Kent u ze nog... de Bennekommers

Kent u ze nog... de Bennekommers

Auteur
:   J. Nagtegaal
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3554-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bennekommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. In 1913 werd deze foto gemaakt in de Bakkerstraat voor de winkel van Braafhart, de schoenmaker. Er werd in Bennekom altijd veel werk gemaakt van een feest, daarvan getuigt ook deze wagen weer. We zien hier: Bart van Elst, Roel v.d. Born, H. Folmer Gzn., H.I. Alberts, H. Folmer Ozn. en G. v.d. Born.

12. Ook omstreeks 1904 was er een gezelligheidsvereniging of "societeit". Vee1leden waren er blijkbaar niet, getuige deze foto (links boven). We zien hier op de achterste rij: R. de Bruin, D. Folmer, P. Folmer en D. Folmer. Voor hen: H. Alberts en A. van Slooten.

A. van Slooten was vroeger de man in Bennekom. Had iemand een vraag waar hij geen raad mee wist, of moest er een brief worden geschreven, men ging naar hem toe en het kwam voor elkaar. Hij was de oprichter van de V.V.V. en van de openbare bibliotheek.

Ook stichtte hij de ziekenkas .Draagt elkanders lasten". De leden betaalden tien cent contributie per week en kregen wanneer zij ziek werden drie gulden uitgekeerd.

Op de Edeseweg 39 woonden vroeger de dames Stark, waar nu de winkel van Marchal is. Op de foto rechts boven zien we: rechts de dames Stark; links M. Hendriks, dan mevrouw Hendriks en een dienstbode, De heer Hendriks verzorgde iedere week de tuin. Zijn vrouw kwam dan nog wel eens mee om in het huis het een en ander te doen. Het hondje Puk was altijd van de partij. Deze foto werd waarschijn1ijk in 1910 gemaakt.

Vier generaties (foto links onder): links: Marinus Hendriks met naast zich zijn vrouw Geeske Berends. Achter Marinus sr. staat zijn zoon Marinus met naast zich zijn vrouw Bartha. Rechts: Jan Hendriks, zoon van Marinus jr. met zijn vrouw Mina en zoon Jan.

Nog eens vier generaties (foto rechts onder): op de foto ziet u van links naar rechts: mevrouw Steintje van Wijk-Rozeboom met op haar schoot Jo van Wijk, dan Steintje v.d. Brink-v.d. Berg en mevrouw G. Rozenboom-v.d. Brink. Deze foto werd ter gelegenheid van grootmoeders verjaardag gemaakt op 16 maart 1914.

13. In de smederij van Alberts kwamen vaak de soldaten die in 1914 in Bennekom ingekwartierd waren. Zij hielpen dan wat en verdienden er zo een zakeentje bij. Op de foto reehts onder zien we de heer R. Alberts met vier soldaten. Aan de Veenderweg was vele jaren de wagenmakerij van H.J. Alberts gevestigd. Hij was een zeer ondernemend zakenman. Van Rein Alberts is dit verhaal. Zijn vader hoorde dat er in Zutphen een dorsmachine was op motorkracht. Als goed zakenman moest hij er meer van weten en zo ging hij gewapend met zijn duimstok naar Zutphen. Met veel notities in zijn hoofd en enkele maten op papier kwam hij terug naar Bennekom.

Direct werd begonnen met de bouw van de dorsmaehine en zou er onder veel belangstelling "proefgedraaid" worden.

Bij Van Steenbergen (de dikke boom) vond het festijn plaats. Het werd een droeve zaak toen het hele zaakje uit elkaar vloog en iedereen zag Alberts al failliet gaan. Maar aile sombere voorspellingen ten spijt, het lukte Alberts om een dorsmaehine te maken die, op een auto gemonteerd, voldeed aan de stoutste verwaehtingen.

Op de foto's boven en links onder enkele van de eerste dorsmachines op auto. U ziet ze op de boerderij van Jan van Silfhout aan de Bovenweg, met onder anderen de volgende personen: G. van Roekel, KI. Breunissen, J. de Nooij, M. Mekking, J. van Silfhout, Van Beek, Zimmerman, mevrouw Van Beek, R. Alberts, Beekhuizen en H. van Roekel.

14. Jan de Nooy voor zijn eerste smederij aan de Krulweg in 1914 (bovenste foto). In 1918 ging de smederij naar de Dorpsstraat, waar nu de sigarenwinkel van v.d. Born is gevestigd. Ret hoefijzer hangt nog aan de voorgevel. In 1927 verhuisde De Nooy nogmaals maar dan naar een veel grot ere ruirnte: namelijk naar de oude gereformeerde kerk. Er was een nieuwe kerk gebouwd aan de Brinkstraat. Nu kon De Nooy zijn gang gaan, er was ruimte genoeg. Maar in 1939 was er de mobilisatie. U ziet het op de onderste foto: paarden vorderen. De heer De Nooy moest ervoor zorgen dat ze goed beslagen waren; dan gingen de paarden naar de onderdelen van de militairen. Zijn smederij werd tijdens de tweede wereldoorlog getroffen door een V-I, waardoor deze geheel vernield werd. Op de foto staat Jan de Nooy met zijn kinderen Nel, Bep en Gre.

15. Een schoolfoto van leerlingen van de openbare lagere school in 1915. De leerlingen van de klassen werden gezamenlijk gekiekt. Vooraan zittend, van links naar rechts zien we: Lub Mekking, Gerrit Koops, Rien Stunnenberg, Gerrit v.d. Scheur, Gijs de Vries, Wouter de Vries, Gerard Silfhout, Geurt Silfhout, Jan en Wouter Pluim. Op de tweede rij: Jan Rijksen, Janneke Storm, Ninie Bons, Piet Roerting, Sander Roerting, Gerrit Silfhout, Henk Weyman, ? Pol en Gerrit Welgraven. Op de derde rij: twee onbekenden, juffrouw Plemper van Balen, Ger v.d. Heuvel, Keetje Capelleveen, Bartje v.d. Brink, Gerritje Weyman, Eip Zilstra, Cor Breunissen, Greet Zilstra en Roelof Verwaal. Op de vierde rij: juffrouw Non, Ruth Rennes, Greet Schothorst, Marietje Wyers, Lena v.d. Heuvel, Mirra v.d. Brink, Wouter Breunissen, Mina Rennes en juffrouw Kok. Op de bovenste rij: Hans Mekking, Jo Otten, Evert Toonen, Jan Witteveen, Jan Zilstra, Andre Zomer, Rien Zilstra, Jan Breunissen en ? Pluim.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek