Kent u ze nog... de Avereesters

Kent u ze nog... de Avereesters

Auteur
:   J. Drent
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0224-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Avereesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De openbare lagere school te Balkbrug.

Deze school stond tot voor enige jaren aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, maar ze was, met de ramen op het noorden (maar dat hoorde vroeger zo), een koud en triest geval en toen er gelegenheid kwam om er een meer naar de eisen des tijds ingericht gebouw voor in de plaats te krijgen, is het oude gebouw verlaten en afgebroken. Maar velen van het nu nog levende geslacht hebben in dat oude gebouw hun basisonderwijs genoten en ze zullen er nog goede herinneringen aan hebben behouden. Er zullen in de loop der tijd wel vaker foto's van de leerlingen zijn gemaakt, maar deze was bijzonder mooi en duidelijk en wordt hier afgedrukt. Van links naar rechts zien we dan op de bovenste rij: F. Ennink, Gerrit van Echten, Dick Lijding, M. Gerritsen, Marten Knegt, Hendrik Reurink en Jan Schutte. Tweede rij: Bertha Thomas, lna Schmidt, Jennie Zomer, Jennie Harmsen, Lida Grootenhuis, Bertha ter Haar en Gerrigje Groen. Derde rij: Arend Pasop, Koop Scheper, Mientje Beverwijk, Geertje Scheper, Coba Scheper, lke Postrna, Karel Broekhuizen en Jan Rabbing. Vierde rij: Jan van der Woude, Alida Johanna Grootenhuis, Arendje Schipper, onbekend, Jantina Cornpagne, Jantje van Leusen, Anna van der Woude en Koop van der Woude. Vijfde rij: Roelof Schipper, Dina Schutte, Jos Grootenhuis, onbekend, Hemmo Westerbaan, Harm Schutte, Jan Schipper en Herman Schutte. Het onderwijzend personeel is: meester Frijling en juffrouw Schans.

16. De "Coöperatieve Landbouwvereniging" te Balkbrug.

Nadat reeds in 1899, als onderafdeling van de in 1898 te Dedemsvaart opgerichte "Vereniging tot Coöperatieve Aankoop van Landbouwartikelen", ook te Balkbrug tot gezamenlijke aankoop van kunstmeststoffen en dergelijke artikelen was overgegaan, werd de samenwerking al spoedig verbroken. De Balkbrugse leden zegden hun lidmaatschap te Dedemsvaart op en zijn toen zelfstandig verder gegaan. Maar in 1919 wordt dan de "Coöperatieve Landbouwvereniging Balkbrug" opgericht. De molen van Ten Kate daar bij de brug werd aangekocht en op het daarbij behorende terrein werden de benodigde bedrijfsgebouwen gesticht. In de loop der jaren is dit bedrijf krachtig gegroeid en uitgebreid. Als eerste directeur trad de heer J. Grootenhuis op en daarna de heer A. Kroon die op zijn beurt werd opgevolgd door de heren A. Kamerman en L. van der Kamp. Op deze foto, die is genomen omstreeks 1925, zien we van links naar rechts zittend: Brans van het Ommerkanaal, R. ten Kate Wzn., Geu ten Kate, J. Grootenhuis (directeur), R. ten Kate Ezn. en Joh. Dekker. Daarachter staande: Van der Zwaag, H. Veldhoen, Geu Prins, Dekkers, B. Daman, G. Zantinge van de Wildenberg, Ekkelkamp, J. Bruggeman en W. Hulleman.

17. De muziekvereniging .Dedemsvaartsche Harmonie", opgericht 29 juni 1929.

Het verenigingsleven is in Avereest altijd intens beoefend en een onderdeel daarvan, de muziek in allerlei toonaarden, nam daar een voorname plaats bij in. Zo kunnen ouderen zich nog de muziekvereniging "Concordia" en de zangvereniging "Eendracht" herinneren met voor beide als dirigent de heer W.E. Ensink. Beide verenigingen werden al opgericht vóór 1900. Op deze foto zien we dan de "Dedemsvaartsche Harmonie" en wel in het jaar 1934. Bovenste rij van links naar rechts: H.J. Dijk, B. Peters sr., J.H. Dijsselhof, B. Auf der Haar, B. Peters jr., A. Wielink, F. Auf der Haar en Joh. Smit. Middelste rij van links naar rechts: G.H. Varwijk (met grote trom), H. Stegernan, J. Kok, R. Kisteman, W. Menzo, H. Brinkman, A. Menzo, G. Menzo, W. Kuijer en R. Eggink (met vaandel). Zittend van links naar rechts: W. Hendriks, H.J. Peters, A. Eggink, H. Peters, J. de Jong (dirigent), A. Menzo, J.H. Rumph, A. Kuiper, R. Dijsselhof (voorzitter), B. Kisteman en A. Bokking (trommelslagers).

.-.~':..

j. /

/. -

.... -

18. " Onderling Kunstgenot" te Balkbrug.

Dit zangkoor, dat volgens het vaandel werd opgericht in 1911, was één van de twee koren die Balkbrug in die tijd rijk was, namelijk een burgerkoor en een boerenkoor, waartussen nog al enige rivaliteit bestond. Maar dit is dan het burgerkoor omstreeks 1930. Hier zien we, zittend van links naar rechts: Koos Slot, J. ter Haar, mejuffrouw Ter Haar, de heer Zomer (directeur), mevrouw Zomer, mejuffrouw H. van der Hulst en K. Koster. Staande, eveneens van links naar rechts:

Postma, W. Bulder, mevrouw Brugman, H. Hendriks, Margje Koster, mevrouw Kraak, H. Santing, Jennie Bijker, Hendrik Dokter, Fernmigje Frijling, mejuffrouw Oudshoorn, Alex Burgmans, Griet Hendriks, Lammers, twee onbekenden, Bart van Dalsum, J.W. van de Hulst, Margje Koster en Gerard J alving.

19. De zangvereniging "Zangoefening" te Balkbrug.

En dit is dan de andere club van Balkbrug, uit dezelfde tijd als de voorgaande. Op de achterste rij zien we van links naar rechts: E. Dracht, Willem Rabbinge, H.W. Slijkhuis, H. Zantinge, J. Dragt en T. Rooze. Tweede rij van achter: E. ten Kate Rzn., H. Dragt, W. Prins, J. Steenbergen, K. Bijker, F. Stolte, J. Broek en C. Kreulen. Derde rij van achter: H.l. Grootenhuis, W. ten Kate, T. Zantinge, H. Miedema (directeur), M. Kremer, E. ten Kate Jzn. en Meesters. Op de voorgrond: A. Veldhuis, Roelofje Dragt, Aaltje Meesters en Hendrikje Bijker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek