Kent u ze nog... de Bathemers

Kent u ze nog... de Bathemers

Auteur
:   W. Lunenborg
Gemeente
:   Bathmen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4223-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bathemers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Kent u ze nog ... de Bathemers" is een collectie fete's, die verzameld is met het doe1 een beeld te geven van het leven en de .Jevenden" in Bathmen tussen ruwweg 1878 en 1945. Daar in vroeger tijd slechts bij speciale gelegenheden foto's werden gernaakt, is het beeld niet volledig geworden. Bovendien zullen er ongetwijfeld foto's aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Door de bonte verscheidenheid is deze serie, in haar onvolledigheid, naar ik meen toch een aantrekkelijk geheel geworden. Ik hoop dan ook dat een ieder, en speciaal de oudere Bathemers, er net zoveel plezier aan mogen beleven als ik had bij het verzamelen en samenstellen. Mijn hartelijke dank aan hen die, door het tijdelijk afstaan van afbeeldingen, deze uitgave me de mogelijk maakten. Een speciaal woord van dank voor mevrouw Van Straten-Brandt voor haar prachtig uitgevoerde reprodukties.

1. Deze foto is wellieht een van de oudste welke gemaakt is van inwoners van Bathmen. hij stamt uit 1878. Het is F. Udink en zijn eehtgenote met hun kinderen. F. Udink was in zijn tijd beter bekend onder de naam. "Beugink Frits". De familie woonde op het erve Beugink, hetwelk in een akte van 27 oktober 1584 al genoemd wordt. De Beuginkstraat in ons dorp heeft daaraan zijn naam te danken. De jongste doehter (tweede van links, geboren 8 januari 1863) trouwde met H.J. Sehoemaker en zij bleef tot haar dood, in 1950, in het ouderlijk huis wonen. De oudere inwoners kennen haar zeer zeker als Frederikemeue Sehoemaker. Helemaal links staat Aaltje. Zij trouwde in 1879 op eenentwintigjarige leeftijd met Jan Jansen (Elmerink). Jansen was onder andere, van 1890 tot 1909, kastelein van de herberg "De Oude Molen". De tweede van reehts is Hendrik; hij vertrok naar Gorssel en was daar bekend als Udink, de postbode. De overigen zijn van links naar reehts: Albert, Jenneke, Maria en Jan.

2. "Den olden dokter", zo werd geneesheer Piet Mulder door iedereen genoemd. Hier zit hij voor de officiele foto. Deze man heeft veel voor Bathmen gedaan. Hij was achter de schermen de oprichter van diverse verenigingen en instellingen, zoals onder andere "Het Groene Kruis" en de boerenleenbank. Hoewel niet groot van stuk, was hij toch een groot man. Door in 1971 een straat in ons dorp zijn naam te geven, blijft zeer terecht de herinnering aan hem bewaard.

3. Toen dokter Mulder in 1906 vijfenzeventig jaar werd, zijn door de jagers van ons dorp saluutschoten afgevuurd. Hier ziet men dit gezelschap; het zijn van links naar rechts: H. Dikkers (Heinoom van Dorth), P. Kemperman, Hs. Lubberding, Teunis te Velde, A.G. Elferink, J. Bessem, H. te Winkel, Hs.Koldeweij, Joh. te Winkel, W.A. te Winkel en R.W. van Schooten (Schurink).

4. Deze prent uit omstreeks 1898 is geen k1asse foto, maar een afbeelding waarop meerdere kinderen uit een gezin, die toen samen op school gingen, tot een groep verenigd zijn. Hieronder is de nummering aangegeven. Het zijn: 1. meester Koldeweij, 2. Dina Hogenkamp, 3. Geertje Nierneijer, 4. Mina Hofmeijer, 5. Mina Nijenhuis (Kasper), 6. Dina Toorneman, 7. Gerritje Jansen, 8. Reintje van Schooten (Schoolder), 9. Jenneke Pakkert, 10. Mina Schutte (gehuwd met Muilerman), 11. Mina Nijenhuis (Nieuwe Braakman), 12. Mina Lubberding, 13. Hanna Hofrneijer, 14. Aaltje Diender, 15. Toos Stevens, 16. Mina van Schooten (Schoolder), 17. Grieta Brender, 18. Heintje van de Burg, 19. Gerhard Nijenhuis (Kasper), 20. Jan van Breem, 21. Janna van der Burg, 22. Jan Hendrik Reevoord, 23. Berend Jan Reevoord, 24. Jan Hendrik Nijland (? ), 25. Gerritje Beunk (? ), 26. Engbert van der Burg, 27. Hein Nijland, 28. Marie van Breem, 29. Berend Jan Reilink (Smale), 30. Aaltje Rei1ink (Smale), 31. Heintje Beunk, 32. Jan Willem Schutte en 33. Schoneve1d (? ).

5. Jac. Volkers bij zijn hondekar. Deze foto laat zien hoe rond de eeuwwisseling de post in Bathmen werd bezorgd. Ook een eventuele passagier kon van het vervoerrniddel gebruik maken, al is bekend dat, door het plotseling veranderen van richting door die viervoeter, Volkers en zijn passagier een keer bij de Beekhof in de sloot belandden. "No.1" staat er op het wagentje, maar volgens ingewijden is het altijd bij 1 gebleven. Hier staat het wagentje voor vertrek gereed bij het postkantoor, oorspronkelijk de boerderij van Van Ark. Deze boerderij is, na talloze verbouwingen en vernieuwingen , opgegaan in het pand "EIizen" aan de Dorpstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek