Kent u ze nog... de Avereesters

Kent u ze nog... de Avereesters

Auteur
:   J. Drent
Gemeente
:   Avereest
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0224-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Avereesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De .Dedemsvaartsche Coöperatieve Middenstands Credietbank".

Avereest is altijd rijk geweest aan bankinstellingen. Ze waren van plaatselijke aard en dus naar verhouding niet groot van omvang, hoewel ze wel in een bepaalde behoefte voorzagen. Zo kende men tot vóór de tweede wereldoorlog hier de Gemeentespaarbank, een Coöperatieve Spaar-, Hypotheek- en Voorschotbank, drie Boerenleenbanken en de Coöperatieve Middenstands Credietbank. Maar na de bezetting zijn er ook op het terrein van het bankwezen belangrijke veranderingen opgetreden. Werd in het begin de concurrentie nog vergroot door de vestiging van filialen van bijvoorbeeld de Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank en Slavenburgs Bank (om de voornaamste te noemen), thans zijn de plaatselijke banken in groter verband opgenomen of overgegaan naar banken op landelijk niveau, zoals de Rabobank, de Amrobank, de Algemene Bank Nederland of de Nederlandse Middenstandsbank. De .Dedemsvaartsche Coöperatieve Middenstands Credietbank" werd opgericht in 1911 omdat de gewone middenstander niet bij de in 1899 opgerichte .Dedemsvaartsche Coöperatieve Spaar- Hypotheek- en Voorschotbank" terecht kon, waar men de inlagen meer in hypotheken op vastgoed belegde. Als eerste bestuursleden werden verkozen: M. Haitjerna, winkelier en pompenslager; J.G. Peters, scheepsbouwer en J.M. Jacobs, bakker. De raad van toezicht bestond uit J. Mol, scheepsbouwer; B.M. Minke, vervener en G.H. Rooseboom, bakker. In 1969 is de bank overgenomen door de Nederlandse Middenstandsbank die hier nu een filiaal heeft. De foto toont het bestuur en de kassier ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan in 1936. Het zijn, zittend van links naar rechts: Peters, Blokzijl. Haitjema en Rooseboom (kassier). Staande: Jacobs, Hamming, Hakkert en Drost.

31. De openbare ulo-school te Dedemsvaart. (Vroeger noemde men dit de "Franse School" J.

Deze school is in 1844 door de onderwijzer Arnoldus Nierhoff, gekomen van Hattem, als een particuliere kostschool opgezet. Hij was gehuwd met Aagje Pasman van Gorredijk en ze hebben hier gewoond aan de Kalkwijk (nu Julianastraat) waar ze een eenvoudige woning hadden gehuurd met onbeschoten dak. De kostschoolleerlingen sliepen zo onder de pannen. Bovendien werden er in Dedemsvaart acht kinderen geboren, dus men moest wel met de ruimte woekeren. De lessen werden door hem aan huis gegeven, maar de examens werden afgenomen in de hervormde kerk die daarvoor was afgestaan. Later kon hij het huis "Moerheim" huren, waarin nu dokter Grolman woont, maar in 1862 is hij vertrokken naar Wijhe. Toen is hier door enkele belanghebbenden een poging gedaan om van gemeentewege een dergelijke school te krijgen en dat is toen gelukt. Er werd een schoolgebouw met onderwijzerswoning opgericht aan de Kalkwijk, ter plaatse van het garagebedrijf Schieving en daar hebben sindsdien vele van onze plaatsgenoten "Meer Uitgebreid Lager Onderwijs" genoten. Nu is dat schoolgebouw, dat inmiddels vaak was verbouwd en uitgebreid en totaal was verouderd, vervangen door de nieuwe school aan de Prins Bernhardstraat. Hier geven we een groep leerlingen met hun onderwijzers uit het jaar 1911. Van links naar rechts op de bovenste rij: Jan Beiker, Gerrit ter Haar, Berend Dekker, Henk de Loos, Gerrit Dorgelo, Hendrik Peters en Pleun van der Vaart. Tweede rij: Pee Pluim, Jo de Loos, Wijnanda Berends, Tine van Linge, Klaasje de Boer, Lammina Vondeling, Sieni Oldenziel, Greta Löhr en Lotte Ruys. Derde rij: Geert Buisman, Lambert Hommes, Martinus Melissen, Albert van Linge, Johannes Paping, Dirk van der Vlist, Frits Schiphorst en Chris Gijs. Vierde rij: Jan Wallegien, Klaas Brassien, Johan van der Vlist, Eppo Mulder, Wolter Bruinsma en Hein Mulder. De onderwijzers zijn (links) de heer Ensink en (rechts) het hoofd van de school, de heer J. Knol.

32. De posterijen in Avereest.

Als er één instelling is die veel met het publiek in aanraking komt, dan is het wel de P.T.T. Niet alleen dat men het kantoorpersoneel vrij geregeld ziet, vooral de bestellers en het personeel van de telefoondienst presenteren zich geregeld. Ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige directeur van het rayon Dedemsvaart (dat ook de bijkantoren Den Hulst, Balkbrug, Sluis 6, Lutten en Slagharen omvat), de heer Wesselboer, is deze groepsfoto gemaakt. Hij dateert dus van omstreeks 1935. We zien daarop, van links naar rechts, op de bovenste rij: J. Ennik, Balkbrug; Jan v.d. Woude, Balkbrug; Harm Oosterhuis, Balkbrug; Jalving, Balkbrug; L. Broekman, H. van Diepen, Jonker, Sluis 6; H. Jager, Sluis 6; G. Mastenbroek, Slagharen; A.J. Habers, Slagharen; J. Houwer, Balkbrug; P. Wilde boer, Dedemsvaart; H. Disselborg, Dedemsvaart; E. Bouwhuis en G. Huzen, Nieuwleusen. Tweede rij van boven: W.R. Benthem; Mastenbroek, Den Hulst; mevrouw Schuitert, Balkbrug; M. Massier, Verwey, Sluis 6; mejuffrouw Pijlrnan, Balkbrug; G. Huizen, Den Hulst; H. Heite, Den Hulst; Jaap Borger, Den Hulst; L. Ballast, Lutten; J. Mulder, Lutten; Bekman, Lutten en Wijnberg, Lutten. Derde rij: Hulsebos, chef technische dienst Dedemsvaart; een onbekende dame en de dames J. Dijsselhof', Alie Bruil, Lyda Jonker en Rol. van Buren, allen te Dedemsvaart. Vervolgens Rud. Klinge, Luttekes; H. Drenth, B. Lochtenberg, G. Postrna, J. Veldhuis, H.J. van Elbrug, allen bestellers te Dedemsvaart en L. Ham van de technische dienst te Dedemsvaart. Vierde rij: mevrouw Ballast-Reining, Lutten; Enny Hakkert, een zoon van de heer Wesselboer, mevrouw Wesselboer, de heer Wesselboer (directeur), een dochter van de heer Wesselboer, H. Wallegien, F. Smelt en W. Derks, allen van Dedemsvaart. Op de voorgrond zien we nog een zoon van directeur Wesselboer.

33. Het personeel van het P. T. T. -kantoor te Dedemsvaart.

Het is niet gemakkelijk om aan een foto te komen waarop in hoofdzaak alleen mensen uit de plaats voorkomen en dat geldt wel in het bijzonder voor de P.T.T., omdat daarin vaak het gehele rayon wordt betrokken. Zo kregen we wel een foto in handen, waarop de postbodes nog in hun ouderwetse uniformen zijn gestoken en die als zodanig dan ook zeker waard was geweest om in dit boekje op te nemen, maar de namen waren voor het grootste gedeelte niet meer te achterhalen. Ze moet genomen zijn omstreeks 1920. Een andere kiek, genomen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileurn van de besteller A. Postrna, toont de bezetting van het kantoor Dedemsvaart omstreeks 1960. Van links naar rechts op de voorste rij: P. Wildeboer, K. Meesters, mevrouw Postma-Blom, A. Postrna, mevrouw v.d. Veen en J.E. v.d. Veen (directeur). Tweede rij:

H. van Diepen, E. Kisteman, onbekend, G.B. Beekman, W. Menzo, J. Omvlee, H. Jonker, A. van 't Zand, B.A. Niks en G.A. Schulte. Boven: A. Vonk, J. Mulder, A.A. Gras, H. Jansen, M. Wink, J.T. Mittendorff, J. Huisman, G.J. Haije, J. Mulder, J. Smit, mejuffrouw T. Nieuwenhuis, H. van Os, H.B. Gras, H.J. Smit en mejuffrouw F. Jonkers.

34. De lagere technische school te Dedemsvaart.

Deze school is begonnen in 1940 zonder dat er nog van een eigenlijk schoolgebouw sprake was. Maar hotel Steenbergen stond leeg en het werd door de gemeente aangekocht, deels om er het distributie bureau in onder te brengen en deels om de ambachtsschool, zoals ze in die dagen nog werd genoemd, aan onderdak te helpen. De grote zaal, aan de westkant, werd timmerwerkplaats en het toneel werd tekenkamer. Het aantal leerlingen was eerst nog beperkt en er werd ook alleen les in timmeren gegeven. Pas na de bevrijding konden plannen worden gemaakt voor een beter gebouw, maar dat dan ook ruimte zou moeten bieden voor onderwijs in bankwerken. Het moest echter tot op heden nog tot een semi-permanent gebouw beperkt blijven. Niettemin heeft het vele leerlingen de eerste beginselen van het ambacht bijgebracht en de school voorzag daarmede in een grote behoefte. Maar deze foto is genomen toen de school nog in het voormalige hotel Steenbergen was ondergebracht. We zien de klas hier in de grote zaal en wel van links naar rechts: de directeur G.W. Peet, Henny Westerhof, Henk Westerhof, onbekend, Rodermond, G. Padberg, H. Houtman, J. Romkes, J. Vasse, R. Troost, Th. Ramaker, G.H. Varwijk, Padberg en de leraar timmeren Polling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek