Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3501-6
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aalsmeerders'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

74. Een tweede foto van "Aa1smeers Koorvereniging", daterende uit de tijd van het dirigentschap van Willem Keessen, die in 1942 dirigent A. van Dam opvo1gde en aan de vereniging verbonden b1eef tot 1958. Voorste rij: Wijntje de Jong, G. Lanser - Maarse, An Dubbeld, Bep Kurpershoek, mejuffrouw Maarse, dirigent Willem Keessen, Ploon Angenent, M. Maarse-van Twuiver, mejuffrouw Kriebel, Nel Eickhof, zuster Westerop en Marie Onos. Tweede rij: Trijntje Maarse, M. Maarse-Keessen, Jans Huiskens, een onbekende, A. Maarse-Wegman, Neeltje van Leeuwen, Ko Kuin, mejuffrouw Beumer, twee onbekenden, mejufrouw Pannekoek, Trien v.d. Beuke1-K1ugt, Maartje Maarse, een onbekende, Maartje Vellekoop, Cor van Twuiver, Jo Spaargaren en Ne1 Luik. Derde rij: Kees Enthoven, Leen Onos, Gijp Lagerweij, Leen Jore, Jan Rinkel, A1dert Keessen, Jan Maarse, Jan Uiterwijk en K. Spaargaren. Achterste rij: Henk Lingbeek, een onbekende, Gerrit Maarse, Dirk Hansen, Dirk v.d. Laarse, A1dert Maarse, Piet v.d. Zwaard, Koos Hage, Klaas Man, Willem Joore en een onbekende.

75. Arbeiderszangvereniging "Kunst en Strijd", opgericht in 1917. De foto dateert van omstreeks 1926. Zittend: Mien de Vries, Aagje Vreken, Marie Berghoef, An Buis, Gerrit Tas Pzn. en mevrouw Van Schaik. Tweede rij: Dirk de Vries, Matje Bol, Liesje de Vries, Ank Roodhart, ? Lingbeek, Alie Kaslander, een onbekende, Wijn de Jong, Alie v.d. Zwaard, Alie van Leeuwen en Koos Doeve. Derde rij: Piet Borgman, directeur Hagen, mevrouw Hagen, mevrouw Meyer, Neeltje de Jong, Nel de Vries-van Weele, Matje de Vries, Aartje van Wieringen, Aagje Vreken, Neeltje de Graauw-v.d, Zwaard.een onbekende en Alie Lubberde. Vierde rij: een onbekende, Jan de Graauw, C. van Oorde, Gijs Borgman, Aagje Kooy, J. Menge en Dirk Maarse. Vijfde rij: Dirk Eveleeens, Jo de Vries, Wim de Jong, ? Offerman, Cor Buis, Klaas Kaars, Ko Vos en Chris Robbe.

76. Christelijke zangvereninging "Halle1uja". De foto, genomen tijdens het concours te Huis ter Heide (Zeist), dateert uit 1929. Voorste rij: A. Jongkind, Suzanna Hameetman, Gonda Root, Annie v.d. Zwaard, Dina Ravens1oot, Matje v.d. Zwaard, Jo Kroes, ? Witte, Antje v.d. Schilden, Leentje Hu1sbos Pdr. en Gerritje v.d. Beitel. Tweede rij: K. Piet, Arie Harting, Jacs. Pannekoek, W. Linthout, C. Stoof, dirigent J.C. Hulsbos, C. v.d. Zwaard, Jan Wgman Bzn., mejuffrouw Adr. den Hartog en mejuffrouw W. Stoof. Derde rij: mejuffrouw Jo Eilander, achter haar de heer 1. den Ouden, vervo1gens de dames Tr. Spaargaren, Kr. Lanser, M. v.d. Zwaard, Bertha van Dillewijn, Sijtje Olij, Ne1 Kroes, Sientje Pannekoek, Matje Hu1sbos Pdr., Corn. Harting, Gr. Eve1eens, M. v.d. Laarse, Neeltje Koster, Matje Hu1sbos JCdr., en Sijtje Piet. Vierde rij: mejuffrouw Pannekoek, Mejuffrouw Witte, Arie Piet, Mathijs Piet, Cor Spaargaren, Maarten A1derden, Willem Piet en een onbekende. Achterste rij: ? Van Soest, Jan Piet, Kees Linthout, P. Batenburg, een onbekende, S. van Willigen, Piet Hulsbos, Piet v.d. Meer en Arie Stoof.

77. Het christelijk mannenkoor fusioneerde later met het dubbelmannenkwartet "Con Amore", onder welke naam het mannenkoor nog steeds bestaat. De foto is genomen v66r de fusie. Voorste rij (zittend): Jan Uiterwijk.Jac, Hage, Jan v.d. Zwaard, dirigent J.e. Hulsbos, Willem van Zijverden, Frederik Grosscurt, Arie v.d. Zwaard en W. v.d. Schilden. Tweede rij: P. v.d. Zwaard, D. Venema, D. van Leeuwen, Leendert Jongkind, Frans de Voogt, ChI. Gortzak, Simon Trommel, P. v.d. Zwaard Lzn., Krukenberg en Brukman. Derde rij: Hendr. van Leeuwen, Van Willigen, Piet Mantel Jaczn., Joh. v.d. Zwaard, M. Biesheuvel, Jan Verbeek, C. v.d. Zwaard, Krijn Wegman Bzn., Maarten Verbeek Czn. en W.M. Eveleens. Achterste rij: C. Borg, D. Been, Middelkoop, Jac. Eigenhuis, Jan Pannekoek, Henk v.d. Bogaard, Van Breemen, De Wit en P. Pannekoek.

78. Op 12 december 1930 werd het "Doopsgezinde Kerkkoor" opgericht, onder lei ding van mevrouw C. Bon-de Jong. De foto dateert van omstreeks 1937. Eerste rij: G. Keessen, G. HeerenMaarsse, M. Spaargaren-Cokart, D. Wentzel-Keessen, E. Vreeken-Groeneve1d, dirigente mevrouw C. Bon-de Jong, mejuffrouw G. Sjollema, T. de Jonge-Beets, G. Spaargaren-Eveleens, N. Keessenvan Zijverden en T. Luik-Keessen. Tweede rij: M. van Leeuwen-Tas, H. Man-Tas, N. Mastbergen, A. Beets-Moleman, Alie Maarse, D. Spaargaren-Baardse, C. Rijsdijk-Maarse, G. Berghoef-Piet, mevrouw J. Eilders, J. Schuit, A. v.d. Beek-Alderden en G. Atema-Maarse. Derde rij: A. VreekenMeester, mevrouw Nijdam-Lege1, T. Boomhouwer-Schuit en de heren W

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek