendijke als Wilhelminadorp tot de gemeente Goes, onder het bestuur van burgemeester mr. F.G.A. Huber.

FOTOVERANTWOORDING

P. Danielse, Kloetinge: 37.

Dominee J.W. van de Hell, emeritus predikant, Vorden: voorplaatje, 19 rechts, 21, 23,25,26,27, 28, 29, 30 en 33.

P.H. Keukelaar, Wilhelminadorp: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 en 16. J.M. van Kleunen, Kattendijke: 13, 17 en 36.

Mevrouw M. van der Kuijl-Slimmens, Wilhelminadorp: 34 rechts. W.M. Louwerse, Kapelle: 15,18,20,22,24,31, 34 links en 35. C. Meulenberg, Kattendijke: 32.

Stadsarchief, Goes: 2, 3, 5 links, 5 rechts en 9.

Archief samensteller C. van Winkelen, Sint Annaland: 1, 7 en 19 links.

Een woord van bijzondere dank komt toe aan de heer P.H. Keukelaar uit Wilhelminadorp (geboren te Kattendijke) voor zijn zeer uitvoerige informaties.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek