Kent u ze nog... de Benthuizenaren

Kent u ze nog... de Benthuizenaren

Auteur
:   G.J.A. Runsink
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4227-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Benthuizenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Benthuizen in oude ansichten" blijkt een goede gedachte te zijn geweest, want binnen een half jaar na de verschijning ervan was het boekje uitverkecht. Op dat moment dient de uitgever zich af te vragen of over een herdruk ervan moet worden gedacht dan wel of de voorkeur beter kan uitgaan naar "iets anders". De beslissing viel ten gunste van het laatste uit. Vandaar dat ik mij desgevraagd gaarne wederom heb laten "verleiden" tot het samenstellen ervan, al heb ik mij niet in alle opzichten kunnen houden aan mijn opdracht: uitsluitend tot 1940. Teneinde een zo groot mogelijke verscheidenheid te bevorderen en daarbij overwegend dat het Benthuizen van 1940 dat in zekere tot 1965 is gebleven, op welk tijdstip de gemeente een snelle groei aanving gedurende een klein aantal jaren, leek het mij dan ook volkomen verantwoord om een aantal foto's van "na 1940" in dit boekje "mede te nemen", omdat zij in 1972 reeds waard zijn om aan de vergetelheid te worden ontrukt. Soms laten zij personen, zien die reeds zijn overleden of inmiddels vrij bejaard zijn geworden. En verenigingen die zich niet konden handhaven, hebben het recht voor de nazaten te worden vastgelegd, omdat zij in hun periode een onmisbare plaats in onze dorpsgemeenschap hebben mogen en willen innemen. Hier komen ze dan, de inwoners van Benthuizen. Voor een deel uit een heel ver verleden en het is goed, ze nog eens weer naar voren te halen. Benthuizen lag vroeger vrij sterk gefsoleerd, zoals vele andere dorpen. Denkt u maar eens aan de tijd dat men over de afstand van Benthuizen naar Leiden nog van 3292 roeden (omtrent twee uur en een kwartier gaans), die naar de driesprong in Hazerswoude-dorp van 1403 roeden (een goed uur) en die naar de kerk in Zoetermeer van 1293 roeden (een klein uur gaans), sprak. Het was de tijd, dat het dorp nog de herberg "De Witte Zwaan" kende, het logement, dat het enige ter plaatse was en zelfs nog als "Rechthuis" heeft dienstgedaan.

Verschillende familienamen herinneren nog aan die uit de achttiende eeuw, to en Pieter Gerard Mess (thans Mets? ) publiek aanklager voor de criminele vierschaar was en met Jan Voorwinde, Nicolaas Soek (wagenmaker) en Hendrik van Oordt (manufacturier), om zo maar eens enkelen te noemen, in 1795 deel uitmaakte van de municipaliteit. Jan Voorwinde was "Welgeborene man" en Mess was schout en secretaris voor de civiele vierschaar. Meester-verver en glazenmaker Christoffel Roos en Gerrit Slootweg behoorden tot de "Scheepenen". Roos was tevens kerkmeester en Van Oordt armmeester, terwijl Joris Koole als klapwaker en assistent-dienaar bij de "Justicie" werkzaam was.

In het gemeentelijk jaaroverzicht van 1867 staat aangetekend: "Verboden werd om geslagt rundvee zonder keuring te vervoeren of in consumptie te brengen, maar de policie had meermalen last van doorvoer van vlees van ziek of bijna dood geslagen runderen, hetwelk sonder de minste belemmering naar Rotterdam of Amsterdam werd vervoerd"

Dat was Benthuizen, een fijn dorp; het is het nag en dat zal het blijven, met inwoners die altijd mensen zullen zijn en dus naast goede ook minder goede eigenschappen tentoonspreiden. Moge zij eventuee1 bij het herkennen ervan een stroom van herinneringen bij u doen bovenkomen.

Kent u ze nog ... de Benthuizenaren ?

1. In 1903 moest heiwerk worden verricht voor de nieuw te bouwen boerderij van S. van den Berg. Naderhand werd deze boerderij eigendorn van Joh. Bogaards en nog later van diens schoonzoon, A. Zegwaard, die er tot in 1972 zijn bedrijf uitoefende. Piet Graper, Arie van der Linden, Gerrit Slootweg, Izaak van der Sluis, Hermanus Spruitenburg en opzichter Abels zijn op deze foto te herkennen.

2. Deze foto dateert uit 1903 en geeft een beeld van de boerderij van de familie Grootendorst, waarop thans de heer N.M. Rensink zijn landbouwbedrijf uitoefent. Piet Grootendorst met echtgenote, enkele kinderen (onder andere Jaan en Wim) zijn te herkennen, evena1s enke1e personeelsleden.

3. Een foto van een schoolgroep uit 1904 met meester J .A. van den Berg (met snor). Op de bovenste rij zien we onder meer: Piet IJzerman, Wim Grootendorst, Arie van Waaij en? Mets. Daaronder, onder anderen: Jaap van Tol, Arie Verheul, Gerrit van Tol, Jan van Waaij en Jaap van Waaij, Op de tweede rij: Maartje van Tol,? van der Eijk, Kaatje Mets, ? van der Heijden en ? Grootendorst. Op de onderste rij Jo Smink, onbekend, Adrianus Bregman, Betje Voorwinden, Lena Qualm, onbekend, Johanna Smink en Ko van Oord van der Vlies.

4. In 1905 moest metselwerk worden verricht bij de familie A. van Egrnond aan de Zegwaartseweg. Natuurlijk was er gelegenheid voor een plaatje en de farnilie Van Egmond staat hier afgebeeld, in gezelschap van onder anderen .Koos de Kip", die toen in de wijde omgeving grate bekendheid genoot.

5. Tot 1914 was er in Benthuizen slechts een school: de openbare lagere school, waarvan in 1913 meester T. Uit de Bos het hoofd was. Bovenaan staan Trijntje de Vrij, Margje Smink, Arida Smink, Pleuntje Drechsler, Arie Tuijl en Louwrens Vermeulen. Daaronder: Arie van Waaij, Bep van Aalst, Marie Voskamp, Dien van der Bijl, Arie van Staalduinen, Riek den Hertog, Neeltie van der Linden en Jo van Waaij. Op de hurken: Cor van Waaij, Arie de Vrij, Maarten Vermeulen, Neeltje van der Bijl, Klazien van der Bijl, Pie tje van Waaij, Mien van Aalst en J ans den Hertog. Op de voorste rij zitten onder meer Wim de Ruiter, Henk Voskamp, Jaan de Vrij, Bep Bogaards, Riek Voskamp, Bas de Vrij, Marie de Ruiter en Jo Voskamp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek