Kent u ze nog... de Almeloërs

Kent u ze nog... de Almeloërs

Auteur
:   J. Gorselink
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3307-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Almeloërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

In 1969 verscheen bij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel een platenalbum getiteld: "Almelo in oude ansichten", samengesteld door de heren H. Hagens en J. Nieuwerth. Het bevatte in hoofdzaak foto's van straten, gebouwen en oude, onvoorstelbare situaties; het Twentse dorp (al heette het "stad"), dat op weg was tot een moderne provinciestad uit te groeien. Dit album vloog weg; iedereen wou graag weten hoe Almelo er in het verleden had uitgezien.

De uitgeefster kwam tot de gedachte deze stad te gaan "bevolken". Welkemensen leefden, leerden, werkten, bestuurden, vergaderden, amuseerden zich in deze snelgroeiende Twentse stad? Ze gaf me de opdracht een platenalbum samen te stellen, waarin foto's met Almelose men sen voorkwamen en dan liefst met de namen! Ik aanvaardde deze opdracht, niet beseffend op hoeveel moeilijkheden ik bij de uitvoering ervan zou stuiten. Foto's waren niet zo schaars, maar wie waren de mensen op deze afbeeldingen? Bovendien moest ik een keus maken: een stad met zoveel activiteiten kun je onmogelijk in achtenzeventig foto's samenvatten. Als u of uw organisatie er niet in voorkomt, dan moet u niet mopperen; tenslotte heb ik in drie bladen om uw medewerking verzocht (Dagblad van het Oosten, Twentsche Courant en Ruiten Drie).

Het ging om foto's uit de periode 1880-1940. Een interessante tijd, waarin onze grootouders, onze ouders en wijzelf leefden. Een tijd waarin de eerste auto op de weg kwam, de petroleumlamp werd vervangen door de lamp met het gaskousje en die weer door de gloeilamp, we de eerste mens zagen vliegen, we verbijsterd naar de radio luisterden, we de eerste wereldoorlog en een jarenlange crisis doorstonden - alles tenslotte uitlopend op de ellende van de Duitse bezetting. Toch moet u niet denken dat al deze veranderingen op maatschappelijk, technisch en cultureel gebied in dit album duidelijk uit de verf komen. Ik zou het boekje als motto willen meegeven: "En de boer ... hij ploegde voort! " Er werd ten huwelijk gevraagd en ten huwelijk gegeven. Er werden kinderen geboren en de ouden gingen de weg van alle vlees. De jeugd ging naar school, jongeren en ouderen organiseerden zich, er werd gezongen en muziek gemaakt. Het dagelijkse leven yond doorgang, ondanks mobilisatie, crisis, werkeloosheid en oorlogsdreiging. Is dat geen bemoedigend gegeven? En van dit "zeg maar ja tegen 't leven! "wil dit album op bescheiden wijze getuigen.

Een kort overzicht van de geschiedenis van onze stad is al gegeven in het album van de heren Hagens en Nieuwerth; over oud-Almelo is trouwens de nodige literatuur in onze stedelijke bibliotheek in ruime mate aanwezig. Mede omdat ik me moest beperken tot de jaren 1880-1940 achtte ik een diep in de historie duiken niet noodzakelijk.

De vele kennissen en vrienden, die mij (tijdelijk) foto's afstonden, wil ik hierbij hartelijk danken voor hun medewerking. Laat ik geen namen noemen; maar een uitzondering wil ik beslist maken: de heer J. Nieuwerth heeft me op wel heel buitengewone wijze bij de samenstelling van dit album geholpen. Zo gaat "Kent u ze nog ... De Almeloers" in zee. Ik hoop dat het evenveellezers en vooral kijkers zal vinden a1s "Almelo in oude ansichten". Niemand is er meer van overtuigd dan ikzelf, dat er in dit boekje onvolledigheden kunnen voorkomen. Uw op- en aanmerkingen zullen in een eventuele tweede druk ongetwijfeld tot de nodige correctie leiden. Ik heb miin best gedaan; en daarom vind ik een troostend excuus voor mijn mogelijke tekortkomingen in de oeroude Twentse zegswijze: "Wat zas, as diis, was kaans! "

1. "Met de muziek mee! " op 31 augustus 1903: koningin Wilhelmina wordt drieentwintig jaar, Om de feestvreugde in de stad te verhogen rukken de plaatselijke muziekkorpsen uit. Ze verlaten hier het plein voor "De Soos" en mareheren de Grotestraat in. Men lette op de garibaldi's, de matelots, de enorme bloemetjeshoeden van een paar meisjes vooraan reehts en links de gehelmde politiernan,

2. Omstreeks de eeuwwisseling luisterde een toneelclub van het personeel van Palthe verschillende feestelijkheden op. Op bijgaande foto, genomen in de tuin van de societeit "Tot Nut en Vermaak" ziet u een scene uit het toneelstuk "De Marskramer "met van links naar rechts: J. Boon, R. Kamman, H.J. Eshuis en S. Hinnen.

3. Links: Herkent u de oude kapsalon nog van D. Burgwal, Boddenstraat 18? Voor de deur staan van links naar rechts: D. Burgwal met zijn echtgenote, mevrouw Burwal-Engberts en de bedienden H. Staverman uit Hengelo en J. Toet uit Ootmarsum. De peuter aan de hand van haar vader is Dicky Burgwal, die nu de scepter zwaait in de geheel gemoderniseerde damessalon. De beide zoons, van wie thans een de herensalon runt, waren nag niet geboren. De foto dateert van 1923. Rechts: In het begin van deze eeuw waren de geheelonthoudersverenigingen in ons land zeer actief. Op de foto ziet u een stand van de "Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging, afd. Almelo" op de Almelose kermis. U ziet onder anderen: zittend de heer J. Pool; naar rechts staan: de heren Bekkenkamp, dominee v.d. Bosch, Geist, W.W. Nijholt en G.H. Varenhorst.

4. Voor de oorlog, toen voetballen nog een amateuristisch bedrijf was en trouw aan de eigen club hoog genoteerd stond, kon het gebeuren dat niet aIleen Ajax en Feyenoord de dienst uitmaakten, maar ook een club "uit de regio" de hoogste voetbaleer behaalde. Op de foto het eerste elftal van "Heracles", dat in de competitie 1926/27 kampioen van Nederland werd! Staande ziet u van links naar rechts: grensrechter Klifman, J. Brouwer, G. Freeze, J. Edelijn, H. Hilbrink, H. Grobben, C. Schlosser en B. Smit; daarvoor poseren: J. Reekers, F. v.d. Kolk, B. Freeze en F. Schipper.

5. Een foto uit 1936 van het bestuur, de commissarissen en de directeur van de zuive1fabriek A.C.O. Staande van links naar rechts: de heren Hemmink, Boom, Hartstra, Janmaat, directeur Martens, Stegehuis en Lowik; zittend: Hinsenveld, Nijland, Balk, Muller en Heerdink.

Bolk, Muller en Heerdink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek