Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Kent u ze nog... de Aârcense Keien

Auteur
:   Jacques Theelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2388-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Aârcense Keien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

straat), Sjeng Mulders (Chrieske), Jan Timmermans (Jeu), Piet Reutelingsperger (Bazen-Mat), Sef van de Pas (Krab) en Joep Knelissen (Nol; Walbeckerweg).

Op de mat zitten: Harrie van de Pas (Krab; Nieuw-Zeeland), Sjaak van Well en Bob de Boer.

21. "Harle," beval meester Roncken aan Harle Kusters, "noem de acht zaligheden! "Harle schrok zich een hoedje dat er z6 veel zaligheden waren. Hij vertrok zijn mond in alle mogelijke standen, maar er kwam geen woord over zijn lippen. "Schiet op! " riep de meester, "de acht zaligheden! " Harle sloeg zijn ogen ten hemel en stamelde ontzet: "Aile, alle acht, meester? "

In rekenkunde waren lang niet alle klasgenoten sterk. Ja, het merendeel was zelfs uitgesproken zwak. Zo vroeg meester Timmermans eens aan Toon: "Toon, de vijf geboden van de Heilige Kerk! " Nu was Toon zich wel bewust van een hele hoop geboden en van nog meer verboden, maar waarom de Heilige Kerk er nu uitgesproken vijf moest hebben, was hem verre van duidelijk. Hij keek de meester verwijtend aan, omdat die uitgerekend aan hem zulke domme vragen kon stellen. Vervolgens beg on hij te liplezen bij zijn buurman J an, die hem met zijn kop half onder de bank valselijk v66rzei. En voorzichtig aarzelend kwam Toons antwoord: "De vijf geboden van de Heilige Kerk zijn deze vier: Geloof, Hoop en Liefde! "

Een schoolfoto van omstreeks 1930.

In de bovenste rij, van links naar rechts: een onbekende, Ger van Heesch, Harrie Kusters, Sjaak Hegger (pater), Frans Deckers, Toon Rayer, J. van Heesch, Jan Gisberts, Frans Rayer en meester Louis Timmermans (d'n Bril).

In de tweede rij: Jeu Neeten, Gerrit Janssen, Sef Teuwen, Hay Arts, Jan Brands, Harrie Rheiter, Sraar Coenders (de Guut) en Jeu Brands.

In de derde rij zitten: Jan Keltjens, Toon Rutten, Jo Janssen, Hein van de Sandt, Frans van den Kroonenberg, Graad Keltjens en Gerrit Hegger.

Op de grond zitten ten slotte nog: Jan Kusters, Jan Hegger en Ger Knippenberg. Gerrit Teluy is uit de foto geknipt.

22. Een schoolfoto van omstreeks 1932.

Bovenaan staan, van links naar rechts: Grada van den Kroonenberg, Tielke Schraets, Mia Schraets, Mia Reutelingsperger (Kuebeske), Coenders (Schans), Elly Stevens, Tonny Knelissen, Mia Mulders, An Teuwen, Truus Kuijpers, Nel Knelissen en juffrouw Lies Roncken.

In de tweede rij: Dina Berghs, Mia van den Kroonenberg, Kaatje Raijer, Agnes Pietersma, Truus Muileman, Mia Achten, Bertha Rievers, Mia Maes, Loedsie Kamps, Nel Reutelingsperger (Pau), Antje Faets, Gon Knippenberg en Mientje Appeldoorn.

Onderaan: Truus Hovens, Nel Reutelingsperger (Chries), Gon van Heesch, Netta Teuwen, Nel Heijkens, Mia Teuwen, Mia Arts, Adele Martens, Hanny Martens, Mia van Well, Jo van Well, Riet van Well, Nelly van Well en Mia Kusters.

23. Boven links: burgemeester Derckx, geboren in Arcen in 1838, burgemeester van Arcen en Veld en vanaf 1866 tot 1918 en gemeentesecretaris vanaf 1865 tot 1917. Hij vierde in 1916 zijn gouden ambtsjubi1eum a1s burgemeester. Hij overleed in Arcen in 1932. Hij had twee priesterzonen.

Boven midden: professor dr. Henri Derckx (zoon van burgemeester Derckx), geboren te Arcen in 1865, priester gewijd te Rome in 1899. Hij was professor aan het klein seminarie te Rolduc. In 1939 vierde hij zijn gouden priesterfeest en hij overleed in datze1fde jaar.

Boven rechts: dr. Adolf F.H. Derckx (zoon van burgemeester Derckx), geboren te Arcen in 1873, priester gewijd te Rome in 1898. Hij was kape1aan in Grubbenvorst, Sevenum en Venlo, daarna aalmoezenier van socia1e werken en ten slotte pastoor in Posterholt en in Heerlerheide. Hij overleed in 1967.

Onder links: pater Frans Deckers, geboren te Arcen in 1878, legde in 1899 zijn kloostergeloften af en werd priester gewijd in 1904. Hij was leraar in Tilburg vanaf 1904 tot 1911 en vanaf 1920 tot 1936 en missionaris in Brazilie van 1911 tot 1920. Hij overleed in 1936.

Onder midden: pater Thei Cup, geboren te Arcen in 1906, priester gewijd in 1931. Hij was missionaris aan de Goudkust van Afrika en overleed daar aan een tropische ziekte in 1940. Hij was priester van de Societeit der Afrikaanse Missien.

Onder re chts: broeder Tony Nijskens, ge boren te Arcen op 17 januari 1911, was kloosterbroeder (en wel kok) met de naam broeder Laurentius.

24. "Mozes", in Arcen in de burgerlijke stand ingeschreven onder de naam "Antonius van den Kroonenberg", bakker van beroep, vader van "de Books" (Piet), had een dochter "Leen" in Amerika. Mozes kon geweldig opscheppen over Amerika. Dat was toch ver weg en hij was in die tijd vrijwel de enige mens in de omtrek die re1aties onderhield met Amerika.

Op zekere dag stond hij aan een stel toehoorders op het Marktplein te Arcen te verkondigen dat in Amerika alles veel groter was dan hier. En wijzend op een bij, die juist voorbij zoemde, zei hij: "J a, ze1fs de bijen zijn daar zo groot als hier de huismussen." Daarop vroeg een van de omstanders: "Dan zijn de gaten in de bijenkorven zeker wel zo groot als een vuist? " "Welnee," zei Mozes, "die zijn hetzelfde als hier! " "Maar hoe komen die grote bijen er dan in? " werd daarop gevraagd. "Weet ik veel! " riep Mozes, in het nauw gebracht. En hij vervo1gde: "Dat ze maar zien, hoe ze d'r in komen! "

Het kerkkoor maakte een uitstapje naar Schiphol en, hoogvliegers als zij waren, poseerden de 1eden graag voor een vliegtuig van de KLM. Dit had plaats in 1932 of 1933.

Op de foto boven staan, van links naar rechts: Frans Timmermans, Gerlach Aerts (koster), Frans Nuchelmans, kapelaan Halmans, Giel Nijskens, Sef Hae1ermans, de commies Vasbinder, Herman Willems, Harrie Aerts (later gemeentesecretaris), Chrit Teluy, Jaap Schinck, Jaap van de Pas, Thei van Well, Toewn van den Kroonenberg, postkantoorhouder Frissen (de vader van Marcel Frissen) en Gerrit Smits.

Foto onder: a1 jaren vroeger maakte dit koor uitstapjes, toen naar Duitsland.

Op deze foto staan, van links naar rechts: Thei van Well, Frans Timmermans, Jaap van de Pas, Siang C1aessens (Kaspar-Siang), Harie Aerts (Haike van de Koster) en diens vader Gerlach Aerts (koster).

Op de bank zitten: Antoon van den Kroonenberg, Hand Hendrix, Gerhard Franssen, postkantoorhouder Frissen en Smits.

Onder zit Piet Reivers (Haneman). De persoon naast Piet kon niet worden gefdentificeerd.

25. Ober- Bayernfeesten in Arcen omstreeks 1935.

De volgende person en waren op deze feesten aanwezig: 1. Juupke Nuchelmans, 2. Gonda Lenssen, 3. Frans Nuchelmans, 4. Nico van den Kroonenberg jr., 5. Jos Hendrix, 6. Ber Timmermans, 7. Thei van Well, 8. Jeu Timmermans, 9. Sef Hendrix, 10. Nico van den Kroonenberg sr., 11. Julie Keder, 12. Sef Haelermans, 13. Thei Oncke1s, 14. onbekend, 15. Loedje van Swelm, 16. Sjeng Reivers, 17. Jet Munten, 18. An Reivers, 19. An Clevers, 20. Greet Lenssen, 21. Sjeng Appeldoorn, 22. Truus Smits, 23. Ber van de Pas, 24. Pierre Groete1aars, 25. Graad Heijnen, 26. Chrit Haelermans, 27. Netta Berghs, 28. Wiel Peters, 29. Door Vorstermans, 30. Hay Haelermans, 31. Joos Reivers, 32. Annie van Swe1m, 33. Sjaak van Rijswijck, 34. Handrie Berghs, 35. Stoffels, 36. No1 van Dijk, 37. Graad Timmermans, 38. Frans van de Kamp, 39. Jan Berghs, 40. Frans Timmermans, 41. Chrit Teluy, 42. Mie Cup, 43. An Troost, 44. L. de Lang Evertsen (de Sik), 45. onbekend, 46. Gerrit van Rijswijck, 47. Gerrit Berghs, 48. Jan Hendrix, 49. onbekend, 50. Frans van den Kroonenberg, 51. J ac van Well, 52., 53., 54. en 55. onbekend, 56. Hay Heijkens, 57. Piep van den Kroonenberg, 58. onbekend, 59. Jan Berghs (Maashotel), 60. onbekend, 61. Wiel Heijkens, 62. onbekend, 63. Joep Dinnissen, 64. Math C1aes, 65. Louis Timmermans (meister), 66. Harrie Munten, 67. onbekend, 68. Dien Willems, 69. onbekend en 70. Ber van den Kroonenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek