Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Auteur
:   Jacques Theelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2388-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aârcense Keien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

11. Een schoolfoto van de bewaarschoo1 uit 1921. Het heeft heel vee1 speurwerk gekost om te achterha1en wie op deze foto staan. We hebben ze biina allemaal gevonden. Bij het zien van deze foto reageerden veel Arcenaren a1s volgt: "Waat is det toch veur ein foto? Wen stiejt dao toch aallernaol op? Waorum stiejt den en den d'r neet op? " Bij het nader bestuderen van deze foto is ons gebleken dat er alleen kinderen op staan die vlak bij de school wonen. Vanaf drie jaar mochten de kinderen to en al naar de bewaarschool. Kwam de fotograaf op school, dan mochten ook de oudere braers en zusjes van de bewaarschoolkinderen mee op dezelfde foto.

Jeu Meijboorn is in de oorlog 1940-1945 omgekomen bij een bombardement. Zijn naam staat op de herdenkingssteen voor de gevallenen in het gemeentehuis.

Op de foto zien we dat Sjuul Willems prachtige pijpelokken heeft. Op zekere morgen pakte de zuster (onderwijzeres) een natte handdoek en trok haar alle mooie pijpelokken uit.

In de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Cato Michiels (van de Opper), Karel Meuleman, Jan Kox (Jeu; woonde in de Koestraat), Lenie en Mietsie Rievers (Louis), Leida Kox (Jeu), Sjuul Willems (Maasstraat), Joep Kox (Handrie; Velden) en Albert Peters (Smoes).

In de tweede rij: Jan Frissen, Lotje Holla (Gerrit), Trees Willems (Maasstraat), Greet Lenssen (Tege1en), Sjan Michiels (van de Opper), Mien en An Reutelingsperger (Pau), Truus Meuleman (? ), Truida Smits (Gerrit) en Mia Kox (Jeu).

In de derde rij: Annie Graetelaars (Bertje), niet te kennen omdat hij/zij bewogen heeft, Jeu Meijboorn (zie boven), Gonda Lenssen (Tegelen), Christien Kox (Jeu), Traut Lichteveld (Nol), Mia Meuleman, Truus Goris en Elly van der Goot (dochter van een commies).

En in de vierde rij zitten: Marcel Frissen, Jan Stappers, Jeu Stappers, Frans Rayer (Ber), Harie Backes (met het bord in de hand) en naast hem zijn braer Sraar (beiden van de Praotbaas, Louis), Harie en Pierre Teuwen (Handrie), Truus Hoedemakers (van d'n Hoed) en als 1aatste in deze rij Sef van de Stay.

Op de grand ligt Jan Berghs (Jaap) met de hond. De onderwijzeres van de klas was zuster Lucia.

12. Meester Timmermans was een "kei" in het vertellen, vooral als het ging over natuurkunde, geschiedenis of luchtvaart! Dan raakte hij niet uitgepraat. Voor zijn leerlingen was het een han dig trucje, om in het begin van de rekenles iets te vragen over oliewinning of over Zeppelins. Argeloos zette hij zich dan op de praatstoel en het moet eerlijk worden gezegd: hij vond een zeer aandachtig gehoor. Als de bel ging was hij zo verdiept in zijn onderwerp dat hij het getingel zelf niet eens hoorde. Dan moesten zijn leerlingen hem er opmerkzaam op maken dat de wiskundeles ten einde was. ,,0, jullie smeerlappen! " zei hij dan, maar je kon aan zijn gezicht zien dat hij er zelf echt van genoten had. Op zekere dag ging het gesprek over de hittebestendigheid van asbest. "Asbest," aldus de meester, "wordt onder andere gebruikt als hittescherm bij de bestrijding van oliebranden. Als iemand eens een stuk kan bemachtigen, dan zullen we het hier op de kachelleggen en je zult zien dat het niet warm wordt," aldus de meester. Jan Achten dacht dat hij weI een stuk asbest zou kunnen opduiken. Zijn vader (je zou zeggen: die heet ook Achten - en dat was ook zo - maar in het dorp heette hij Nikke-Piet) was namelijk aannemer van telefoonleidingen en daarbij werd asbest gebruikt. Dus bracht Jan een stuk asbest mee. De meester lei het op de gloeiende kachel. Na vijf minuten voelde hij er eens aan en daama mochten aile jongens van de klas een voor een uit de bank komen en de vlakke hand op het asbest houden. Maar... nauwelijks was de laatste jongen op zijn plaats teruggekeerd en de meester wilde juist aan een uitgebreide verhandeling over de kwaliteiten van asbest beginnen, toen het geval met een luide knal ontplofte. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Een minutieus onderzoek bracht aan het licht dat het asbest uit twee lagen was samengesteld, verbonden door een soort kleefstof en dit laatste had tot gevolg dat het as best niet gelijkmatig verwarmd was geworden.

Een foto van de eerste klas uit 1923. Deze foto is gemaakt op de brug in de Steeg.

Op de foto met paard en kar: Martin Alards. V66r het paard staan: A. Schraets, G. Maes ('t Lake), Wim Michiels en Fr. Rayer. Vervolgens middenin: Jan Stappers. Dan een rij van vier jongens: Sef Kuijpers, Sraar Backes, Jan Neeten en Pierre Teuwen. Daama een rij van drie: Jac. Alards, J. Reutelingsperger (Kueb, Pau) en Lei Vervoort. Onderaan: J. Achten en J. Vorstermans.

13. In 1926 liep Arcen helemaal onder water vanaf de Maasstraat tot aan de Maliebaan, ten gevolge van overstromingen van de Maas. De varkens waren op het hooggelegen kerkhof ondergebracht en de koeien in de Hei of aan de grens. De mensen waren naar de bovenverdieping of naar de zolder verhuisd. In Walbeck en in Straelen werd brood gebakken voor de Arcenaren. Dit brood werd 's morgens met roeiboten aan de Maliebaan afgehaald en met diezelfde roeiboten in het dorp rondgebracht. Het water stroomde erg hard in de straten en het was vaak erg moeilijk om met de roeibootjes zo lang onder een venster stil te blijven liggen totdat het brood voor de bewoners (en de melk voor de baby's) veilig omhoog getakeld was. Stoken was helemaal een miserie. Schrijver dezes was to en zeven jaar en hij herinnert zich eigenlijk aileen nog dat het water anderhalve meter hoog in zijn ouderlijk huis stond. Voorts, dat 's morgens - zodra het licht begon te worden - overal de ramen opengingen en dat je dan "plons-plons" hoorde; dat was het omkiepen van de pispotten in de straat. Vanzelfsprekend! Want waar moesten de mensen er anders mee blijven? Ook "petattenschillen" en etensresten werden in de stroom gekiept en je stond soms versteld van de dingen die ailemaal voorbij dreven. Maar, 0, wee! Wat een "smeerzooi" toen het water gezakt was!

Een schoolfoto uit omstreeks 1923.

In de bovenste rij zien we, van links naar rechts: juffrouw Janssen (Well), Willy Engelen, Piet Peeters (Wal), Gies Vorstermans, Piet Reutelingsperger (Bazen-Pau), Herman Holla, Harie Munten (Maasland-muzikant) en meester Louis Timmermans.

In de volgende rij: Ber Holla, Frits Nagels, Sjaak Toonen, T. Nijskens, Joep Dinnissen en Karel Nagels.

In de derde rij: Frans van de Pas (Jaap), Sjeng Janssen (Hannes), Ber Gabriels, Pierre Groetelaars, Sef van de Stay, Theike Peeters (fietsenmaker), Graadje Schoofs en Wiel Heiikens,

In de vierde rij: Herman Scholten (broer van Keetje), Piet Munsters, Pierre Hovens (veldwachter), Gerrit van Rijswiick, Harrie van den Kroonenberg en Frans Timmermans (Minister).

In de vijfde rij ten slotte: Jan Janssen (Leuker), Jeu Stappers en Jeu Vervoort.

14. "Nou bin ik toch waal beniejd," zei "de Ka1kschop" bij de inwijding van het nieuwe kerkhof door pastoor Laemers, "we daor 't orste op kump te ligge." Korte tijd later werd hijze1f als eerste op het nieuwe kerkhof begraven.

Deze foto van de jonge schutterij "Sint Petrus en Paulus" (opgericht in 1706) werd gemaakt in 1924. De schutterskoning is Sef Basten. In het midden zit de eigenaar van het kasteel Arcen, professor F.A. Deusser, die het eerste schot heeft ge1ost, zoals gebruikelijk.

Op de trap staan, van links naar rechts: 1. Handrie Schreven, 2. Thei Engelen (Well), 3. Hay Deckers (Boxmeer), 4. Hay Holla, 5. Frans Cup (de Kalde), 6. Piet van Rijswijck, 7. Piet Huben en 8. Louis aan de Brug.

Onder v66r het bordes staan: 9. Herman Claes, 10. Lei Peeters, 11. Sraar Arts (Kalkschop), 12. Jan Berghs (d'n Bums), 13. Gerrit Claes, 14. Sjeng Hegger (Jamboers-Graad), 15. Gerrit Hegger (Jamboers-Graad), 16. Harie Toonen, 17. Hay Arts, 18. Cor Vervoort (worstdrager), 19. Ber Rievers (kasteel), 20. Pierre Reivers (Piet), 21. Frans Schreven, 22. Wiel Clabbers (te paard), 23. Toon Peeters, 24. Thies Engelen, 25. Hein Nagels (worstdrager), 26. Jeu Huben, 27. Hein van Rijswijck, 28. Herman Wijnhoven, 29. professor Deusser, 30. Sef Basten, 31. Sjeng Holla, 32. Ber Coenders en 33. Gerrit Keltjens (Brandemolen).

Om de drie jaar vindt het vogelschieten plaats en degene die de vogel zo raakt dat hij helemaal naar bene den valt, is schutterskoning.

15. Het "Sint-Sebastianusgilde" met vaandel (in 1925) met in het midden schutterskoning Jaap Kusters. Dit oudste gilde van Arcen werd in 1681 opgericht. De letterlijke tekst in het gildeboek over 1925 luidt: Op 29 juni 1925 - zijnde St. Petrus en Paulusdag - is door de Gildebroeders "vogel-geschoten". Na een harden kamp van vier volslagen uren werd Jacob Kusters Koning en diens-volgens tot Koning van het Gilde geproclameerd. Hierna volgde de gebruikelijke tractatie van bier. Het schenken van een zilveren plaat ter waarde van minstens tien gulden werd door Kusters beloofd en hi] ontving hiervoor als tegemoetkoming in de kosten dertig centen van iedere gildebroeder, zogenaamd "tromgeld". Nog zij vermeld, dat in 1925 door de gildekoning en -officieren werd deelgenomen aan het schuttersfeest in Straelen en in Venray.

Arcen, 26 januari 1926.

Rob Allofs, secretaris

Op de foto staan de volgende personen: 1. Frans Holla (slager), 2. Thies Vullings, 3. Handrie Kox, 4. onbekend, 5. Jan Brands, 6. Ber Holla (Siang), 7. Jan Onckels, 8. Toon van den Kroonenberg (Mozes), 9. Herman Holla, 10. Leonard Stoffels, 11. Thei van den Kroonen berg, 12 . Lambert Groetelaars (Bertje ; slager), 13. Ber Timmermans (sigarenwinkel), 14. Frans Timmermans, 15. Herman Groetelaars (de Tuut; slager in Lottum), 16. Harie Halla, 17. Louis Troost (Lodje ), 18. Gerrit Berghs, 19. Hay Heijkens, 20. Robert Allofs (wethouder), 21. Wie1 Clabbers, 22. Wiel Toonen, 23. Jaap Kusters (schutterskoning 1925), 24. Frans Schreven, 25. Piet Achten, 26. Handrie Holla (Hakkie), 27. Tinus Lichteveld, 28. Cor Langenkamp (Claes), 29. Harie Haelermans, 30. onbekend (achter het raam), 31. Ber Munten, 32. Sef Hendrix (d'n Bukkum), 33. Ferdinand Holla (Ferdje ), 34. Sjang Clabbers, 35. Aerdts-Naad (Maos-Naad; Hanik), 36. Claes-Mat (zaal Claes, Koestraat), 37. Peter Teuwen, 38. Toon Kusters, 39. Peter Nabben (Nabbes-Piet), 40. Sjang Holla, 41. Thei van Megen, 42. Graad Gabriels, 43. Sjang Kamps, 44. Herman Hegger, 45. Handrie Berghs, 46. onbekend, 47. Driek Verheijen (Todden-Driek), 48. Wouter Willems (postbode), 49. Piet Heijkens, 50. Piet van den Kroonenberg, 51. Math van Dijck, 52. Wiel Faets, 53. Petran Kusters en 54. Gerrit van Megen (AIde).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek