Kent u ze nog... de Barendrechters

Kent u ze nog... de Barendrechters

Auteur
:   A.G. van de Garde
Gemeente
:   Barendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3545-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Barendrechters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De rnenselijke gemeenschap alhier heeft, zoals in zovele andere gemeenten, een lange geschiedenis, Zij is eeuwen geleden ontstaan en telkens weer voltrokken zich grote veranderingen in onze samenleving, die in belangrijke mate verband hielden met de gunstige geografische ligging.

Deze wijzigingen hebben haar gemaakt tot wat ze nu is: een gemeente met een eigen geschiedenis maar ook met een eigen gezicht. Een gezicht dat vooral de laatste tien jaren een opvallende verjongingskuur heeft ondergaan.

Het ritme uit vroeger jaren en de van oudsher bestaande gewoonten en de verschillen tussen leven en denken op het platteland en in de stad zijn door het kleiner worden van de afstanden en door het toegenomen verkeer z6 gewijzigd, dat deze verschillen met de klederdrachten die bewoners van omstreeks de eeuwwisseling nog droegen, geheel zijn verdwenen.

Ook de samenstelling van de bevolking is sterk gewijzigd, De welvaart, de sociale voorzieningen en tal van andere maatregelen hebben de strijd om bestaanszekerheid zijn scherpte ontnomen.

De dynamiek, die als een wervelwind van veranderingen door onze samenleving is gegaan, zal ook de verhoudingen in de komende jaren blijven beinvloeden.

Het is stellig nuttig te weten hoe men in vroeger jaren leefde, hoe de sfeer en de omgeving waren waarin men de arbeid verrichtte, maar ook hoe dit alles in de loop der jaren is veranderd.

Daarom is het een goede gedachte geweest van de heer A.G. van de Garde om naast het boekwerkje .Barendrecht in oude ansichten", dat vorig jaar verscheen en dat zo'n gunstig onthaal ontving, nu ook samen te stellen een fotohistorie van hen die in het begin van deze eeuw in onze gemeente woonden en die ertoe hebben bijgedragen onze gemeente te maken tot het dorp waarin we thans mogen leven.

Het kennen van de geschiedenis alleen is niet voldoende. Het leidt er hopelijk toe dat men geinspireerd raakt om ook aan de arbeid voor onze plaatselijke gemeenschap voor het heden en de toekomst mee te werken. In dit licht gezien is de verschijning van deze fotoverzameling (in dubbel opzicht) van betekenis.

Najaar 1972

de burgemeester van Barendrecht, G. van Hofwegen.

1. Het gemeentebestuur van Barendrecht is in 1938 in een bijzondere vergadering bijeen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de gemeentesecretaris de heer P.M. van der Tholen. Op de bovenste rij, staande van links naar rechts ziet u: de heren Joh. van Helden, W. Kooiman, J. Visser, A. van der Jagt en wethouder PI. Niernantsverdriet; wethouder C. Dekker, de gemeenteambtenaren, en J.H. Derksen, A. van der Tholen, J.T. Barendregt, Joh. van Essen en J. Nolen. Op de onderste rij zittend van links naar rechts ziet u: G. van der Tholen, mejuffrouw L. van der Tholen en mejuffrouw T. van der Tholen; de heer P.M. van der Tholen jr. was toen op weg naar Indie per s.s. Buitenzorg van de Rotterdamse Lloyd; vervolgens mevrouw A.H. van der Tholen-Timmers, jubilaris P.M. van der Tholen, burgemeester J. Bakx en gemeenteambtenaar K. Groeneweg.

2. Wij willen u de voormalige afdeling Barendrecht van het christelijk verbond .Patrtrnonium" tonen, waaruit de woningbouwvereniging is ontstaan. Het bestuur bestond toen uit zittend van links naar rechts: de heren G. den Otter, W.A.J. Smit, Joh. Wesdijk, C. den Otter Hzn. en PI. den Otter Azn. Staande de heren G. Nuis en 1. Lodder.

3. Op deze foto ziet u het bestuur van de boerenleenbank in 1925. Op de eerste rij ziet u, staande, van links naar rechts: T. van Dijk, A. den Otter en A. van der Linden (wagenmaker); vervolgens M. Zwaal en M. van der Tholen. Op de tweede rij, zittend M.P. Mol, mejuffrouw J. van Ginhoven en p.e. van Essen en J. van der Linden.

4. Deze foto toont u het bestuur van het Groene Kruis, afdeling Barendreeht, in 1926. Van links naar reehts ziet u M. Zwaal, P. Pot, voorzitter dr. J. van der Meulen, G. Kraayeveld, P. Rijsdijk en R. van den Hoek.

5. Hier poseert het bestuur van de antirevolutionaire kiesvereniging in 1930. Staande van links naar reehts ziet u: PI. Niemantsverdriet, burgemeester J. Bakx, G. Huygen, W. Sehop en H. Berkman. Zittend: J. Veldhoen, A. Leenheer, J. Timmermans en Joh. van HeIden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek