Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers

Auteur
:   J.D.H. van der Neut, Th. Hendriksen en C.J. Diesveld
Gemeente
:   Amersfoort
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0484-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Amersfoortse Keietrekkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. Door de opening van de tweede Amersfoortse gasfabriek op 17 augustus 1900 werd de eerste gasfabriek in Plantsoen Noord bij de Kamperbuitenpoort buiten werking gesteld en in 1902 gesloopt. Deze eerste fabriek was in 1859 gesticht door B. v.d. Berkhof met één gashouder, in 1886 vernieuwd en uitgebreid met een tweede. Dit vanwege de gasverlichting in alle huizen en straten van de Keistad. In 1899 kocht de gemeente alles en bouwde zelf een nieuwe fabriek, die zestig jaar de Keietrekkers op voortreffelijke wijze licht en warmte gaf, totdat "Centraal Nederland" de gasproduktie overnam en ook deze tweede gasfabriek overbodig maakte, die in 1900 in bedrijf was gesteld, in het bijzijn van vierentwintig genodigden. Dat waren van links naar rechts onder anderen: wethouder E.L. Visser (Langestraat F 21), in het dagelijks leven fabrikant; raadslid H.J. Croockewit (Utrechtseweg 8), kassier; raadslid J.G. Kleber (Lange straat 131), president van de Kamer van Koophandel; burgemeester JhI. mr. T.A.J. van Asch van Wijck, tevens lid van de Eerste Kamer (met wandelstok); vier onbekenden; gemeentesecretaris jhr. mr. B.W.Th. Sandbergh (Van Persijnstraat 8); raadslid H.W. van Esveld (Utrechtseweg 13, Nederberg); raadslid mr. P.J.F. van Voorst Vader (Soesterweg 4), kantonrechter; gemeentearchitect W.H. Kamp (met strohoed); W. Fröger (Soesterweg 87), boekhouder van de gasfabriek; wethouder M.L. Celosse (Havik 15), naast Kamp, met hoed; raadslid C.J.D. van Eek ('t Zand 9), landmeter van het kadaster, hij staat achter de heer Celosse; raadslid A.M. Tromp van Holst, met hoed, ook achter de heer Celosse; R. Zijlstra (Smallepad 4), directeur van de gasfabriek; met snor en baard raadslid A.A. Hamers ('t Zand 7), tapijtfabrikant; achteraan met kaal hoofd raadslid N. Vels Heyn (Varkensmarkt 9), koopman; ten slotte gemeentebode en conciërge H. van Manen (WestsingeI9). Het gemeentelijk gasbedrijf begon in 1900 met een bestuurscommissie en een commissie van bijstand. Het gasrecht bedroeg negen cent per kubieke meter voor lichtgas, zeven voor kookgas en twintig cent per maand voor drie lichtmeters.

27. Boven: Gosewinus Gerhardus Veenendaal sr. (1877-1951), trouwde in 1902 Grietje van den Burg (1877-1955). Vader, Evert Jacob Veenendaal, was geboren in Soest als zoon van de bakker in de Posthoorn (1833); hij werd later hoofdonderwijzer in Lage Vuursche, Baarn, IJlst (waar Gosewinus geboren werd) en Zetten. Vader was bovendien schrijver van vele boeken: waaronder "Oude Kennissen", dat ons in Soest brengt rond de oude toren (1855). De vader van Grietje was Willem v.d, Burg. Hij werd in 1842 als een van een tweeling geboren (zevende kind) in het in 1904 gesloopte rijkstolhuis in de Birkt te Soest. Gosewinus koos het vak van boekhandelaar en kocht na zijn opleiding in 1902 een groot particulier huis in de Keistad (Wijk A 12, nu Langestraat 33) om er met zijn jonge eega een boekwinkel annex woonhuis van te maken. De eerste letters van zijn naam koos het zeer gelovige echtpaar als hun handels- en boekmerk: G.G.V. (God Geve Voorspoed). Deze voorspoed bleef gelukkig niet achterwege: de zaak groeide voortdurend en kon later als een bloeiend bedrijf overgaan op zoon Adriaan en dochter Hermina. Na zijn overlijden op 16 februari 1951 werd de zaak eerst nog enige tijd voortgezet door zijn vrouwen daarna door de beide huidige firmanten die inmiddels het zeventigjarig zakenjubileum mochten vieren.

Onder: het gouden echtpaar (op 4 augustus 1925) W. Ruitenberg Ezn. (1850-1931) en Gijsbertha v.d. Burg Pdr., geboren in het tolhuis in de Birkt te Soest in 1848 en overleden te Amersfoort in Vijver 2 (later 36), nu Havik 13, in 1930. Gijsbertha was een tante van Grietje Veenendaal-v.d. Burg en een dochter van tolbaas Peter v.d. Burg (1799-1865) en Trijntje v.d. Hoek (1804-1888). Vanaf 1875 werd oma voorbeeldig verzorgd door en ten huize van haar jongste dochter Gijsbertha, die toen met haar man nog de bakkersaffaire uitoefende in de Krommestraat 68, totdat ze stil gingen wonen in het antieke huisje Vijver 2 (nu gedeelte van Havik 13). W. Ruitenberg was een zeer geacht ouderling van de gereformeerde kerk A., zelfs vijftig jaar lang, en herbergde van zaterdag tot maandag de predikant van elders, die de tussenliggende zondag de diensten had in de gereformeerde kerk aan de Lange Gracht. Het echtpaar Ruitenberg verzorgde dan elke gast op voorbeeldige wijze en richtte daarvoor vakkundig een kamer in, alleen bestemd voor de buitenpredikanten (nog de .Profetenkarner"), voorzien van bijbel, boeken, enzovoort waar de dominee zich rustig kon voorbereiden op kerkdiensten. W. Ruitenberg was buitengewoon sociaal en maatschappelijk actief en was onder andere secretaris-penningmeester van het gereformeerde weeshuis, voorzitter van de Thomas-Scheltus stichting en quaestor van de diaconie van de gereformeerde kerk.

28. Links boven: dominee Marcus Jan Bouman, geboren te Utrecht op 23 juni 1827, overleden te Amersfoort op 13 maart 1904. Hij was de eerste "dolerende" gereformeerde predikant van de gereformeerde kerk B. te Amersfoort, maar hij behoefde niet te preken in turfschuur of werkhuis, want de eerste gereformeerde kerk (aan de Zuidsingel) was op 6 juli 1887 al geïnstitueerd en op 14 augustus daarop werd dominee Bouman aldaar beroepen. Voordien was hij predikant van de hervormde gemeente te De Meern bij Utrecht geweest, maar hij had de gehoorzaamheid aan de hervormde synode opgezegd en zich te Amersfoort gevestigd. Hij bleef tot 1892 predikant te Amersfoort en vertrok daarna naar Voorthuizen, maar in 1893 kwam hij toch weer terug tot zijn emeritaat in 1896. Hij overleed in 1904. Tot aan zijn dood was hij regent van het dameshuis (Scheltusstichting), daartoe aangewezen bij testamentaire beschikking van de stichter.

Rechts boven: dominee Hendrik Teerink, geboren te Hummelo (Keppel) op 1 mei 1865, overleden te Amersfoort op 3 maart 1932; gehuwd te Willemstad op 7 december 1893. Dominee Teerink studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werd predikant in 1892 (gereformeerde kerk B) en was als zodanig in functie te Werkendam (vanaf 1892) en daarna te Amersfoort vanaf begin oktober 1896, als opvolger van dominee Bouman. In 1924 ging hij met emeritaat. Dominee Teerink vervulde vele functies: secretaris van de "Christelijke Nationale Schoolvereniging"; president van het gereformeerde weeshuis en van de gereformeerde zondagsschoolvereniging "Jachin" . Tijdens zijn ambtsperiode beleefde hij de verbouw van de gereformeerde kerk Zuidsingel in 1914 en de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de christelijk-nationale school (Fr. van Blankenheimstraat 61).

Links onder: Sicco Jacobus Van Duinen werd geboren in Heeg (Friesland) op 17 januari 1849 en kwam later in Amersfoort, waar hij al vóór 1890 op de Kamp (wijk C 46, later 41) een zaak had in fijne lederwaren, tassen, enzovoort; hij was tevens fabrikant van hand- en reiskoffers, van monsterkoffers naar maat, van luxe tassen, werken bloemtafeis, enzovoort. Zijn zaak groeide zodanig dat hij in 1900 reeds magazijnruimte erbij moest zoeken. Hij vond dit in Langestraat 109, dat dus toen een magazijn werd van leerwaren en reisartikelen. Na inwendige verbouwing aldaar kon zijn eerste winkelpand op Kamp 41 worden opgeheven en ging hij ook in Langestraat 109 wonen, met zijn vrouw Antje Wilhelmina ter Beek, geboren te Muiden op 1 november 1851. Na jaren lidmaatschap van de gemeenteraad van Amersfoort werd hij in 1912 wethouder en lid van de commissie beheer van de gasfabriek en van de commissie reiniging tot 1914. Twee jaar later overleed hij (1916) en zijn vrouw in 1917. Rechts onder: R.R. Rijkens, geboren te Haren (Gr.) op 20 februari 1862, was al vóór 1908 directeur-redacteur van het vrijzinnig orgaan voor Amersfoort "De Eemlander", met de commissarissen D. Gerritsen, C.I.F. Prins en A.M. Tromp van Holst. Na enkele jaren raadslid te zijn geweest werd hij op 7 april 1911 wethouder en lid van de commissie tot regeling van de rechtstoestand van ambtenaren en werklieden. Hij was gehuwd met Afine Simonette Johanna van Slooten, geboren te Assen op 7 januari 1867 en zij woonden op de Utrechtseweg 61 (later 69, nog later 95) tot 15 december 1916, toen de heer Rijkens werd benoemd tot burgemeester van Veendam.

29. Dick Meester, geboren te Amersfoort op 18 april 1897, overleden op 24 april 1960, was gehuwd met Riek Hoenderop. Woonhuis, hof en werkplaats waren gelegen op St. Andriesstraat 1. Ook deze meester was een echte en algemeen bekende Keietrekker, van beroep schilder, decorateur, reclameschilder, leraar handtekenen ... en dus vaak een gewaardeerd jurylid bij feesten, wedstrijden. enzovoort. Hij was zeer oranjegezind. waarvan onder meer getuigen: een stamboom van achttien losse geschilderde portretten van leden van het Oranjehuis tot en met Jan de Oude (één maal gebruikt aan zijn eigen voorgevel en dak op de hoek van de Zuidsingel) met een groot bord aan de gevel, waarop geschilderd stond:

Oranje goed in 't hart geplant,

de schoonste boom van Nederland!

en een door hem vervaardigd huwelijksalbum voor de Princevlag (bij Callenbach ingebonden), die het aanbood aan het bruidspaar luliana en Bernhard.

Dick Meester was zeer vele malen jurylid bij optochten, ter beoordeling van praalwagens en aankleding. Op deze foto zien we hem thuis in zijn huiskamer op een rustige zondagavond met zijn gezin: moeder Meester-Hoenderop; zoon Mathys, geboren op 9 mei 1934 (spelend met de hond), die in het voetspoor van zijn vader is getreden. Mathys stichtte zelf een gezinnetje met een ijverig vrouwtje, dat de ziel is van een bloeiend reisbureau (De Magneet). De andere zoon, Hendrik, de oudste, geboren 14 maart 1927, woont nu te Hilversum en is werkzaam als tekenaar-calligraaf.

30. De christelijke gymnastiekvereniging "Wilhelmina" werd opgericht in 1907 met als voorzitter J.B. Grootendorst, als secretaris W. ter Wolbeek en als penningmeester H. Ruitenberg. Deze gymnastiekvereniging was een afdeling van de C.J.M.V. en aangesloten bij K.N.A.U., N.C.G.V. en A.B.v.L.O.

Op deze foto zien we diverse bekende Keietrekkers. Op de achterste rij (acht personen) van links naar rechts als tweede de bekende directeur van de A.B.M. G.,Salomons, de vierde is de directeur van de Boazbank.De Boer; vijde is C.M. Bloemendal, niet minder bekend in de huizenbranche en zesde is Te Kulve. Op de rij ervoor (zes personen) is de tweede van links H. van Ginkei en de derde de bekende J.B. Grootendorst (voorzitter van "Wilhelmina" en van de Amersfoortse Chr. Jongemannenvereniging); vierde is gymnastiekleraar Meester uit de Spoorstraat; vijfde de heer But je uit de Aldegondestraat en geheel rechts Ph. J. Duchatel (secretaris van de christelijke middenstandsvereniging). Voor But je zit de broer van raadslid J. de Gans, G. de Gans, leraar gymnastiek, tevens voorzitter van de christelijke voetbalvereniging V.V.I.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek