COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Bergenaren

Kent u ze nog... de Bergenaren

Auteur
:   W.J. Jordans
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2760-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bergenaren'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

VIII. ENIGE GEZELLIGE EClIT BERGSE FOTO'S.

61. Anneke van Gin (links). Deze laatste der marketentsters - haar ware naam was Anneke van Ginneken, maar niemand kende haar anders dan Anneke van Gin - vergezelde een mensenleven lang de soldaten op hun oefeningen, weer of geen weer. Aan haar arm de korf met alles waar een soldaat op oefening behoefte aan heeft, nou ja, bijna alles. In 1937 ontving zij voor haar werk de bronzen medaille van de orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats op de Grote Markt door de garnizoenscommandant luitenant-kolonel Boeree, voor het front der troepen van 3 R 1'., 14 R.I. en 7 R.V.A. Hier poseert zij na de plechtigheid voor het Markiezenhof.

Rechts ziet u Klaasje de Jonge, alom bekend onder de naam Lammerientje. Hij woonde aan de Korenmarkt en placht met zijn buikorgeltje de deuren langs gaan. De meeste adressen waren wel goed voor een "haIfke", en bij de meer welgestelden kon dat wel eens een cent worden. Men verzekerde ons dat hij er een aardige broodwinning aan had. Hier ziet u hem in circa 1925, vermoedelijk in "den Blok".

62. Het militaire wachtje op het Korenbeursplein. Dit wachtgebouwtje was een van de laatste restanten van de vestingwerken. Het was bemand met een militaire wacht die toezicht hield op de Wouwpoort, maar de bezetting werd na het slopen van deze poort opgeheven. Het werd toen verhuurd als woonruimte aan hier wonende militairen. Kort na 1900 werd het bewoond door de familie Deuzing, waarbij mevrouw Deuzing de soldaten uit de nabijgelegen Oranje Nassau-kazerne een handje toestak met bewassing en aan de foto, die van circa 1918 dateert, te zien ook nog met andere zaken.

63. Zoa1s reeds eerder gezegd geschiedde het openbare vervoer in de stad voornamelijk met paard en wagen. Hier ziet u een ossekar, een in de eerste decennia van deze eeuw alledaags verschijnsel in onze straten. De luchtverontreiniging van dit vervoermidde1 was in ieder geval puur natuur en van ge1uidsover1ast was vrijwel geen sprake. Op de "bok" zit Daan Franken.

Op de tweede foto uit 1928 ziet u de 1aatste pottenbakker van de pottenbakkerij "De Kat", J anus van Tilburg. De min of meer feestelijke entourage werd veroorzaakt door het feit dat hij zijn veertigjarig(? ) jubileum a1s werknemer van deze bekende pottenbakkerij vierde.

64. Hiernaast een bijzonder karakteristieke opname van het Bergen rond 1900. De foto werd gemaakt in 1905 op het erf van voerman Klaassen, aan de St.-J ozefstraat, een van die straten waar de kippen hun kostje nog tussen de straatstenen opscharrelden. De Nul Verduld hield er nog koeien en's avonds, als de beesten door de straat naar de stal kwamen, klonk er het schone lied van de koewachter, die op een koehoorn blies en dan met een enorm stemgeluid zong: "Loeie loeie loeie, dair komme de koeie ", waarop Verduld de staldeuren opendeed. (Voor belangstellenden hebben we het complete lied, met melodie en al beschikbaar.) Op de foto ziet u op de onderste rij van links naar rechts: Hendrik Kommers en Gerard Kommers. Boven: Dientje Klaassen, Kee Klaassen-Verduld, Jans Klaassen en voerman Piet Klaassen.

65. In 1923 vierde koningin Wilhelmina haar vijfentwintigjarig regeringsjubileurn, Vrijwel geheel de stad was feestelijk versierd en overal vonden buurtfeesten plaats. Hier bent u getuige van een van die feesten op de Seholiersberg. Het is natuurlijk niet doenlijk hier alle namen te gaan noemen, daarom volstaan wij met enkele personen. Op de voorste rij van links naar reehts ziet u Janus Laro, vrouw Gillese, Laro Sf. en eehtgenote. Vlak boven het biervat de duvel Wanrooy. Reehts boven Wanrooy enkele leden van de familie Gillesen, pottenbakkers van "De Kat". Reehts van het biervat,met handdoek over de sehouder,een goede bekende van alle oudere Bergenaren, Jan Stubenraueh. Daar hij geen familie of nabestaanden heeft geven wij u de naam waaronder hij beter bekend was, namelijk Jan Kiepestront. Links boven staat aeeordeonist NoIleke Maas.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek