Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Auteur
:   Jacques Theelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2388-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aârcense Keien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

16. In het begin van de jaren twintig was er bij onze oosterburen een enorme ge1dontwaarding. Voor een Nederlandse rijksdaa1der kocht je ve1e duizenden Duitse Marken. Zo kon het gebeuren dat de gebroeders Harie, Karel en Giel Roncken met d'n Bums (Jan Berghs) en de Krot van Stoffels in Strae1en op de kermis de dorpsjeugd een hele zondagmiddag lang gratis op de carrousse1 lieten draaien. "Die steinreichen Hollander! ", zoa1s ze in Strae1en genoemd werden, betaa1den alles. "Geld spielt keine Rolle! " zei de Sneejer onderwijl tegen de stationschef in Straelen en hij liet zich met een extra-trein - bestaande uit een locomotief en een slaapwagen - naar Krefeld rijden. Onze kermisgangers hadden intussen een toffe schiettent ontdekt. A1s iemand in de roos schoot, trof hij een veer die zich ontspande en een kort doch hevig tromgeroffe1 teweegbracht. Was de veer afgelopen, dan kwam van achter een zeildoek een grote, harige hand te voorschijn, die de veer weer span de voor de vo1gende treffer. Dat was een ko1fje naar de hand van Harie Roncken. Terwijl d'n Bums recht in de roos schoot en met een brede lach genoot van het tromgeroffel te zijner ere, schoot Harie vanaf de linker schietbaan een kogeltje in de harige hand en hij poetste de p1aat v66rdat d'n Bums begreep wat er gebeurd was. Op hetzelfde moment klonk er een gebrul a1s van een gewonde stier. De hele schiettent begon te waggelen en van achter het canvas storm de een verschrikkelijk grote kerel - met haar op de borst a1s een gorilla - naar voren. Hij greep d'n Bums met een hand in zijn nekve1 en trok hem over de balie, om hem daar fijn te wrijven. D'n Bums schreeuwde als een mager varken:

"Ich bin unschuldig! leh bin unschu1dig! " En tot zijn groot geluk zag de aapmens nog net op tijd dat Harie en zijn kornuiten op veilige afstand zich een rotje stonden te lachen. 's Avonds 1aat - op de terugweg naar Arcen vond het ste1 in het Auwe11angs de weg in het gras een andere Arcenaar: Tiewus-Piej, een zware roes uits1apend. Onze late kermisvierders stopten Piej in een kalverbak en zetten hem zo op de mesthoop achter cafe "Zum Paradies". Daar werd Piej 's morgens door een voorbijganger gewekt en vrijge1aten.

Op 9 februari 1926 werd in Arcen de voetbalc1ub DEV (Door Eendracht Verkregen) opgericht. Deze foto is een opname van bestuur en spelers uit 1926.

Op de foto staan in de achterste rij, van links naar rechts: 1eider en terreinknecht G. Deckers, F. van de Kamp, Karel Roncken, Frans Timmermans, Harrie Roncken, Jan Berghs, Ad Dinnissen, P. Gabriels, Wie1 Deckers, kape1aan Rieter, schoo1meester Roncken en burgemeester P. Gubbels.

Geknie1d: Sjaak Stevens, J. Deckers en Fr. van Aerssen.

Zittend op de grond: P. Stoffels, P. Vorstermans en G. Roncken.

17. Het kasteel drukt onmiskenbaar ziin stempel op Arcen. Of men Arcen nadert vanuit het zuiden via de nieuwe autobaan of 1angs de oude weg, het kastee11aat een onuitwisbare indruk na, met zijn prachtig beboste omgeving. In vroeger jaren kon er in Arcen geen feest worden gevierd of het kasteel was er op de een of andere wijze bij betrokken. Zo loste de kasteelheer altijd het eerste schot bij het traditionele "vogelschieten" en was er een feest van de harmonie, dan hoorde daar steevast een muzikale rondwandeling bij over het binnenplein van het kasteel. Toen de eerste Arcense voetbalclub werd opgericht, stelde de slotheer gratis een prachtige weide ter beschikking als voetbalveld en zijn zoon werd ~ vanzelfsprekend voor dit guile gebaar - in het elf tal opgesteld. Weliswaar bleven de voetbalverrichtingen van deze jongeman verre beneden de verwachtingen, maar... een gratis speelterrein is ook wat waard! Totdat er enige tijd later een nieuw bestuur van de voetbalclub werd gekozen! Dit bestuur besliste dat het de hoogste tijd werd om de kasteelheer een gepeperde brief te sturen, inhoudende dat zijn zoon onmogelijk in het elftal kon worden opgesteld, omdat hij als voetballer een grote "prul" was. Gevolg: de volgende week al was er in Arcen een voetbalclub zonder speelterrein. Blijkbaar was ook al in die tijd de politiek even kortzich tig als heden ten dage!

Reeds enige tijd voordat de voetbalvereniging RKDEV werd opgericht, bestond er in Arcen al een voetbalvereniging onder de naam UVO (Uit Vriendschap Ontstaan).

Nevenstaande foto werd in 1928 gemaakt op een terrein tegenover pension Nagels aan de Lingsforterweg. Het terrein was eigendom van de familie Diebe1s. Nu ligt daar het tuincentrum Peeters.

Op de foto staan in de achterste rij, van links naar rechts: Wiel Peters, Harie Munten, Pierre Maes en Gies Vorstermans.

Geknield: Albert Peters, Piet Reutelingsperger (vaan de Sneejer), Piet Rheiter en Jan Timmermans. Vooraan op de grond: Gerard Muileman, Ger van Rijswijck en Theophil Frissen.

Ten slotte staat rechts van Gies Vorstermans Pierre Groetelaars, links van hem H. Hautus (in wit hemd) en Sjeng Arts (met v1ag).

De andere personen zijn uit Wellerlooi.

18. Een bewaarschoolliedje van vroeger:

Wiede wiede waze handjes same oogjes toe

zo gaan wij naar den hemel toe.

De bewaarschool in 1928.

In de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Leo Michiels (van de Opper), Frans van den Kroonenberg (Klaas, Poeske, kapper), Gerard Knippenberg (Graad), Piet Reutelingsperger (Bazen-Mat, Schoester-Piet), Chrit Reutelingsperger (Kuebeske), Harie Rayer (Handrie, d'n Boef), Michiel Wennekers (petroleum-Drikus) en Albert Janssen (Hannes).

In de volgende rij: Harrie van de Pas (Krab), Coenders (Driek, Schans), Gerrit Teluy (Sir), Tiel Michiels (van de Opper), Mia Achten (Nikke-Piet), Grada van den Kroonenberg (Klaas), Nel Heijkens en Eugene Gabriels.

In de derde rij staan: Truus Hovens (dochter van veldwachter Chris Hovens), Anneke Stappers, Doortje Onckels (Clabbers), Jo Meuleman, Nel Reutelingsperger (Bazen-Pau), Coenders (Driek, Schans), Sef van de Pas (Krab), Riet van Well, Zus (Dina) Berghs (Huub), Gon Brands, Mia Clevers (Harie), Wim Wennekers (petroleum-Drikus), Maria van Megen (Thei; overleden op achtjarige leeftijd) en Jan Reutelingsperger (Bazen-Mat).

In de onderste rij: Piet Schoeber, Toon Knippenberg (Graad), Jan Groetelaars (Leike), Piet Reutelingsperger (Brugger-Kueb), Joep Peeters (Koestraat), Piet Brands (verongelukt), Wim Smits (Gerrit) en Jan en Harie Timmermans (Jeu, Edah).

19. Het is jammer dat geen foto's bewaard gebleven zijn van twee van de merkwaardigste inwoners die Arcen ooit heeft gehad, namelijk "de Fiechel" en "de Worm", twee gezusters, die vooraan aan de Boerenweg woonden. Daar had den ze een klein boerderijtje met een koe en twee katten. De Fiechel was klein en krom en ze had een bochel. Ze drceg altijd zwarte kleren en een zwarte hoofddoek en ook haar handen en haar gezicht waren zwart. De Worm was lang en mager. Altijd gingen ze samen met de sikkel naar de Leermarkt om hei te snijden voor hun koe. Ze kwamen dan ieder met een zak hei op de schouder terug. Even voorbij de brug over de Leermarktse Beek, in de wei van Haelermans, stond de "lollige boom", een oude haagbeuk, waarvan de takken tot op de grond hingen en tot ver van de starn af reikten. In die boom kon de schooljeugd zich geweldig amuseren. Men kroop van de ene tak op de andere. Er zaten soms weI twintig of dertig jongens tegelijk in de boom. De Fiechel en de Worm moesten iedere dag Iangs deze weg en onder deze boom door naar huis met hun zak hei. Op dat moment gebeurde het meer dan eens dat de jongens de zak beet grepen en de Fiechel en de Worm omhoog trokken, de lucht in. De Fiechel werd dan zo boos dat zij als een boze furie onder de boom stond te zwaaien met haar sikkel en zij dreigde dan - met woorden - iedere plaaggeest de kop af te slaan.

Tijdens de overstromingen van de Maas in 1926 moest ook de koe van dit tweetal ergens hogerop worden gestald. Gras en bieten lustte de koe niet, maar toen men bij het schoonmaken van de stal met de hei-bezern in haar buurt kwam, had ze deze in een mum van tijd opgepeuzeld. Aan de uitstekende heupknoken van de koe kon men een jas ophangen. Hoe de Fichel aan haar bijnaam kwam? Ze beweerde een nicht te hebben aan het Spaanse hof: de infante Figlia di Miglia y Cordoba.

Nevenstaande schoolfoto is genomen omstreeks 192 9.

In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Mia Hofmans, Tiel Hofmans, Tonia Michiels, Nellie Munsters, Han Lichteveld (N61), Maria Greve, Bertha Schreven, Mie Haelermans en Traut Schoofs.

In de tweede rij: Mia Schoofs, Mia van Rijswij ck, Mia Lich teveld (Bertie), Lies Smits, Johanna Smits, Mien tje Meijboom, Maria Michiels, Lies van Cuyck, Trina Rutten, Schoofs en Ina Kusters.

In de derde rij: Agnes Lichteveld (N61), Tiel Michiels, Tiel Lornme, Mia Lomme en Anna Lichteveld (Bertje). Op de grand zitten nog: Koosje Schoofs, Toon Lichteveld en Wim Smits.

20. Of wei onze genera tie is een halve eeuw te vroeg geboren, ofwel de ballpen is een halve eeuw te laat uitgevonden. In de jaren twintig en dertig moesten alle leerlingen schrijven met een stalen kroontjespen, die in een penhouder werd geschoven. De meeste penhouders zagen er van boven uit als een uitgesabbeld stukje suikerhout (het snoepje van die tijd), omdat men bij het maken van een moeilijke som of them a de penhouder begon op te vreten of omdat men trachtte er de nodige wijsheid uit te zuigen. In de tafels van de schoolbanken was een uitsparing gelaten voor de inktpot. Naarmate de inktpot leeg raakte, moest men die per soppen om nog wat inkt aan de pen te krijgen. Eenmaal in de drie maanden werd de inktpot bijgevuld. De meester posteerde zich dan met een fles inkt v66r de klas en een voor een trokken de leerlingen dan met hun leeg inktpotje aan hem voorbij. Daarna volgde steevast: dictee. Dat was dan altijd een regelrechte ramp! Immers, doordat men wekenlang heel diep had moeten soppen, sopte men na het vullen van de inktpot automatisch diep en ... dan had men niet alleen de stalen kroontjespen, maar ook de halve penhouder vol inkt. Het gaven dan in de hele klas kladden bij de vleet. Iedere klad moest door vinger opsteken worden gemeld. Normaal stond op een klad honderd regels: "Ik mag niet kladden", maar na het vullen van de potjes vielen er altijd zoveel kladden dat meester Roncken een beetje gemeen werd en voor iedere klad het aantal strafregels verdubbelde. Zo liep schrijver dezes in de zomer van 1930 voor zijn eerste klad 400 strafregels op, voor de tweede 800, vervolgens 1600 en ten slotte 3200. En daarbij te bedenken dat hij niets anders misdaan had dan getracht het vlot gedicteerde dictee bij te houden. Hij had aileen maar er niet telkens aan gedacht dat die vervloekte inktpot opnieuw gevuld was.

Een schoolfoto uit 1929/30 van de eerste klas van de jongensschool. Als de fotograaf op school kwam, mochten de kinderen uit een gezin allemaal op dezelfde foto; elk gezin waarvan kinderen op school zaten, behoefde zodoende maar een schoolfoto te kopen. am die reden zien we op deze foto veel kinderen die ouder zijn dan de kinderen uit de eerste klas van toen. Misschien hebben Harie en Piet Rayer toen al aan de Kleine Vastelaovend gedacht; ze hebben namelijk hun kostuums verwisseld; van hetzelfde kostuum heeft Harie het jasje aan, terwijl zijn broer Piet de broek aan heeft. Sjaak van Well droeg de bijnaam Max Euwe (schaak-grootmeester), Op deze foto staan in de bovenste rij, van links naar rechts: Thei Kuijpers (Handrie), Sef Kuijpers (Handrie), Nico van den Kroonenberg (Klaos), Pierre Goris, Jan Stappers, Piet Teluy (Sir), Gerrit Stappers, Jan Teluy (Sir), Hein Peeters (Koestraat), Piet Rayer (Handrie - d'n Boef), Ber van de Pas (Krab), Jan van de Pas (Krab) en Herman Mulders (Chrieske).

In de tweede rij zien we: Toon Nuchelmans, Jan Stevens (Gerrit), Frans Rievers (Theike; Kerkstraat), Harie Rayer (Handrie), Toon Hendriks (Wies-Toewn), Harie Stappers (Krot), Jan Schoeber, Harie Goris, Michel Wennekers (petroleum-Drikus), Gerrit Teluy (Sir) en me ester Van Soest.

En in de onderste rij: Hayke Kox (Handrie), Albert Janssen (Hannes), Joep Nuchelmans, Joep Peeters (Koe-

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek