Kent u ze nog... de Avereesters

Kent u ze nog... de Avereesters

Auteur
:   J. Drent
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0224-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Avereesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De landbouw tentoonstelling te Dedemsvaart, 1903.

De landbouw heeft hier rond de eeuwwisseling een belangrijke opbloei gekend. Er waren hier door de vervening wel veel dalgronden (zoals die afgeveende gronden werden genoemd) beschikbaar gekomen, maar de mest ontbrak om ze in cultuur te brengen. Dat veranderde met de komst van de kunstmest. En toen kwamen er jonge Groninger boeren die in korte tijd de gronden in gebruik namen en hier hun boerderijen bouwden, als regel van het Groninger type. Ook de veehouders profiteerden van de kunstmest en de opbrengsten vermeerderden. Dit alles werkte mee om in 1903 een grote landbouwtentoonstelling op touw te zetten. Het comité met genodigden liet zich op de plaat vereeuwigen en alhoewel niet allen meer bij naam zijn te noemen, vonden we deze foto vooral voor ouderen toch wel zo interessant om in dit boekje te worden opgenomen. Voorste rij, zittend van links naar rechts: mr. H. Smeenge, onbekend, burgemeester Wijt, ir. A. Plomp, J. Hamming, onbekend, B. Berends Azn., drie onbekenden, baron Van Dedem, A.A. Balkema en weer drie onbekenden. Tweede rij van links naar rechts: P. Oldenziel, onbekend, H.J. Gelderman, onbekend, J. Meesters, onbekend, G.W. ten Kate, G.J.M. Trip, W. Alteveer, L. ten Kate, G. ten Kate, A. Brans, W. ter Haar, L. Maes, zes onbekenden, Kappers en nog een onbekende. Achterste rij van links naar rechts: onbekend, R. Bos, Minke, J.G. Peters, H. Dorgelo, S.H. Breukel, onbekend, onbekend, J .G. ten Kate, onbekend, onbekend, A. Mulder, A. Linde, onbekend en Koiter.

6. Het eeuwfeest van de Dedemsvaart in 1909.

Ja, dat is een groots opgezet feest geweest. Men zou het van de foto niet vermoeden, maar het is letterlijk in het water gevallen. De drie feestdagen heeft het bijna doorlopend geregend. Toch is er gelegenheid geweest om de feestcommissie te kieken. We zien op de voorste rij van links naar rechts: R. Bos, B. Berends Bzn., B. Berends Azn., mr. H. Smeenge, burgemeester Wijt, baron Van Dedem van de Rollecate, A. Brans, J. Meesters, G.J. Oudelaar en F. Pluim. Op de tweede rij van links naar rechts: G. ten Kate, Huisman, L. Hamming, K.A. Hakkert, onbekend, W. ten Kate, A. Mulder, H. van Haeringen, W. ter Haar, Minke, W. Siero, Minke, E. Bos, S.H. Breukel en L. ten Kate. Op de achterste rij: H. Bos jr., E. ten Kate, D. Biewinga, Kl. Petter, P. Oldenziel, H. Buurma, Nic. ten Kate, drie onbekenden, J. Mol, onbekend, Oterdoom, R.H. Steenbergen, J.G. ten Kate, M. Spier, A.J. Kisteman en J.P.W. van Goor.

7. De Dedemsvaartse Stoomtram I.

De stoomtram heeft gedurende zestig jaren een voorname schakel tussen Avereest en de omliggende plaatsen gevormd. In 1886 werd begonnen met een tramlijn van ons dorp naar het spoorwegstation; bij de kruising van de Dedemsvaart en van hier naar Hardenberg. Het ontwerp voor de lijn was gemaakt door ir. A. Plomp (van Dedemsvaart) en jhr. Repelaer van Driel van de Nederlandse Spoorwegen. Ir. A. Plomp werd de eerste directeur. Geleidelijk werd de lijn doorgetrokken, eerst naar Zwolle, later naar Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Ter Apel, Hoogeveen en Meppel. Het kantoor werd de eerste jaren ondergebracht in de toen leegstaande hervormde pastorie aan de Kalkwijk, maar enige jaren later verrees een flink kantoorgebouw op het emplacement van de maatschappij. Maar ook voor onderdak en onderhoud van locomotieven en verder rollend materieel werden werkplaatsen gebouwd en daar hebben in die zestig jaren heel wat van onze dorpsgenoten of familieleden gewerkt. Een werkmeester had de leiding over dit bedrijf. En zo hebben omstreeks 1905 onderstaande personen voor deze foto geposeerd. Vooraan van links naar rechts:

Hendrik Visser, Hendrik Levolger, Klaas Jonker, Albert Stevens, Jan Smit en Harm Baas. Achter:

H. Westerbaan, W. Scholten, D.J. Stolte, A. Siegers, H. Haar en, geheel rechts, de werkmeester P. van de Vecht.

8. De Dedemsvaartse Stoomtram lI.

Deze foto is meer een gelegenheidsopname toen, toevallig en waarschijnlijk in schafttijd, enig personeel bij het station aanwezig was. De achtergrond wordt ten dele door de loodsen voor het rollend materieel en ten dele door locomotief nummer 27, de "Dedemsvaart", gevormd. Dit was de tweede loc van die naam, want in 1886 waren er vier in dienst gesteld, respectievelijk met de namen: "Jhr. Junius van Hemert" (1), "Baron Van Dedem" (2), "Overijssel" (3) en "Dedemsvaart" (4). Deze laatste werd al spoedig niet meer op de lijn gebruikt, mede omdat die eerste locomotieven te licht van gewicht waren en niet voldoende trekkracht konden ontwikkelen. In 1906 werd er een nieuwe (zwaardere) "Dedemsvaart" voor in de plaats gesteld en die zien we dan hier. De personeelsleden zijn, liggend van links naar rechts,: J. Klos (werkplaats), Th. Bouwknecht (werkplaats), R. Dekker (werkplaats), J. Siegers (werkplaats) en H. Padberg (werkplaats). Geknield: Hofman (werkplaats) en J. de Jonge (besteller). Staand van links naar rechts: J. van Spijker (conducteur), P. Rumph (besteller), A. Klinge (stationschef), K. Jonker (werkplaats), Joh. Bouwknecht (werkplaats), H. Reurink (machinist) en H. Hofsink (machinist).

9. Volksfeest te Balkbrug.

Volksfeesten, vooral ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin, werden in Avereest regelmatig georganiseerd, maar dan wel voor elke kern, Dedemsvaart en Balkbrug, afzonderlijk. Dat was nu ook weer niet zo vreemd, omdat deze kernen een uur gaans van elkaar lagen en wanneer het op samenwerking aankomt, bij het maken van erebogen of wagens voor optochten, dan moet men niet te ver van elkaar wonen. Hier zien we dan omstreeks 1930 de feestcommissie van zo'n volksfeest te Balkbrug. Staande van links naar rechts: J .H. Grootenhuis, landbouwer; Frijling, directeur van de zuivelfabriek; Rooze, landbouwer; Zanting, landbouwer; E. ten Kate, landbouwer; onbekend; Johan Dekker, landbouwer; J. Koster, bakker en winkelier; onbekend; Kl. Kalenberg, Egbert ten Kate, landbouwer; W. Nijman, bakker en winkelier; Geu ten Kate, landbouwer; G. Breman, smid; onbekend, D. v.d. Hulst, administrateur; H. Veldhoen, landbouwer en H. Westerbaan, rijwielhandelaar. Zittend van links naar rechts: E. Bulder, aannemer; Kl. Prins, J. ter Haar, mevrouw Haspels, burgemeester Haspels, J. Grootenhuis, directeur van de landbouwvereniging en D. van Ruler.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek