Kent u ze nog... de Amerongers

Kent u ze nog... de Amerongers

Auteur
:   J.J. Eyffius
Gemeente
:   Amerongen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2632-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amerongers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Enigszins in aansluiting op het boekwerk "Amerongen in oude ansichten", wil ik gaarne dit nieuwe boek "Kent u ze nog ... de Amerongers? " onder uw aandacht brengen. Ik heb getracht een periode van omstreeks veertig jaren (1900-1940) aan de vergetelheid te ontrukken, in de vorm van deze kostelijke collectie foto's. Misschien bent u niet allen tevreden en zegt u nu, "als ik dat eerder geweten had"; echter dit maakt niet zoveel uit. Er had dan ook een keus gemaakt moeten worden. Volgens mij zijn er unieke prentjes bij, waarvan men bijna niet meer wist dat ze bestonden. Probeert u uzelf, uw ouders, eventuee1 uw grootouders, eens te ontdekken, zonder het onderschrift te hebben gelezen. Kijkt u op uw gernak maar eens naar al deze mensen, hun kleding, uniformen, feesten enzovoort. Daarna hoop ik, dat u het dikwijls uit uw boekenkast zult halen, om er nogmaals een blik in te werpen. Het was mij helaas onmogelijk in het bezit te komen van fotomateriaal uit Overberg en Elst.

Gaarne zou ik mijn dank willen betuigen aan mijn vader, die mij zo voortreffelijk geholpen heeft. Ook mijn grote erkentelijkheid aan al die Amerongers, die iets van hun familiefoto's hebben willen afstaan.

1. De zangvererugmg "Hosanna" in 1906. Deze stond onder leiding van de bekende meester E.H.C. Wildeman, die ve1e jaren raadslid is geweest. Zittend: Jan van Ingen; eerste rij van links naar rechts: mejuffrouw G. van Lienden, twee onbekenden, mejuffrouw Cl. van Lienden, mejuffrouw Wilh. van Lienden, mejuffrouw Wijntje van Lienden, mejuffrouw Heintje v.d. Boogert, twee onbekenden, B. Hulshof, B. van Barneveld, meester E.H.C. Wildeman, onbekend en C. van Lienden.

2. De .Eltsabeth'vkleuterschool (1905) stond aan de Gasthuisstraat. Rechts op de foto ziet u de leidster mejuffrouw Van Reenen met haar hulp mejuffrouw P. van Ingen. Rij links boven: R. Bos, Joh. van Brummelen, T. van de Broek, Aagje van de Berg, Jans van Barneveld, Co Oostveen en Sien Termaten. Tweede rij: Rein Overeem, A. Karcel, Herm. van Barneveld, Frits van Soest, P. van Boeijen en Gerrie Schouten. Derde rij: R. van Deelen, Annie van Deelen, G. Mason, Truitje Mason, onbekend, J. Zwagers, Pietje Burgstede en Gerri Schouten. De twee onder: A. van Leeuwen en Joh. Niessen.

3. De "Elisabeth"-kleuterschool (1906). Links op de foto staat de leidster. mejuffrouw Van Reenen en rechts haar hulp, mejuffrouw L. van Ingen. Rij links boven: Jan Wildeman, Anton Ploeg, Coba van Deelen, Nolda van Os en Arie Karcel. Tweede rij: Kaatje van Ingen, Pietje Burgstede, Gerri van Brummelen, Aagje van de Berg, Pietje van Boeijen, Hendrik Reede, J. Blankenstein en Bertha van Ree. Onder: G. Mason, A. van So est, Annie van Deelen, Gijsje Overeem en Teuntje Veenendaa1.

4. De open bare school was toen aan de Gasthuisstraat, Het hoofd, me ester Rugge, en onderwijzer E.H.C. Wildeman staan beiden rechts op de foto. Rij links boven: M. Reede, M. Overeem, H. Overeem, P. van Boeijen, L. van Veenendaal, H. Vervat en M. van Boort. Tweede rij: Piet van de Grift, Cornelia Reede, Blitterswijk, ? Blitterswijk, M. Lekkerkerker, M. Blankestein, Jaan Bouman, Jans Bouman, Herm. van Barneveld, N. van de Grift, G. Reede, M. Meerseman, W. Overeem, Gijsje Overeem, Bep Overeem, Jaap Overeem, H. van Barneveld, P. van de Grift, A. van de Grift, A. van Leeuwen, Jans Meerseman, Arie Meerseman, onbekend, J. Blankenstein, Gerri Schouten, Bets Schouten en Cor Schouten. Onder: G. van de Grift, J. Blankenstein, J. Rebergen, M. van de Heijden, Jan Lem, L. Blankenstein,? Schouten, W. de Lange, Corrie de Lange en Ties van de Broek.

5. De openbare school; foto genomen in de Laan. Links en rechts op de foto staan onderwijzeres mejuffrouw Knoppers en meester Wildeman. Links boven: G. Zwagers, ? Zwagers, A. van Oostrum, G. van de Grift en H. Veenendaal. Tweede rij: L. van Woudenberg, ChI. Zwagers, G. van Oostrum, D. Reede, H. Bouman en D. Overeem. Derde rij: J. Zwagers, W. Woudenberg, G. Zwagers, H. van Oostrum, ? van Woudenberg, N. van de Grift, Jans Bouman, T. Overeem, Gerri Reede en voorts: D. Zwagers, onbekend, J. Keiman, A. Bouman, Geertrui Reede, H. Overeem, J. Keiman, Jans Keiman, H. Keiman, onbekend, T. Jansen, A. Bouman, W. Overeem en J. Overeem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek