Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3501-6
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aalsmeerders'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. Reeds in 1916 werd in de kringen van de "Centrale Aalsmeerse Veiling" gesproken over de stichting van een afzonderlijk potplantengebouw, omdat door de groeiende aanvoer het veilinggebouw aan de Marktstraat met ruimtegebrek te kampen kreeg. Volgens het gedenkboek "C.AS. 1912-1937" werd toen als plaats van vestiging genoemd de Westplas bij de jachthaven Dragt, terwijl in dit verband later nog is gesproken over een gebouw bij de vereniging "De Nieuwe Meer", De "pottenveiling" kwam tenslotte in 1920 tot stand op een perceel grond der gemeente nabij de Van Cleeffkade hetgeen het begin werd van het veilingeomplex der "C.A.V." aldaar. De foto, enige tijd daarna genomen, geeft een beeld van de koperstribune. Van de aanwezigen noemen we, op de eerste rij: Ald. Eveleens Azn. sr. (Residentie), K. v.d, Meer, J. Piet, N. Eigenhuis, G. Piet en vierde van reehts D. Baardse Dzn. Op de tweede rij: K. Visser, C. Maarse, K.J. Baarse, een onbekende, D. van Zijverden en A. Maarse Azn. Derde rij derde van links: A. Aarssen, in het midden (staande) L.C. Buis en vervolgens J. Spaargaren Jzn. en J. Baarsen Kzn. Is de dame, geheel rechts op deze rij, mevrouw Bacharach ("tante Saar")?

25. Nevenstaande foto, uit de jaren 1918/20, geeft een beeld van het administratief en leidend personeel van de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling" in de veiling aan de Marktstraat. Zittend: J. Filius, A. Eveleens, H. Hogervorst, mejuffrouw ABe Baardse, H.A. Stuiver, hoofd van de adrninistratie en Dirk Joore. Staande: Jan Duiker, Alfons Roeland, P. Buskermolen, W.B. Buis, A.J. Tas, W. Harting, L.C. Buis en W. Spaargaren (? ).

26. Het vijfentwintigjarig bestaan van de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling" werd in 1937 herdacht, waarbij hoogtepunten vormden de tentoonstelling "Lente in Januari" en de uitgave van een gedenkboek, waarbij niet aileen de geschiedenis van de "C. A. V." maar ook die van heel Aalsmeer werd belicht. Bovenstaande foto geeft het bestuur omstreeks die tijd weer, alsmede de commissarissen en de directeur. Zittend de bestuursleden: D. van Leeuwen Wzn., K. Joren, D. Man, K. Hansen Jaczn., voorzitter W. Maarse Jaczn. (die als zodanig in 1932 Jb. Alderden Dzn. opvolgde en tot in 1959 zijn belangrijke leidende taak vervulde), D. Eveleens Wzn., G. Harting Azn., P. de Bruyn en Alb. Spaargaren Dzn. Staande de commissarissen: D. Tas Jaczn., J. Spaargaren, Ald. v.d. Zwaard, N. Hofman Kzn., directeur N.J. Bekker, G. Buskermolen, J. Eveleens DDzn. en J. Buis Jzn.

27. Bij het vijfentwintigjarig bestaan van de cooperatieve vereniging "Centrale Aalsmeerse Veiling" (1937) werd deze personeelsfoto gemaakt. Voorste rij: G. Buskermolen, P. Piet, Oldenburg, D.B. v.d. Laarse, C. Korenwinder en N. Spaargaren. Tweede rij: N. v.d. Yen, W. Neefjes, D. Joore, Jb Filius, H. Hoogervorst, W. Maarse, bedrijfsleider P. Groeneveld, boekhouder H.A. Stuiver, mejuffrouw T. Spaargaren, 1. van Sas, W. Harting en H. Verbeek. Derde rij: J.J. Lanser, J. Duiker, C. Stolk, W. Joore, M. Gerritse, Ch. Francis, A. Roeland, W.B. Buis, P. Kremer, Th. Molenaar, L. Silvis, L.C. Buis, P. Spaargaren en K. v.d. Zwaard. Vierde rij: J. Gerritse, T. van Zanten, J.A. Vos, W. Been, H. Nieuwkoop, K. Bol, W. Piet, W. Kruger, Ab Eveleens, A. Willeme, J. Tichelaar en G. de Vries, Vijfde rij: J. Vreeken, P. Eigenhuis, K. de Jong, J. Velders, A. Buis, A. Stuiver, D. Pannekoek, H. Nieuwkoop jr, M. Kruger en G. van Mullem. Laatste rij: G. Borgman, Jb. Tas, C. Spaargaren, L.J. Vreeken, Jan Pannekoek, C. Noordhoek, Joh. Jansen, G. de Vries, H. Bruines, Jb. Piet, P. Stolker, P. Buskermolen, J. Spaargaren en A. Verhoeve.

28. Blijkens het gedenkboek 1916-1956 werd de "Cooperatieve Tuinbouwbank" opgericht op 14 juni 1916, overeenkomstig de notariele stichtingsakte, getekend door M. Harmsen, J.C.M. Mensing, J. Keessen Dzn., K. Eigenhuis Cornzn., Jb, Alderden Dzn. en M. A1derden Czn., die in het gedenkboek als de oprichters worden genoemd. Bovenstaande foto van kassier W.M. v.d. Zwaard en zijn personeel is genomen in het voormalige kantoor, Zijdstraat hoek Weteringstraat (thans winkel Koudijs), omstreeks 1927. Aan het bureau: J. Nieuwkoop, K. de Boer, Jac. van Leeuwen, H. Schouten en kassier W.M. v.d. Zwaard. Staande: H. Oudshoorn, Ko v.d. Laarse, J. Grosscurt en C. Drenth.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek