Kent u ze nog... de Bennekommers

Kent u ze nog... de Bennekommers

Auteur
:   J. Nagtegaal
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3554-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bennekommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Hier ziet u een foto van de leerkrachten en leerlingen van de openbare school van Bennekom in 1907. Hoofd der school was toen meester Van Slooten. Op de bovenste rij van links naar rechts: Beb van Silfhout, Jo Jansen, Maartje van Beek, Mies Snijder, Jeanne Snijders, Luitje v.d. Pol, Jans v.d. Pol en meester Van Slooten. Op de tweede rij: meester Overbeek, Stien v.d. Brink, Jantje v.d. Pol, Riek Koning, Huibertje Snijders, Mina Jansen, Riek de Keizer, Lien Otto en Rijkje v.d. Brink. Op de derde rij: mejuffrouw Kok, Ali van Eck, Jenneke Haalboom, Aal Koning, Reierdien van Silfhout, Reina v.d. Pol, Marietje v.d. Scheur, Nellij v.d. Brink en Jansje v.d. Brink. Op de vierde rij:

Leendert Rozenboom, Gradus Koning, Maas Rozenboom, Klaas Weernekers, Geurt van Silfhout, Johan van Eck, Albert v.d. Scheur en Marinus v.d. Brink. Op de vijfde rij: Bertus van Silfhout, Piet v.d. Pol, Gerrit Rozenboom, Jan v.d. Brink, Gerritje van Harselaar, Jansje van Harselaar en Arien v.d. Brink.

7. Hier ziet u een oude schoolfoto uit 1913. Van deze leerlingen konden wij niet aile namen achterhalen. Kent u ze nog, deze Bennekommers? Bovenaan, van links naar rechts, onder anderen: meester Silfhout, Bas de Ruiter, Job de Ruiter, Wijntje Hendriks, Gert v.d. Kamp en Jan v.d. Wielen. Op de tweede rij: Aart, Heintje en Ger Stork, ? de Ruiter, Anton en Jo Koster, Riek v.d. Kamp, Tie v.d. Wielen en meester Bons. Op de vierde rij: Otto, Anton en Nan de Bondt, Herman Ansink, Berend v.d. Brink, Mina v.d, Brink en ? de Ruiter. Onderaan, zittend: Rijk, Lies en Jan Rennes (zijn later naar Amerika geemigreerd), Arie de Bondt, Jo Ansink en ? de Ruiter.

8. In 1914 was er in Bennekom inkwartiering, onder andere bij de familie v.d. Berg aan de Halderbrinkweg. Bij deze "stoere soldaten" lieten de gastheren zich nog wel graag even "kieken" (bovenste foto). U ziet: A. v.d. Berg sr., A. v.d. Bergjr. en mevrouw Van Grootheest en A. v. Grootheest.

Het politiebureau van Bennekom. Toen nog in de Brinkstraat naast het hoekhuis. Deze foto werd gemaakt tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Hier werd met de feestcommissie besproken hoe het allemaal zou verlopen. De politie van Bennekom kreeg versterking uit Ede. Enkele bekende gezichten zijn: L. Wien, Kraaienbrink, Modderkolk uit Ede, H. Ansink en Heeze uit Ede (allen in uniform). In burger: Paatje van der Slooten, H.A. van der Slooten (de jongen), Ad van Slooten en De Bree.

9. Deze erepoort (bovenste foto) is gemaakt ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Deze poort was te vinden op de hoek van de Brinkstraat en de Bakkerstraat. De kleding werd door de meisjes zelf gemaakt (de rokken waren van oude dekens; blouse en muts van oud katoen) in de keuken van de farnilie Heetjans, bij wie Pietje Roseboom in be trekking was. Mevrouw v.d. Meent woont nu nog in dit huis, U ziet op de foto van links naar reehts: Jo Witteveen, Pietje Roseboom, Jan Beekhuizen. Dirkje Haalboom en Betje Haalboom.

De onderste foto dateert van 1913. De mooi versierde wagen met daarop enige dames en heren steIt de nieuwe tijd VOOL Waarsehijn1ijk dat er een vervanging voor de zuigelingenzorg moest komen. De heren zijn: meester Overbeek en Ad van SIooten. De dames zijn: mevrouw Overbeek, Nellie van SIooten, mevrouw Van Slooten en mevrouw Wortman.

r:

10. Tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 werd deze foto in de Dorpsstraat genomen. Enkele namen konden wij achterhalen. U ziet onder anderen op de foto links boven: Saks van Ede, politieagent Modderkolk uit Ede en L. Wien, Aart Roseboom, Willem van Son, Marinus Harselaar, Niek Harselaar, kapper Van Dam, Bernard Welgraven, politieagent Kraayenbrink, Jan de Groot, de politieagenten Plateeuw en De Gooyer, Greet Schothorst, Bep Bothof en Marie Schothorst.

Het verbaasde ons zeer dat er in 1913, tijdens de onafhankelijkheidsfeesten, een kermis was en wel op de Broekakker (foto rechts boven). Zoals u ziet was er nogal wat bezoek. We konden niet alle namen achterhalen, maar u ziet onder anderen de volgende personen: Wortman, J. de Groot, W. Rennes, H. van der Slooten, meester v.d. Kamp, meester Overbeek, meester Van Slooten, G. Rijke, T. Veldkamp, veldwachter Wien, de drie gebroeders v.d. Heuvel, J. Beekhuizen, meisje Mekking, twee broers en twee zusjes Aalbers, A. de Bond, C. Buitenhuis, J. Mekking, G. van Gulik, Drik Folmer, Roseboom, Van Wijk, De Gooyer, Wildekamp, H. Braafhart en J. Meurs. Van de viering van de onafhankelijkheidsfeesten in Bennekom is deze herinnering bewaard gebleven. Deze erepoort (foto links onder) was aan het begin van de Bakkerstraat met links het huis van schilder Moerdijk en reehts de bakkerij van Aalbers. Op de foto staan van links naar reehts: de heren Moerdijk, H. Bovenkamp, R. Aalbers, Bart van Elst, G. v.d. Born, Drik Folmer, G. v.d, Brink en Veldhuizen. Groot was de vreugde toen zij hoorden dat zij de eerste prijs hadden gewonnen.

Koninginnefeest op 31 augustus 1913; voorstellend de oude tijd (1813). Op de foto rechts onder ziet u: R. de Bruin, G. Folmer, M. van Slooten, R. Folmer. De kinderen zijn Cor Bothof en Marie Sehothorst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek