Kent u ze nog... de Avereesters

Kent u ze nog... de Avereesters

Auteur
:   J. Drent
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0224-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Avereesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Het grondbedrijf Haitjema.

Tot de industrieën die na 1900 in Dedemsvaart tot grote ontwikkeling zijn gekomen, behoort onder andere het grondboorbedrijf van de firma Haitjerna en zonen aan de Wisseling. Omstreeks 1878 begon daar de grootvader van de tegenwoordige directeuren (want het zijn nu twee afzonderlijke bedrijven), de heer Marten Haitjema, aan de Wisseling een winkel in ijzerwaren, galanterieën, kinderspeelgoed, echte Singer naaimachines enzovoort en hij noemde zich tevens meester kuiper en poelier. Kort daarop specialiseerde hij zich in het slaan van Norton-pompen op alle diepten (dat wilde in die dagen zeggen tot ongeveer tien meter), maar toen de zonen, Hendrik en Roelof, ook in het bedrijf gingen meewerken werden modernere methoden toegepast om goed drinkwater en water voor industrieën naar boven te brengen. Thans hebben deze bedrijven een dergelijke vlucht genomen dat hun activiteiten allang niet meer tot ons vaderland beperkt zijn gebleven. Het is niet de bedoeling om daar nu verder over uit te wijden, maar we willen een kiekje geven van de beide firmanten, Hendrik en Roelof Haitjema (zittend op de voorgrond), met hun personeel ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de zaak. De foto is genomen op de plek waar de woning en de winkel van de oprichter Marten Haitjema had gestaan, maar waarvoor toen al nieuwe woningen en werkplaatsen waren verrezen. De foto toont verder van links naar rechts: W. van Tolie, R. Jonker, H. Zagers, J. Kap, F. Timmer, B. Naber, J. van Os, A. van Os, H. Kieft, A. Kieft, A. Oogjes, A. Schipper, H. Bruins, B. Kap, M. Haitjema (zoon van H. Haitjema en thans directeur) en J. Tuit.

21. De openbare lagere school aan de Spon turf wijk.

Dit was de eerste school die, omstreeks 1818, in de jonge veenkolonie aan de Dedemsvaart werd opgericht. Daarvoor was er een hulp schooltje van die van Oud-Avereest geweest, op Den Oosterhuis, maar nu er aan de Sponturfwijk meer woningen kwamen werd dat schooltje daarnaar overgebracht. Het was een zeer primitief gebouwtje, drie meter vijftig bij zes meter vijftig in grondvlak, hoewel er meer dan honderd kinderen onderwijs genoten, maar die zullen niet allen tegelijk naar school zijn gegaan: er was toen nog geen leerplicht. In 1837 werd dit eerste gebouwtje vervangen door een echt schooltje met twee lokalen en sindsdien is het niet meer in omvang toegenomen. Hier is dan een foto van omstreeks 1930. Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: Anna Prins, Roelof Krol, Roelof Pothof, Geert Kisteman, Jan Schipper, Roelof van Holten, Aaltje van Holten, Aaltje Brunemeijer en mejuffrouw Ida Hakkert. Tweede rij: Roelof ten Kate, Larnrnigje ten Kate, Larnrnigje Schipper, het hoofd der school meester Aderiaanse, onbekend, Jantje Dekker, Klaas van Holten en Klaas Brunemeijer, Warner ten Kate, Geertje ten Kate, Jent je Schipper, Andries Adriaanse, Li Adriaanse, Roelof Prins, Leida Post, Annigje van Holten, Jan Wieten, Johannes Pothof en Willem Pothof. Vooraan: onbekend, Hendrikje ten Kate, Aaltje Prins, Hendrikje Kisteman, Roelof Kisteman, Hendrik Prins, Jantje Prins, Gerard Krol, Rika Post, Hendrik Krol en twee onbekenden.

22. De "Kunstkring Avereest".

Ontstaan in de bezettingstijd, toen alle verenigingsleven door de bezettende macht de kop was ingedrukt - maar niet vernietigd - kwam deze club eerst als zangvereniging aan het licht, maar al spoedig werden pogingen ondernomen om ook een muziekgroep in de vereniging op te nemen om gezamenlijk een eenvoudige operette in te studeren. En dat werd dan "Marijke van Scheveningen". Inderdaad een eenvoudig stuk, maar dat met zoveel toewijding werd gespeeld dat het jarenlang in de herinnering van de bevolking is blijven voortleven. Het is zelfs een keer herhaald, maar inmiddels waren al veel ingewikkelder operettes gebracht zoals "De Klokken van CornevilIe", "De Geijcha", "Het Lied der Woestijn", "De Vogelkoopman" en nog vele andere. Vanzelfsprekend vormde de bezetting van de solistenrollen wel eens een probleem, maar daarin kon, door samenwerking met Meppel, worden voorzien. Vandaar dat op deze foto ook enkele leden uit Meppel voorkomen, maar voor negentig procent zijn het Avereesters. Van links naar rechts op de eerste rij (orkest): W. Veldman, bas; C. Bos, viool; Th. Riphagen, R. Faber, mevrouw v.d. Wal, H. Grooten, concertmeester; Rense, M. de Vos, dirigent; mevrouw Zuiderna, piano; mejuffrouw Faber, mejuffrouw Stroobacht, K. Brul jr., M. Menzo en K. Brul sr., pauken. Tweede rij: mevrouw Asserman, A. Westerhof, Limmy Schipper, Grietje Bruins, G. van Tolie, Lof de Vries, Lenie Kwant (piano), J.J. v.d. Berg, mevrouw v.d. Berg, mevrouw Veenendaal, mevrouw DrentSchäfer, B. Plattel, D. IJmker, H. Logtenberg, Ruth Dijsselhof, mevrouw Lindeman, J. Beekman en G. Luinstra. Derde rij: mevrouw v.d. Vecht, mevrouw Harens, D. Rooth, A. Spihorst, mevrouw Engeltjes, A. Tromp en G. Ramaker. De drie achter de piano zijn: R. Ahlers, mevrouw Haitjema-Schalen en D. Koerhuis en vervolgens A. Drent. Vierde rij: J. en F. Schuurman, Annie Grooten, mevrouw Van Oosten, twee onbekenden, Joop Drent, Th. Ramaker, B. Westenberg, B. Hulleman, mejuffrouw Geerdes, G. van Wilpe, K. Lindeman, G. Hertsenberg, A. Drent, G. Engeltjes, M. Dopmeijer, R. Oldekamp, J. van Goor en mejuffrouw Lindeman. Geheel achter: H. Paping, D. Froeling, H. Kwant, A. Grooten, G. Lensen, J. Lensen en C. de Vos.

23. De openbare lagere school te Sluis 6.

Deze school, de derde als zodanig in de veenkolonie aan de Dedemsvaart (die aan de Sponturfwijk van 1818, aan de Hoofdvaart van 1826 en die van Sluis 6 van 1840), is in de loop der tijden nog al eens aan verbouwing onderhevig geweest. Zo hebben de lokaalramen, die nu in de westgevel aanwezig zijn, vroeger in de oostgevel gezeten en ook de toiletten waren net andersom dan nu. Maar honderd vierendertig jaren is er dus al onderwijs gegeven en vrijwel al die jaren was het de enige school in die omgeving. Bekend is dat vele onderwijzers er heel lang dienst hebben gedaan. Zo denken we nu nog aan meester Miedema, meester Vondeling, meester Pape enzovoort. Nu is de heer J. Dekker er hoofd en de school zal er zeker tot in lengte van dagen nog reden van bestaan behouden, ondanks het feit dat de bevolking daar niet meer toeneemt. Deze foto is van 1956 en toont van links naar rechts op de bovenste rij: Mineke van Dam, Alie de Lange, Hillie van Goor, Hendrien Huisman, het hoofd der school J. Deekker, Wim Wolthuis, Jan Meijer, Albert Gerrits en Klaas Ganzeboer. Middelste rij: Marietje Nijland, Joke Bekman, Lineke Wichers, Jolsje Ganzeboer, Netty Tuin, Jennie Compagne, Marietje Hei, Mini Sok, Hetty de Bruin, Annie Nijhuis en een onbekende. Op de voorgrond: Albert Geertman, Gerard Drogt, Klaas Michel, Marinus Boesenkool, Henk Vogelzang, Henk Michel, Joop Verweg, Bob Maks, Alex Boesenkooi en Jan Duiven.

24. De christelijke ulo-school te Dedemsvaart.

Met dit onderwijs werd een begin gemaakt, in 1919, in één van de lokalen van de gereformeerde school aan de Langwijk. Intussen kon aan de Moerheimstraat van de kunstmesthandel Hardenberg een woning met loods worden aangekocht. De loods werd gesloopt en daar ter plaatse werd een nieuw schoolgebouw gesticht met vier lokalen. De woning van de familie Hardenberg werd in gebruik genomen als woning voor het hoofd der school, toen de heer Fokkinga. Het schoolgebouw werd enige malen vergroot, maar de woning onderging weinig veranderingen. Na de heer Fokkinga werd de heer P. Schuringa als hoofd aangesteld. Hij is nu juist met pensioen gegaan en is opgevolgd door de heer H.A. van Niftrik. Op deze foto zien we de examenklas uit 1940. Op de voorgrond: Marten Haitjerna en Bertus Dijk. Geknield: A. Schoemaker, Jan Strijker en Henk Kuiper. Derde rij: Piet Meinders, Greta Steendam, Paula Leenhouts, Roelie Blokzijl en Roelof Kok. Achterste rij: Alie van Goor, Jennie Neerken, Riek van Goor, Willemien Veldhuizen, Ida Stam en Jentien Fluit. De onderwijzers zijn (van links naar rechts) de heer P. Schuringa, de heer J. Stap en de heer G. Bontius.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek