Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Auteur
:   J.D.H. van der Neut, Th. Hendriksen en C.J. Diesveld
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0484-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

11. Tot de Amersfoortse stedebouwers uit het eerste kwart van deze eeuw behoorde stellig de familie Lammers. Hier zien we Jan Gerrit Lammers - zijn bouwbureau was rond 1930 in Vermeerstraat 63 - met zijn gezin en zijn nieuwe auto op een zondagmiddagtripje naar de pyramide van Austerlitz. Op het linkerspatbord zit vader Lammers en bij de treeplank staat zoon Herman, op de treeplank zit zijn vrouw Corrie met Bartje op schoot; voor haar Piep en op de treeplank rechts Gerrie. Voor deze zit een buurmeisje.

22

12. Deze foto van het Amersfoortse Rode Kruis is genomen op het Blekerseiland vlak bij Monnikendam, toen de afdeling in oktober 1916 bijna vijf jaar bestond. Vandaar de luisterrijke schare van tachtig werksters en werkers, waarvan we de namen op tien na alle hebben kunnen achterhalen. Waar ons de ruimte ontbreekt om alle namen te vermelden, willen we er toch enkele uithalen. Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: H.F. van Slooten (2) en A. Heere (6). Op de tweede rij: A. Blussé van Oud Alblas (6), A. ter Cock (7), dr. J.J. Aghina (8), mevrouw Tine Hoornstra (9), de secretaresse mevrouw J.G. v.d, Pol-Nonkes (10), hoofdinspecteur van politie M.A.E. Seeuwen (11), H.C.A. v.d, Pol sr. (12), stucadoor De Gans (13), J. v.d. Pijpekamp (14) en E. Vonkeman (15). Op de derde rij Nellie van Tellingen (4, later mevrouw Van Nijveldt) en Annie van Nes (21, later mevrouw Haenen). Ten slotte op de bovenste rij A. Nijveldt (6). De personen zijn van links naar rechts genummerd.

13. Op 16 april 1924 vierde het echtpaar G.J.J. Nieuborg 1 Dirkje Hendrika Kamperman hun veertigjarig huwelijksfeest. Bruidegom Gerrit Jan Jacob was eerst tuinman later keurmeester. Van deze grote feestgroep leeft onder anderen nog de tweede van links op de achterste rij: Geurt van Dijkhuizen, geboren op 13 januari 1895. Aanvankelijk in het timmervak, ging hij al gauw 's avonds studeren (boekhouden en talen) en werd daarna kantoorbediende bij de Kleurstoffenfabriek aan de Bern, Kleine Koppel 39/40, waar hij later een koninklijke onderscheiding kreeg voor vijftig jaar trouwe dienst. Hij is hier als schoonzoon van het bruidspaar op het feest aan de Bolleweg. Vóór hem zit zijn in 1972 in het "St.-Pieters- en Bloklands Gasthuis" overleden vrouw, met op haar schoot hun eerste dochtertje, geboren 3 maart 1923, thans mevrouw Snoek, Kapelweg 19, terwijl het jongetje, zittend op de grond, tweede van links, hun oudste kind en enige zoon is. Geurt was net als zijn vader jarenlang lid van de kerkeraad van de vrije, later oud-gereformeerde gemeente (Muurhuizen 53) en diaken. Hij woonde op verschillende adressen, maar thans in het "St. Pieters- en Bloklands Gasthuis".

14. In zijn jonge jaren deed Geurt van Dijkhuizen graag mee aan de schietoefeningen op de Leusderhei. Deze schietoefeningen bestonden uit de volgende drie onderdelen: vijf schoten staand, vijf liggend en vijf knielend. Dat gebeurde samen met andere oude Keietrekkers, zoals B.l. Jens (tapper en logementhouder "In de Vergulde Wagen", Utrechtsestraat 27), mr. S. van 't Eind (kandidaat-notaris, Langestraat 88), twee leden van de familie Van Haselen, G. Schimmel (winkelier in fruit, Kamp 3) en J. Vonk Wzn. (bakker, Langestraat 87). Op 30 augustus 1913 ontving Geurt van Dijkhuizen het getuigschrift voor zestig goede schoten, plus en toewijding, ondertekend door de militie-luitenant 5e R.I., H.H. van der Zoo de Jong (later kassier in Amersfoort

15. De eerste oud-katholieke kerk, bij het vroegere seminarie, dat later werd verplaatst naar een geheel nieuw gebouw op de Koningin Wilhelminalaan en aldaar als zodanig gebruikt werd tot ongeveer 1972, dateert van 1669, wat op de oostmuur heden nog duidelijk is te lezen. Op deze foto zien we de eerstesteenlegging in 1928 van de tweede oud-katholieke kerk ('t Zand 13) en de pastorie (15), opde plaats, waar vroeger het weeshuis stond. Van links naar rechts op de foto: pastoor A. Rinkel, prof. F. Kenninck, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, die hier de eerste steen legt, bijgestaan door architect-aannemer W. van Gent (tevens raadslid, penningmeester van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, voorzitter van de Bouwpatroonsvereniging, en later een ijverig voorzitter van de oudheidkundige vereniging "Fléhite" alhier). De belangstellenden achter de heer Van Gent zijn prof. C. Wijcker (president van het oud-katholiek seminarie, Muurhuizen 76, vroeger directeur van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, hoogleraar in de bijbelkunde), monseigneur Van Vlijmen (later oud-katholiek bisschop van Haarlem), R. van Harderwijk, oud- katholiek pastoor te Schiedam en monseigneur J.J. Spit, oud-katholiek bisschop van Deventer. In deze nieuwe kerk zouden voortaan enkele zeer oude, waardevolle historische roerende monumenten bewaard worden, waaronder de resten van het mirakelbeeldje van Margriet uit Nijkerk (anno 1444). Dit beeldje was eerst in de Onze Lieve Vrouwekerk geplaatst, waar het door zeer vele arme, rijke en zieke pelgrims werd bezocht "ende daer geschiedden ontalliche mirakelen ... ". Van de gaven van deze pelgrims werd de huidige Onze Lieve Vrouwetoren in de vijftiende eeuw gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek