Kent u ze nog... de Almkerkers

Kent u ze nog... de Almkerkers

Auteur
:   drs. C. van Maastrigt
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0482-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Almkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het lijkt een hachelijke onderneming om binnen twee jaar na het verschijnen van "Alm kerk in oude ansichten" een tweede boekje over Almkerk tussen 1890 en 1940 te doen verschijnen. Toch zijn er enkele factoren die erop wijzen dat het minder risico met zich meedraagt dan het op het eerste gezicht mag lijken. Ten eerste is er duidelijk op allerlei gebied een belangstelling te zien voor "grootmoeders tijd", toen het leven rustiger, gemeenschappelijker en genoeglijker was. Bovendien zal men bij het doorlezen van dit boekje al snel merken dat de opzet anders is dan bij het vorige. Gaf "Alm kerk in oude ansichten" een beeld van hoe het dorp er toen uitzag, in "Kent u ze nog ... de Almkerkers" staan veel meer de mensen die toen leefden (en nog leven) centraal. De veel grotere foto's en de ruimere tekst tonen ons tientallen Almkerkers tijdens feesten, onder hun werk of zomaar op straat omdat de fotograaf voorbijkwam.

Op vele foto's zult u zien dat het veel rustiger was dan tegenwoordig; men had nog geen haast. De kleding leende zich er trouwens niet toe. De vrouwen droegen lange rokken en de mannen stijve boorden. Overigens bedekte men in het begin van deze eeuw praktisch het gehele lichaam! Iedereen, van jong tot oud, droeg hoofddeksels en die zult u in alle soorten en maten tegenkomen. De jongens hadden wel korte broeken in de zomer, maar de benen waren bedekt met dikke, gebreide, wollen kniekousen. Het leven was niet alleen kalmer en plechtstatiger, maar ook veel gemeenschappelijker. Er waren allerlei ongeschreven wetten zoals hulp aan zieke en gebrekkige mensen en de gewoonte dat kinderen hun ouders in huis namen en buren de doden begroeven. Duidelijk ook kwam dit gemeenschappelijke tot uiting in het (zij het kerkelijk streng gescheiden) bloeiende verenigingsleven. Wij, als moderne mensen die proberen door het kopen van allerlei gebruiksvoorwerpen deze sfeer terug te roepen, hebben geen weet van dit gemeenschapsgevoel.

Het is niet reëel om alleen de mooiere kanten te beschrijven: er waren ook genoeg schaduwkanten, vooral op het materiële vlak. De werktijden waren veel te lang en de lonen in verhouding tot de noodzakelijke uitgaven te laag. U zult nogal veel afbeeldingen tegenkomen van meisjes van wie velen dienstbode of werkster waren; het loon was ongeveer veertig cent per dag en iedere veertien dagen moesten er nieuwe klompen worden gekocht van dertig cent die men zelf moest betalen. De meesten mannen werkten op het boerenbedrijf; de lonen varieerden van zeven tot tien gulden per week. Men betaalde aan huren soms fl. 50, een mud kolen was fl. 1,25 en een pond suiker kostte nog altijd tweeëntwintig cent. Minder positief ook, in onze ogen althans, was de onderworpenheid aan gezagsdragers of bepaalde rijkere families: men was er dikwijls uitgesproken bang voor. In dit boekje zijn (op verzoek) ook een paar foto's uit het dorp Uitwijk opgenomen. Er konden er niet meer in daar dit ten kosten zou gaan van foto's uit Almkerk. We hebben toch al een aantal leuke opnames moeten laten vallen. Iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekje wordt hartelijk bedankt voor zijn of haar hulp. Vooral hen die hun kostbare oude foto's uitleenden, zijn we zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid.

Mag ik u ten slotte bij het doorkijken en lezen van "Kent u ze nog ... de Almkerkers" veel genoegen en een vleugje weemoed toewensen.

1. Op de trappen van het gemeentehuis is het voltallige gemeentebestuur aanwezig ter verwelkoming van de nieuwe burgemeester H. Blok die in 1928 burgemeester Bergmeyer opvolgde. Van rechts naar links herkennen we: C. Walraven (uit Nieuwendijk), het echtpaar Blok, gemeentesecretaris C. van de Wiel en naast hem, met baard, A. de Jong. Achter hen de heren Van de Stelt uit Nieuwendijk, dan Daan van der Meyden en J.C. Ottevanger. In de deuropening J. Verschoor, vervolgens A. Geudeke, verder B. Koekkoek, met snor A. Burghout, dan P.A. van Nieuwenhuizen, gemeenteveldwachter C. Kraayeveld, Van Leeuwen, gemeentebode A. Pauli en gemeenteopzichter A. de Later. Links vooraan ziet u de familie van burgemeester Blok.

2. Een foto om met de loep te bekijken is deze opname van de openbare school omstreeks 1908. De kastanjeboom achter het hek is nu wel iets dikker! Naast de boom ontwaren we tussen de kinderen meester De Wit; de oudere heer rechts is Wim van Vark. We konden helaas weinig namen van mensen op deze foto te pakken krijgen, alleen die van de jongens met de witte petjes: Louis, Arie en Theo Geudeke. Kennelijk kwam de fotograaf juist voorbij toen de school uit ging, want men ziet verschillende kinderen, met het broodzakje over de schouders, klaar staan om naar huis te hollen.

3. De gereformeerde jongelingsvereniging bestaat vijfentwintig jaar. We schrijven 1926. Nu, bijna vijftig jaar later, is een dergelijke foto met zo'n groot aantal "jongelingen", verenigd rondom een eerbiedwaardig bestuur, een onmogelijkheid geworden. Dit bestuur bestond toen uit de heren Van Breugel (derde van links vooraan), voorzitter Willem de Jong, naast hem dominee De Jong en H. de Bok. Links vooraan zitten Ce es Rombout en Cees Pauli. Op de tweede rij van beneden (we noemen maar enkele namen) geheel rechts Dirc van de Heuvel, vierde van rechts Cees van Vark, naast hem A. Rombout en H. Duyzer. Met strikje, boven voorzitter De Jong, is H. Büchner met naast zich Jan van de Water. Achteraan, rechts voor het raam, Gerrit de Jong met naast hem Fien Verschoor. Links zien we nog Arend Verschoor, Jan V.d. Stelt en Sjaan V.d. Water.

4. Op deze foto - de ondertiteling spreekt voor zichzelf - zien we links vader en zoon Raams. Meester Raams, toonbeeld van strengheid en degelijkheid, roept bij vele oudere Almkerkers dierbare herinneringen op. Naast hem zijn zoon Evert die later dominee is geworden. Naast meester Raams staat Arie van de Koppel, het middelste meisje vooraan is Jeane Geudeke, achter haar Piet van de Nat en naast haar Goof Pelikaan. Tweede van rechts is Petronella de Bok en met sjerp Dirc Romijn, Deze foto werd genomen in 1909.

5. Vijfenzestig jaar geleden werd de hervormde meisjesvereniging "Arbeid Adelt" opgericht. Hier ziet u de dames van het eerste uur. Vooraan het bestuur: van links naar rechts Johanna Dekker (de moeder van Huib Pelikaan), Bertha Kazander, (staande) Marie de Ruyter, Mina Straver en Greta de Boer. Achteraan: Jaantje van Leeuwen, Cor de Boer, Jaantje Kamp, Johanna van Dijk, Huibertje Snoek, Kun Dekker, Maaike Romijn (de moeder van schilder Colijn), Jaantje van Mastrigt, Betje Ver1ee, Jo Snoek, Drika Brandt en geheel rechts Johanna van Mastrigt. Duidelijk kan men op deze foto aan de haardracht zien hoe (toen ook al) de dames zich alle aan de heersende mode hielden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek