Kent u ze nog... de Avereesters

Kent u ze nog... de Avereesters

Auteur
:   J. Drent
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0224-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Avereesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De coöperatieve zuivelfabriek" Op Hoop van Zegen" te Sluis 6.

Omtrent de eeuwwisseling heeft de gemeente Avereest een merkwaardige ontwikkeling doorgemaakt. Met de komst van de kunstmest werd de landbouw aanmerkelijk uitgebreid. Vele jonge Groninger boeren vestigden zich op de beschikbare dalgronden en er verrezen in snel tempo landbouwcoöperaties, zuivelfabrieken, boerenleenbanken enzovoort. Zo'n zuivelfabriek werd in 1900 gebouwd boven Sluis 6, waar ze vele jaren van grote betekenis is geweest. Klein begonnen, de fabriek en de directeurswoning onder één dak, werd de fabriek in 1925 geheel gemoderniseerd en werd er een vrijstaande woning voor de directeur gebouwd. Daarna volgden nog een kaasmakerij, een nieuw ketelhuis en ten slotte een nieuw kantoor. Maar toen kwam de tijd van de concentraties op elk gebied en ging "Op Hoop van Zegen" op in de grotere fabriek "Balkbrug" te Balkbrug. Op bijgaande foto staat het personeel rond het jaar 1935. Het zijn, staande van links naar rechts: Johannes v.d. Beld, Jan Oosterveld, Geert Kremer (machinist), Fr. Nijs, Willem Swankhuizen (assistent directeur), Jan Wiebos, Geert Kamphof, Evert Bouwman (boekhouder), Geert van Blanken, Hielke Kooistra (botermaker) en Egbert Pepping (directeur). Gehurkt van links naar rechts: Willem van Haeringen, Hugo Redder, Heine Sytsrna (kaasmaker), Albert Bakker, Bertus Kok en Bernard Disselborg.

11. De coöperatieve zuivelfabriek " Op Hoop van Zegen" Il.

Deze foto van het bestuur is van omstreeks 1960 en ze toont, zittend van links naar rechts:

Gerben Bakker, Frederik Hendrik Pepping (directeur), Derk Jan Veerbeek (voorzitter), Harm Huiting, Willem Wolthuis en Hendrik Roelofs. Daarachter staande van links naar rechts: Albertus Bril, Dries Aalders, Evert Prinsen, Jan van Lubek, Willem Swankhuizen (assistent directeur) en Evert Bouwman (boekhouder).

12. De .Dedemsvaartsche Coöperatieve Spaar-, Hypotheek- en Voorschotbank".

Deze plaatselijke bank werd in 1899 opgericht, dus vrijwel gelijktijdig met de "Coöperatieve Landbouwvereniging". Nu was hier al reeds een plaatselijke bank, namelijk de Gemeentespaarbank, maar men zal behoefte hebben gevoeld aan een bankinstelling waar de zich ontwikkelende landbouw en nijverheid dichter bij betrokken was. Dat blijkt ook wel uit de namen van de eerste bestuursleden, voor een deel dezelfde als die van de aankoopvereniging. Deze eerste bestuursleden waren: B. Meesters (zoon van notaris Meesters; hij is in 1904 vertrokken), L.A. Ruys, B. Berends Azn., L. Maes en A.M.C. v.d. EIst. Een gedeelte van het pakhuis van de familie v.d. Vecht, staande aan de Wisseling (noordzijde), werd aangekocht en ingericht tot kantoor, waar op bepaalde uren zitting werd gehouden. Als kassier (of als directeur) hebben gefunctioneerd: L. Maes (1899-1928), G. Trip (1929-1943), J. Dunning (1944-1954) en H.B. Peters (1954-1972. Daarna is de bank overgenomen door de Nederlandse Middenstandsbank. Deze foto, genomen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan in 1949, toont de volgende bestuursleden en commissarissen: P. van Haeringen, F. Voerman, J. Kooi, M. van Haeringen, J. Wolthuis (voorzitter), J. Dunning, H.B. Peters, J. Kisteman en A. Wessels.

13. De " Vereniging tot Coöperatieve Aankoop van Landbouwartikelen" te Dedemsvaart.

Deze vereniging werd in 1898 opgericht en wel op initiatief van B. Berends Azn., R. Bos, A. Brans, J. Drost, A. van Linge en L. Maes, die gedurende het jaar 1897 gezamenlijk hun benodigde kunstmeststoffen hadden ingekocht en daaraan meerdere landbouwers wilden doen deelnemen. Er wordt dan een definitief bestuur gekozen, waarin zitting hebben: B. Berends Azn. (voorzitter), A. Brans (vice-voorzitter), L. Maes (secretaris), J. Drost (vice-secretaris) en R. Bos (penningmeester). Het ledental schommelde om de tachtig. De eerste jaren had men geen opslagruimte, wat vaak moeilijkheden veroorzaakte. De directie van de D.S.M. stelde dan wel eens een ruimte beschikbaar, totdat in 1916 het huis met schuur en omliggende terrein van de familie Zwiers aan de Moerheimstraat te koop werd aangeboden. Dit alles nu werd gekocht; de schuur werd voor opslag van kunstmest ingericht en van het huis werd een kamer als kantoor in gebruik genomen. In 1921 kwam de wenselijkheid naar voren om een eigen maalderij te bouwen. Nadat de eerste pogingen daartoe niet naar wens waren verlopen, werd in 1925 opnieuw een plan gemaakt door de architect G. van Goor en het werk werd daarna uitgevoerd door de aannemer K. Huisman. Opzichter was J. Drent. Bij de feestelijke ingebruikneming, op 21 december 1925, werd van de aanwezigen bijgaande foto genomen, waarop van links naar rechts voorkomen (te beginnen met de man met de grote pet onder de luifel): Geert Burema, Albert Ester, D.T. Wiersurn, Van Leur, K. van Haeringen, ir. Louwes, Evert Zaaiman, onbekend, H. van Haeringen, W. van Haeringen, daarachter J. Oostenbrink, Vogelzand, K. Alteveer; onbekend, B. Rooseboom (de boekhouder), G. van Goor, daarachter E. Pep ping (directeur van de zuivelfabriek Sluis 6), J. Drent (opzichter) en K. Huisman (aannemer). De man met de bolhoed is de heer Ten Zijthoff, leverancier van de maalderijinstallatie. Sindsdien is het aantal gebouwen belangrijk uitgebreid en vermeerderd. Als boekhouder, later directeur, hebben gefungeerd: penningmeester R. Bos (1898-1906), H.W. Stegeman (1907-1916), B. Rooseboom (1917-1925), J. Doedens (1926-1948) en G. Krist (1948-heden).

14. De coöperatieve zuivelfabriek "Balkbrug" te Balkbrug.

Deze fabriek werd 17 februari 1908 opgericht en ze heeft sindsdien een regelmatige groei doorgemaakt. Reeds in 1925 werd de fabriek geheel gemoderniseerd onder architectuur van de heer Burgmans. De uitvoering geschiedde door de aannemersfirma gebroeders Van Goor te Dedemsvaart. Omstreeks 1950 werd de produktie dermate vergroot dat de fabriek zo goed als geheel vernieuwd en vergroot moest worden. De vroegere woning van dokter Mol werd aangekocht en ingericht als directeurswoning, alsmede bestuurskamer en kantine. In 1963 werden de fabrieken "Op Hoop van Zegen" en "Balkbrug" samengesmolten en de gezamenlijke produktie werd te Balkbrug voortgezet. In 1972 werd 43.000.000 kilogram melk aangevoerd. Op de foto, uit 1958, zien we op de voorgrond het bestuur. Van links naar rechts: J. Kraal, Zwartepad; H. Visscher, De Maat; H.J. Prins, Langewijk; Jac. Daman, Oud-Avereest; voorzitter R. ten Kate Ezn., Den Kaat; W. Brugman, 3e Schansweg; B. Petter, Woestenweg; H. Runhard, Balkerweg en E. ten Kate, De Haar. De mannen op de achtergrond zijn, eveneens van links naar rechts: P. Stegeman, G. Zanting, A. Kok (commissarissen), R.W. Bosscha (directeur), H. Batterink en W. Hulleman (commissarissen).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek