Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3501-6
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aalsmeerders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

4. Burgemeester Heydanus werd in maart 1914 opgevolgd door de heer J. Kastelein. De laatstgenoemde zou zijn ambt vervullen tot 1 maart 1941. V66r zijn benoeming in Aalsmeer was de heer Kastelein burgemeester van Ransdorp. In het raadhuis aan de Dorpsstraat werd burgemeester Kastelein als zodanig in een bijzondere raadsvergadering geinstalleerd, Op de foto - zittend raadslid P. Buis Gzn., wethouder J. van Dilllewijn, burgemeester J. Kastelein, zijn zoontje Georg, mevrouw A. Kastelein-Dongmann, Uda Veer, dochtertje van de naast haar zittende wethouder C. Veer en tenslotte raadslid P. v.d. Meer Pzn. Staande - op de rechterhelft - de raadsleden A. Post, D. Spaargaren Czn., boven hem het raadslid M. Alderden Czn., vervolgens gemeentesecretaris P. Kaptein en de raadsleden A. Eveleens Azn., H. Nigten en P. Ravestein. Van de dames worden genoemd van links af: mevrouw Eveleens, mevrouw Nigten (met muts), mevrouw Van Dillewijn, mevrouw Kaptein en mevrouw Veer. Van 1914 tot 1941 steeg het aantal inwoners van ongeveer 5.400 tot rand de 11.000.

5. Een foto van de gemeenteraad rond 1931. Zittend: D. Jongkind Mzn. en Jac. Alderden Dzn. Tweede rij (zittend): wethouder P. v.d. Meer Pzn., burgemeester J. Kastelein, gemeentesecretaris P. Kaptein en wethouder J.P. Berghoef. Staande: W. Raadschelders, M. Zeestraten, J.C.M. Mensing, J. Moleman Czn., C. Spaargaren Dzn., M. Alderden Czn., B. Wegman Czn., W. Keessen Azn. en A. Baardse Jzn. In 1931 telde Aalsmeer ongeveer 8.600 inwoners.

6. De laatste foto van de gemeenteraad met burgemeester J. Kastelein, genomen in maart 1941, ter gelegenheid van zijn afscheid. De raad besloot aan de provinciale weg Haarlem - Hilversum, voor zover door de gemeente Aalsmeer lopende, de naam "Burgemeester Kasteleinweg" te geven. Zittend: de zoon van de burgemeester I. Kastelein met zijn verloofde, vervolgens de echtgenote van de burgemeester mevrouw A. Kastelein-Dongmann, burgemeester J. Kastelein, wethouder P. v.d. Meer Pzn. en wethouder Jb. Alderden Dzn. Staande: de raadsleden J.D. van Iperen jr, J.e. de Jong, mevrouw J.E. Buis-Groeneveld, K. Eveleens Azn., J.J. v.d. Bergen, mr. A.G.H.H. Roeffen, G.H. van Itterzon, Joh. Hofman Kzn., A. Baardse Jzn., W. Harting Wzn., gemeentesecretaris J.M. Wentzel, G. Kastelein, zoon van de burgemeester, raadslid D. Jongkind Mzn. en D. Kastelein, zoon van de burgemeester. Aalsmeer tel de toen ruirn 11.000 inwoners.

7. Ter uitvoering van de landarbeiderswet 1918, later ingetrokken, heeft de gemeente Aalsmeer me de werking verleend aan de totstandkoming van ruim honderdvijftig "landarbeidersplaatsjes", zijnde land met woning, die te zamen maximaal vierduizend gulden mochten kosten, waarin de overheid negentig procent voorschot verleende tegen een 1age rente en gunstige aflossing. Na totstandkoming van deze plaatsjes aan verschillende bestaande wegen bevorderde de gemeente een planmatige ontwikkeling, waardoor de complexen Wilgenlaan, Berkenlaan en Populierenlaan tot stand kwamen. De foto, genomen in 1931, toont een geze1schap bij de tot stand gekomen landarbeiderswoning in deze gemeente, gelegen aan de Hornweg, ten behoeve van de kwekersknecht Jac. Weij. V66r de voorgevel van de woning: J.M. Wentzel, ambtenaar ter secretarie en belast met de administratieve uitvoering van de landarbeiderswet, de eigenaar van het "plaatsje" lac. Weij, zijn aanstaande echtgenote, burgemeester Kastelein, wethouder P. v.d. Meer Pzn., ir. W. Gijzen, directeur van gemeentewerken, wethouder J.P. Berghoef, de technisch ambtenaar Knobbe en de aannemer. In de voorgevel van de woning werd van gemeentewege een gedenksteen geplaatst om dit feit vast te leggen.

8. Aan de Kanaalstraat, achter de woning van Spaargaren, waar eertijds het hoofd van de bijzondere (christelijke) 1agere school F. Roosjen woonde, kwam in 1928 het hervormd wijkgebouw "Irene" tot stand, naar ontwerp van de bouwkundige J.S. Luik( foto werd genomen ter gelegenheid van de offciele opening). Vooraan: een Hongaars meisje, vervolgens B. Pannekoek, Nel B1ootshoofd en Jozina Eilander. Tweede rij (zittend): D. v.d. Schilden, D. Piet, K. Stork, J. van Leeuwen, G.H. van Itterzon, J.J. van Dillewijn, P. v.d. Zwaard, dominee W.J. van Elden, mevrouw Van Elden, C.l. Braber en D. Spaargaren Czn. Derde rij (staande): J. Pannekoek, P. Kuite, P. van Dam, een onbekende, B. Broeckmans, W. van Zijverden, gemeentesecretaris P. Kaptein, wethouder P. v.d. Meer Pzn., burgemeester Kastelein, J. Moleman, dominee Hijmans (Uithoorn), Gerritse, C. Verbeek, Jan Jongkind, C. Harting, mejuffrouw A. v.d. Maal, C. v.d. Maal, A. Breure en C. Of man. Vierde rij: W. Piet, Am. Eveleens, de directrice van bejaardenhuis "Rustoord", vervolgens mejuffrouw S. Pannekoek, e. van Leeuwen, G. Kommers, G. van Dillewijn, J.e. Hulsbos, mevrouw Pannekoek-Vd. Schilden, mevrouw Hijmans, mevrouw Sterk-Kniep, Jan Been, D.B. v.d. Laarse en Jac. v.d. Laarse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek