Kent u ze nog... de Alblasserdammers

Kent u ze nog... de Alblasserdammers

Auteur
:   L. Smit en A.A. Versluys
Gemeente
:   Alblasserdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4213-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Alblasserdammers'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

66. Hier is de Alblasserdamse afdeling van de V ARA op reis. De studio werd bezocht en later ging men in het koele bos op de foto. Wij herkennen Lammert de Waard, Jan de Waard en vrouw, Piet Dol, Jaap van de Rhee, Joost Verwey, J. van Wijk en vrouw, Simon de Hoog en vrouw, Kees Smit en vrouw, meester Baas en vrouw, Van Horsen, Jaarling, Jan Piet Veen, Leen Smit, Gre Smit, Leen Bekkers en vrouw, Krijn Schook en Dekker.

67. In de winter van 1919 was er zware ijsgang in de Noord. Zoland de rivier niet geheel dicht was gevroren, probeerde men aan het nieuwe veer van Vos de veerpont door het ijs te loodsen. Dit is dagenlang een zeer moeilijke opgave geweest. Sommige wagens en personen moesten om zeer dringende redenen worden overgezet. In de stroom was het ondoenlijk een dwarse vaargeul voor de pont open te houden vanwege het gevaar ingesloten te worden tussen zwaar drijfijs en vast te vriezen. Men ziet hier op de foto de veerlui bezig de aanloopgeul voor de pont op de Ridderkerkse wal ijsvrij te maken opdat de klep neer kan en de wagens kunnen afrijden. Op den duur moest men het opgeven en toen de Noord gehee1 dieht zat, kon men naar andere zijde rijden en lopen. De veerdienst zorgde voor een afgebakende, met zand bestrooide baan. Er is toen door Henk Vos, Cor Groendijk, Stuurman, Van Vliet en De Jong zwaar en gevaarlijk werk verzet.

68. De "E.H.B.O. voor Alblasserdam en Omstreken" is steeds een vereniging van naam geweest. Deze bloeiende vereniging is, dank zij een aantal hard werkende bestuursleden, nog steeds werkzaam omwaar nodig effectieve hulp te bieden, hulpposten uit te zetten met materiaal om getroffen medemensen te kunnen helpen, Nieuwe leden volgen avondcursussen en oefeningen onder leiding van een dokter. De vereniging werd opgericht op 10 oktober 1922. Men kwam bijeen in de bovenzaal van Van Krimpen, waarbij dr. T.A. Hoofdman de stimulerende persoon was. Het eerste bestuur bestond uit Maarten Vogel, voorzitter; mejuffrouw Lien Kuipers, secretaresse en D.W. Hollander, penningmeester. De contributie bedroeg vijf cent per week. Deze foto werd gernaakt bij het tienjarig bestaan. Het zijn staande: J. Verloop, J.J. Jongkind, C. van Homoet, J.A. de Bruin, mevrouw Voorsluis en mejuffrouw T. Klink. Zittende: mevrouw Hoofdman, docent Hoofdman, A. van 't Hof, S.M. Busee en D.W. Hollander.

69. Wij zien hier op het ijs in de Noord de opstal van de verzinkerij van C. Clements & Zoon te Alblasserdam. Deze foto is genornen in de winter van 1919. Men moest toen een partij staalconstructies van de overkantgaan.halen over het ijs om die te verzinken. We zien hier van links naar rechts: baas C. Clements, Freek Vink, Bertus Clements, Johan van Wingerden, Aart Stout en Kees van Wingerden. Op de knieen: met witte kiel onbekend en Frans Clements. Clements was toen nog maar pas met zijn onderneming gestart. De zaak werd jaren later verplaatst naar het Zuiderstek langs de Haven en de Noord. Thans kennen wij de enorme installatie van Clements op het in dustrieterrein.

70. Reeds eerder in deze fotogalerij toonden we kinderen van de christelijke school aan de Kinderdijk, Het bestuur van deze school verkreeg in 1923 een groot, nieuw schoolgebouw in Plan Kinderdijk. Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de "Schoolvereniging met den Bijbel" hebben de oud-leerlingen van de oude school een tijdelijke zanggroep geformeerd om onder leiding van de dirigent W. Stout, eveneens oud-Ieerling, de herdenkingsplechtigheid met gepaste zang op speciaal voor de gelegenheid gemaakte teksten op te luisteren. Hier, voor de ingang van de nieuwe school, ziet men de trotse zanggroep met de heer Stout vooraan in het midden. Wij zien vele bekende gezichten, onder andere van de dames Van Olderen, Groendijk en Stout. Rechtsboven onderwijzer Vos van de school in de Kerkstraat en redacteur van de Klaroen, Kees en Dirk Schippers. U zult er genoegen aan beleven om uit te maken wie het allemaal verder nog zijn,

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek