Kent u ze nog... de Ameidenaren

Kent u ze nog... de Ameidenaren

Auteur
:   H. van de Heuvel
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4216-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ameidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boek zijn achtendertig foto's bijeengebracht van het leven in Ameide in de periode van 1880 tot 1940. Deze foto's, die nu eens ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van het koninkrijk in 1913 en de daarbij gehouden optocht en dan weer bij de ingebruikneming van een nieuwe muziektent of het dichtvriezen van de Lek zijn gemaakt, hebben een ding gemeen: er staan mensen op, die in "Termey", zoals Ameide in de Alblasserwaard vaak wordt genoemd, hebben gewoond of daar nag wonen.

In de meeste gevallen gaat het daarbij am mensen, die door hun positie in de plaatselijke gemeenschap of door hun beroep het karakter van Ameide me de hebben bepaald of dat nag doen. Om mensen oak van wie er velen niet meer in leven zijn,

Oudere Ameidenaren zullen naar alle waarschijnlijkheid een gevoel van weemoed niet kunnen onderdrukken, wanneer zij bij het doorbladeren van dit boek de verstilde beelden van het leven in het Ameide van ongeveer een halve eeuw geleden zien. Er is in deze gemeente sindsdien dan ook veel veranderd. Zo zijn de eertijds zo bekende hoep- en mandenmakerijen verdwenen, is een aanzienlijk gedeelte van de kersenboomgaarden gerooid en werden enkele oude gebouwen gesloopt of door brand verwoest.

Nu verkeert Ameide in dit opzicht niet in een uitzonderlijke positie. Oak tal van andere gemeenten hebben de laatste decennia immers veel van hun oorspronkelijke karakter verloren door onder meer de uitvoering van uitbreidings- en saneringsplannen en de aanleg van wegen, waardoor een grate mate van gelijkvormigheid is ontstaan.

Tenslotte: niet onvermeld mag blijven, dat de dames M. Alblas-Schotman en T. Oskam-Terlouw en de heren A. Langerak, C. van der Vliet, A. de Vroome en A. Zweeren, allen uit Ameide, bereid zijn geweest medewerking te verlenen aan de verschijning van dit boek door het beschikbaar stellen van oude foto's en ansichtkaarten of het verstrekken van informatie daarover. Oak zijn enkele foto's opgenomen, die afkomstig zijn uit het archiefvan de gemeente Ameide.

1. 19 november 1924: de bevolking van Ameide en Tienhoven verwelkomt, voor het stadhuis op de Dam, de heer C.W. Luijendijk als burgemeester van deze dorpen. De heer Luijendijk, die dit ambt tot 1957 heeft bekleed, staat in de koets (rechts op de foto); op de bok zit koetsier Adr. van Vliet. Op deze foto zijn verder onder anderen loco-burgemeester W.A. van Kekem, veldwachter R. van Beek, rijksveldwachter P. Lakerveld en bode B. Roth zichtbaar.

2. Oudere inwoners van Ameide zal het weinig moeite kosten om op deze tientallen jaren oude, op de Dam genomen, foto mevrouw L. van Oort-Tukker, mevrouw K. Diepenhorst-van Middelkoop, brood- en banketbakker J. van Delsen en hoepmaker A.A. Hoeyenbos te ontwaren.

3. Deze, ongeveer een halve eeuw oude, foto toont een groep inwoners van Ameide op de Dam, sinds mensenheugenis het middelpunt van deze gemeente. "Rasechte" Ameidenaren, die ver voor de tweede wereldoorlog geboren zijn, zal het wellicht gelukken in de menigte mevrouw Adr. Roth-

van Veen en bakker F .A. van Kesteren, die beiden in de Molenstraat woonden, te ontdekken.

4. De bevolking van Ameide hield er ook in het verleden van om op gezette tijden feest te vieren. Deze foto laat zien hoe, bij de viering van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, het voorste gedeelte van de feeststoet er op de hoek Fransestraat-Nieuwstraat uitzag.

5. Ret honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913 werd in Ameide op grootse wijze gevierd. Ret, ook in de jaren na de tweede were1doorlog nog wel beoefende, "ringsteken" vormde daarbij een be1angrijk onderdeel van het feestprogamma. Deze afbeelding, waarop naast tal van anderen mevrouw M. Diepenhorst-Bouter en vrachtrijder W.A. Roth staan, geeft een indruk van de belangstelling, welke bij die gelegenheid voor dit oude volksvermaak bestond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek