Kent u ze nog... de Andijkers

Kent u ze nog... de Andijkers

Auteur
:   P. Kistemaker
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4221-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Andijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Kent U ze nog?

Nee, U zult ze niet allemaal kennen, Andijk is zo'n langgerekt dorp dat oost en west elkaar slechts zelden ontmoeten.

Maar zowel van oost als van west vindt U hier foto's, Andijk is zeer rijk aan verenigingen, Dr. C. D. Scheer, oud-Andijker, berekende reeds in 1935 dat alle inwoners van Andijk, van zuigeling tot grijsaard, ieder lid van drie verenigingen waren. Muziek, zang, toneel, sport, politiek, bedrijf en ambacht, alles is op Andijk ruim vertegenwoordigd. Naast die verenigingen :ajn er nog verscheidene kleinere clubs. We hebben van verschillende verenigingen foto's verzameld. Mogelijk is of was U van een of meer van deze verenigingen lid, in elk geval vindt U familieleden of bekenden. Bekijk ze maar eens goed, desnoods neemt U er een loupe bij als de figuurtjes soms wat erg klein zijn ...

Behalve van de verenigingen verzamelden we foto's van enkele dorpstypen. Sommigen ervan heeft U beslist wel gekend ... ,,0 ja, die", zult U zeggen, "die heb ik best gekend, en die ook, welja, die kende immers iedereen! Moid, wat hewwe we een 101 had"! We wensen U een prettig weerzien!

Een speciaal woord van dank aan de verzamelaars, die zo bereidwillig hun foto's in bruikleen afstonden. Ook aan hen die hielpen zoveel mogelijk alle namen op te sporen, ook al viel dat bij heel oude foto's soms niet mee.

Veel mooi's van oud-Andijk is hiermee bewaard gebleven. Andijk verandert snel, vooral de laatste jaren! Ons boekje is een dankbare herinnering aan "de goeie ouwe tijd".

1. 20 presenteerde bakker Kees Visser zich bij de klanten: een heel roggebrood op de linkerarm en de ventersmand met kadetjes en "tweibak" aan de rechter. Het petje bleef altijd op zijn hoofd en het smeulke onafscheidelijk op zijn lip. Enfin, de werkdag van uw warme bakker begon vroeger al diep in de nacht en duurde tot lang na zonsondergang. Een klein beetje troost was dus wel nodig ...

2. Kolfclub "Onder Ons". Kolven was in West-Friesland vanouds een geliefde sport. Bijna elk cafe van enige betekenis had een kolfbaan. Hier is de Andijker club genomen aan de buitenkant van de kolfbaan "De Krimper". Jammer dat we geen actiefoto van de kolvers hebben! Staande van links naar rechts: Teun de Vries, Piet Singer, Dirk Groot, Reier Mantel, N. N., Sietse de Vries, Piet Burger, Nanne Mantel, Simon Kieft, Jan Tensen en Nine Mol. Zittend van links naar rechts: Bertus van der Oord, Jan Groot Rzn., Willem Kieft, Kees Groot, Jan Groot en Jan Singer, herbergier.

3. Twee gezonde broeders! Klaas en Evert de Vries. De familie stamt oorspronkelijk nit Workum (Friesland), maar trok later naar West-Friesland in de contreien van Kolhorn, Van Klaas is ons weinig bekend, hij vertrok naar de Zaanstreek. Evert was eerst steenzetter, maar verhuisde later naar Andijk in een brandstoffenhandel. Dat kolenstof mocht niet verhinderen dat hij flink oud werd. Op 9 september 1921 was hij de oudste inwoner en lei hij de eerste steen van het raadhuis aan het Kleingouw, Hij was toen tweeennegentig jaar! Twee jaar later is hij overleden.

4. De posterijen bij het kantoortje in de Bakkershoek, gebouwd in 1910. Van links naar rechts: Jan van Rossum, ... Hoogeveen, Willem de Haas (kantoorhouder), Cornelis Kuin, Hendrik Knul en Jan Keesman sr. Het kantoortje werd in 1921, tengevolge van de dijkverzwaring, gesloopt. Andijk werd toen verdeeld in oost en west, ieder met een eigen postkantoor. Nu is dat weer gecentraliseerd in een kantoor aan de Middenweg.

5. Het fanfarekorps "Kunstmin" (Oosterdijk), opgericht 1 mei 1898. Pet af voor die mannen, om aan de Oosterdijk met een eigen korps te beginnen! Dat kostte moeite en geld. Later is "Kunstmin" dan ook met "Excelsior" gefuseerd. Zittend van links naar rechts: ... Louwers, opzichter van Drechterland, burgemeester P. Groot en Dirk Burger. Staande: K. Burger, Nico Nooy, T. Molen, In. Koster en meester Drijver. Zittend op het podium: D. de Vries, P. Mantel, W. Velt, directeur, S. de Vries en H. Speets. Staande naast de grote trom: C. Tol en achter die trom P. Jongejeugd. Bij het vaandel staat D. Mantel Szn. Links met schuiftrompet In. Boeier Szn. In het midden met de grote hoempapa staat G. Mantel Szn. De overigen zijn ons minder goed bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek