Kent u ze nog... de Almeloërs

Kent u ze nog... de Almeloërs

Auteur
:   J. Gorselink
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3307-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Almeloërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Op 2 maart 1934 werd het gezin Menger verrijkt met een welgesehapen tweeting. Het personeel van het Almelose P.T.T.-kantoor, waar de heer Menger werkzaam was, meende dit feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan. Ze lieten naar goed oud Twents gebruik een enorme krentenwegge bakken, die door een groep bestellers naar de familie Menger werd gebraeht. Hier ontbraken de besehuiten met muisjes niet! Als u goed kijkt ziet u op de wegge met sierlijke suikerletters staan: "Ga zoo voort! !! Houdt de moed er maar in! ! ! " Het eehtpaar Menger heeft deze raad en opwekking eehter in de wind geslagen ... Op de foto ziet uvan links naar reehts: de bestellers I.H. Timmerman, H. Hondebrink, G. ten Thij, W. Sehuiling, P.J. Even, H. Nijhof, A. v.d. Horst, W. Vreeling, I.H. Vrielink, I. Reuvekamp, I.H. Elfers, A.I. Nieuwenhuis, G. ten Cate, D. Albers en A. Breukink. In het wit staat reehts bakker Willemink, verder zijn zoontje en een bediende (links).

12. Een jubileum bij de Nederlandse Spoorwegen in de jaren dertig. Jubilaris is de heer Van den Elst. Op de foto ziet u onder anderen: de heren Kruiswijk, Bekker, de jubilaris met echtgenote en dochter Bia, K1uppe1s, Van Kesteren, Pik, v.d. Barg, Ter Sta1, v.d. Elst, Dijkstra, Vrielink, Slaghuis, Aalderink, v.d. Elst, Bijker, Langkamp, Vas, Jansen, Smeenk, Bekker, Hulst en Veneklaas Slots.

13. Het nieuwe rooms-katholieke ziekenhuis in de Hofkampstraat wordt geopend. Zijn voorganger stond in de Boddenstraat (1915/17). Het te1de twee wiegen en twee bedden. In 1917 werd het pand van rnr. H.J. ten Bruggencate in de Grotestraat aangekocht en ingericht (dertig bedden, totale kosten f.27.000,-; 0 goeie ouwe tijd! ). Dit pand werd later het Diaconessenhuis. Op de foto van 31 mei 1928 ziet u het bestuur en de genodigden. Zittend van links naar rechts: de heer Krikhaar, de directrice van het Algemeen Ziekenhuis mejuffrouw Scholten, mevrouw Kirch, graaf Van Rechteren Limpurg, mevrouw Sichterman, deken Van derWaarden, burgemeester Sichterman, gemeentesecretaris Atema, wethouder Ter Steege, mevrouw Breyder en de heer Breyder. Staande poseren onder anderen de heer F. ten Bos, architect Van Elsberg, mr. Roolvink en architect Stuyt.

14. Bij de gemeentereiniging jubileert de heer Soepenberg (aehter de bloemetjes). Op de foto ziet u staan van links naar reehts: direeteur P.C. Valbraeht, Kuikman, Stegeman, Kamp, Vreeman, Maathuis, Sehoenmaker, Stulen, Oude Nijhuis, Hassink, Tijhof, Stulen, Grob, Arbeek, Letteboer, Ter Stege en wethouder Ter Steege. Zittend: Smeenk, Bronsvoort, Soepenberg, Wessels en Van Oostende.

15. Op deze foto van 12 april 1930 is de gemengde zangvereniging "De Koraal" afgebeeld. Opgevoerd werd de operette "Nelly". In het midden ziet u de dirigent Albert Sommer. Op de foto komen onder anderen nog voor de dames Geels, Bos, v.d. Berg, Ter Steege, Boom (2x), Wevers, Huis in 't Veld (2x), Ter Brugge, Lucas, Egbertsen, Letteboer, Aalderink en Middelkarnp en de heren Sijgers, Wessels, Lulof, Weyers, v.d. Esschert, Wolters, Lucas, Sijgers, Weyers, Miel, Veldhuis, Kuiper en Fikkert.

kert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek