Kent u ze nog... de Bennekommers

Kent u ze nog... de Bennekommers

Auteur
:   J. Nagtegaal
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3554-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bennekommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Kent u ze nog ... de Bennekommers, in hun school, vereniging, werk, sport, spel en feest? Je zou het een familiealbum kunnen noemen van de Bennekomse bevolking tussen ongeveer 1890 en 1940. Een album waarvan de inhoud verre van compleet is. Ik ben rnij daarvan bewust.

Van de voorzitter van de vereniging van oud-Bennekom kreeg ik het verzoek om dit boekje samen te stell en. Met grote aarzeling heb ik "ja" gezegd. De reden hiervan was, dat wij pas in 1937 in Bennekom zijn komen wonen. Door onze zaak zijn wij echter met oud en jong Bennekom in contact gekomen. Daarom is er maar een plaats voor mij waar ik wil wonen, dat is Bennekom; voor Bennekom wil ik graag iets doen. U zult het mij niet kwalijk nemen als er foutjes in staan. Alles is zoveel mogelijk gecorrigeerd. Verscheidene oude en zeer oude inwoners hielpen mij. Ik stond vaak versteld over het scherpe geheugen van sommigen van hen. Ik zal dan ook nog dikwijls aan de uren terug denken waarin wij gezellig zaten te praten. Zonder u allen zou het mij beslist niet gelukt zijn deze bundel samen te stell en.

Verenigingen waren er in die periode voor 1940 niet zoveel maar de foto's zullen hoop ik nog een beeld geven over die tijd.

De laatste foto is van na 1945. Die moet toch worden gepubliceerd, om niet te verge ten dat naast hen, die zijn gefusilleerd, zeer velen in Bennekom in het verzet hebben gewerkt. Mijn dank gaat uit naar allen die mij op een of andere manier hebben geholpen. Mijn hoop is dat u bij het doorbladeren van dit album genoeglijke momenten mag beleven. Het spreekt vanzelf dat ik mij aanbevolen houd voor serieuze op- en aanmerkingen en aanvullingen.

1. Deze oude schoolfoto dateert van 1895. De beide meesters zijn H. van Slooten sr. en H. van Slooten jr. Enkele namen van de leerlingen konden nag achterhaald worden. U ziet onder anderen: Marie Boekenstein, J. Bussink, C. Weernekers, C. Rennes, A. Weernekers, ? Rennes, D. Derksen en A. Weernekers.

2. Dit is nog een oude prent uit 1896. Deze boerderij was aangebouwd aan het huis Selterskamp, op de plaats waar nu de Oude Schouw is. Bet geheel werd in 1852 gebouwd. In die tijd waren de families Bembroek en Koker eigenaars. De familie Koker, die uit Utrecht kwam, woonde in de zomer zo'n twee a drie maanden op Selterskamp. Als boer en tevens als bosbaas was er de heer M. v.d. Brink. Op deze prent ziet u van links naar rechts: Daatje Timmermans, dienstbode van de familie Koker, mevrouw B. v.d. Brink-Kroesbergen en A. v.d. Berg, de knecht. Op het hobbelpaard zit de dochter van de familie v.d. Brink, de huidige mevrouw Aartsma-v.d, Brink.

3. Wij ontvingen als herinnering deze sehoolfoto van rand 1900. Leerlingen van de klas werden met hun broertjes en zusjes uit andere klassen op de kiek gezet. Sleehts van vier kinderen konden de namen niet aehterhaald worden. Kent u ze nog? Op de eerste rij, zittend van links naar reehts: P. Mekking, G. van Silfhout, G. van Silfhout. Op de tweede rij zitten: A. Weernekers, D. Folmer, T. Witteveen, J. van Silfhout en een onbekende. Op de derde rij: J. Capelleveen, T. Capelleveen, G. Snijders, H. Weernekers, onbekend, J. Weernekers, onbekend en G. Rennes. Op de vierde rij: G. Folmer, A. Weernekers, N. van Slooten, M. van Slooten, G. Mekking, J. Witteveen, G. Snijders en een onbekende. Op de aehterste rij: F. Folmer, Dr. Folmer, J. Mekking, J. Mekking, Gr. Snijders, K. Weernekers, H. Capelleveen en P. Bosma.

4. Er was in Bennekom ook een naai- en handwerkcursus. Deze cursus stond onder lei ding van juffrouw P. Kok, onderwijzeres. Deze foto werd in al1e vroegte en wel om acht uur 's morgens genomen, vandaar dat de dames er enigszins slaperig op staan. Staande op de foto, die in 1904 gemaakt werd, van links naar rechts: R. v.d. Weerd, L. Breunissen, D. v.d. Brink en P. Kok. Zittend: F. Folmer, R. Folmer, M. van Slooten en K. Weernekers. Op de voorste rij: G. van Silfhout, J. v.d. Brink, G. Koning en N. van Essen.

5. Deze schoolfoto is uit 1902. We zien op de bovenste rij van links naar rechts: meester H.J. Overbeek, J. Wien, D. v.d. Brink, J. Weernekers, B. Wildekamp, D. v.d. Brink, H. Bokschoten, J. v.d. Brink en J. Wien. Op de tweede rij onder anderen: meester H. van Slooten, H. Wien, G. Gijsbertsen, H. Lourens, D. Rennes en P. Bokschoten. Op de derde rij: Kl. Weernekers, G. v.d. Brink, H. Wildekamp, G. Ansink, G. van Harn, R. Rennes en M. Beukhof. Op de vierde rij: H. van Harn, A. Rennes, H. v.d. Brink, H. Weernekers, B. Wildekamp, G. Beukhof, G. Ansink en M. v.d. Brink. Op de vijfde rij: E. Kok, L. Wien, J. Wien, H. Wildekamp, G. Kok, W. van Laar, M. Beukhof, M. Beukhof en Y. Rennes.

J. Weernekers vertelde ons dat een hoogtijdag op school natuurlijk koninginnefeest was, maar toch vooral de verjaardag van bovenmeester H. van Slooten. De grote jongens plukten dan kolven (bruine pluimen) in de kolvenkolk bij Nergena. De kolven werden enige tijd in de petroleum gedrenkt en op de avond van het feest werden ze aan de middelste lindeboom op het schoolplein gehangen en aangestoken. Er werd dan omheen gedanst en gezongen. Ondertussen werd er in het meestershuis een fornuispot met chocolademelk gekookt. De kinderen werden in groepjes binnen geroepen en getrakteerd op chocolademelk met een krentenbol. Het was een feest om nooit te vergeten ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek