Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Kent u ze nog... de Aalsmeerders

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3501-6
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aalsmeerders'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

39. In 1928 begon de bouw van het eerste complex van vierentwintig woningwetwoningen van de bouwvereniging "Goed Wonen" aan de Hadleystraat in de uitbreiding Zuid (Stommeerpolder). De foto toont de officiele eerstesteen1egging. Links (blootshoofds) de voorzitter van de bouwvereniging W. Harting, rechts de raads1eden M. A1derden Czn. en Jb. Alderden Dzn., vervo1gens burgemeester J. Kastelein, gemeentesecretaris D. Groen, bestuurslid der vereniging G. Nap, een onbekende, de bouwkundige van de woningbouw C. van Damme en gehee1 rechts raadslid P. v.d. Meer Pzn. De oudste bouwvereniging, "Vo1ksbelang", opgericht in 1907, bouwde zeerveel woningen, ook in de uitbreiding dorp. Een foto, met be trekking tot deze vereniging, bleek helaas niet beschikbaar.

40. In een der lokalen van de openbare lagere school aan de Uiterweg was vroeger de "normaalschool" ondergebracht, een opleidingsschool voor onderwijzers. Wegens vermindering van het aantal leerlingen werd de school opgeheven. De foto, uit omstreeks 1885, toont de laatste klas voor de opheffing. Staande geheel rechts (v66r de leraar) Jan Keessen Czn., de vader van Willem Keessen, eertijds dirigent van Aalsmeers Koorvereniging. Het tweede meisje vanaf links is Dirkje Jore, later getrouwd met Jan Keessen Dzn. Staande, geheel rechts, Leentje van Dillewijn, later onderwijzeres aan open bare lagere scholen in Aalsmeer, het laatst aan de openbare lag ere school dorp.

41. De rijkstuinbouwwinterschool aan de Stationsweg werd geopend in 1897. In 1899 werd achter de school de proeftuin gesticht. Elk jaar leverde de school een aantalleerlingen af die het einddiploma had den behaald. Op bovenstaande foto uit 1919 zijn de volgende afgestudeerde Aalsmeerders te herkennen: In de eerste bank Haasje Alderden en Ger Keessen, vervolgens Piet van Zijverden, Piet Spaargaren, Cor Buis, Leen Buis en achteraan Wim Spaargaren en J. Filius.

42. Reiinie van oud-Ieerlingen van de rijkstuinbouwwinterschool in 1932, ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de school. We noemen de Aalsmeerse oud-leerlingen, alsmede enige figuren van school en proeftuin. Zittend (derde van links): C. Spaargaren Dzn., chef proeftuin, K. Eveleens Azn., rijkstuinbouwconsulent ir C. Koeman, J.C.M. Mensing, P. Buis Pzn. en D. Eveleens Maarse. Tweede rij (staande): Jb. Oar, Joh. Jongkind Kzn., A.C. van Bommel en J. van Leeuwen Wzn. (beiden medewerkers van de proeftuin), een onbekende en C. Eveleens Pzn. Achterste rij:

Jb Piet, schrijver van de opgevoerde revue, W. Spaargaren Azn., een onbekende, W.D. Maarse (Dahlia Maarse), J.J. Dame en A.D. Keessen.

43. De "Mr. Jac. Tak bewaarschoo1", genoemd naar de burgemeester van Aa1smeer en Uithoorn (1853-1878), was eertijds gevestigd aan de Zijdstraat (thans meube1zaak De Boer). De foto toont bestuur en genodigden bij de opening van de nieuwgebouwde school aan de Weteringstraat rond 1911. Voorste rij, tweede van links: mevrouw Mur - Van Zijverden, vierde van links: mevrouw Veer - Koudijs, Daarnaast mevrouw Mensing (? ), mevrouw De Bert en vervo1gens mejuffrouw A. de Graaf, de 1eidster van de bewaarschoo1, mevrouw Koudijs - Buis, een onbekende, mevrouw Hilverda, mevrouw L. Barendsen - Keessen, mejuffrouw Anna de Greef en mevrouw Wijntje Keessen -Beets. Achter de eerste rij derde van links: W. Maarse Gzn., J.P. Berghoef, C. Koudijs, oud-katholiek pastoor Dievenbach, notaris C.P. de Bert, C. Veer, D. Spaargaren Czn., J.C.M. Mensing, Willem Mur en P. Ravestein. In de opens1aande deur J. Kolle, Leen v.d. Zwaard, P. Buis en de bouwkundige J.W. Luik, die het ontwerp van het schoo1gebouw maakte.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek