Kent u ze nog... de Bergenaren

Kent u ze nog... de Bergenaren

Auteur
:   W.J. Jordans
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2760-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

III. HANDEL EN INDUSTRIE

11. Een unieke foto uit 1897, voorstellend het schildersbedrijf van A. de Waal, gevestigd in de Engelsestraat waar heden ten dage de firma De Waal nog steeds een schildersbedrijf uitoefent. De meeste van de personeelsleden die u hier ziet vestigden zich later als zelfstandig schilder. Van links naar rechts, op de onderste rij: Jacob Kuiper, J. de Waal, Piet Boschman, A. Franken (later als zelfstandig schilder wonend aan de Blauwe Handstraat) en Defelaar. Op de bovenste rij: D. Joosen, A. Maas, G. Huygens, A. de Waal (eigenaar) en W. Borrie.

12. Het is voor ons, die de hysterie van de modeme verkeerswegen kennen, haast onvoorstelbaar dat vroeger, tot lang na de eerste wereldoorlog, alle vrachtvervoer in de orngeving met paard en kar plaats yond. Voerlui op Putte, Tholen, Steenbergen enzovoort legden wekelijks op gezette tijden deze trajecten met kar en paard af. Een bijzonder plezierige bijkomstigheid was het voor deze voer1ui dat de vrachtgoederen onderweg in de diverse herbergen afge1aden moesten worden alwaar ze door de geadresseerden opgehaald werden. Het duurde allernaal wat langer dan tegenwoordig, maar de wegen waren landelijk, vaak nog zandbanen, met bomen omzoomd, het paardje liep met luste, het bier was koel en van psychiaters had vrijwel niemand ooit gehoord. Hier ziet u een foto van expediteur P. de Graauw uit 1917. Van links naar rechts Lindert Besters, Jan Besters en het paarcl Lies. Of we hen gisteren nog voorbij zagen komen! De opvo1ger Jef de Graauw werkt thans met ander materiaal. Ook schijnt zijn actieradius iets uitgebreid te zijn,

13. In het begin van deze eeuw werd nog vrij weinig machinaal geproduceerd en speelde voora1 in de k1einere bedrijven het zuivere .Jrandwerk" een zeer grote rol. Hierbij links een foto uit 1913 van de smid Frans van Eekeren aan de Vischmarkt, met op de stoep, aIs trots bewijs van vakmanschap, een geheel met de hand vervaardigde plattebuiskachel. De nieuwe tijd kondigt zich al aan door de diverse vernikkelde onderde1en aan deze kaehel. Van links naar reehts de heer en mevrouw Van Eekeren, Wim van Eekeren met voor zich Mientje Hommerson.

Op de hoek van de Bosstraat, bij de Potterstraat was de bekende sehoenhande1 van de heer J. Herrings gevestigd. In de deuropening ziet u de eigenaar, de heer Herrings, met naast zich zijn dochtertje Toos, de latere mevrouw De Groot-Herrings, van het modehuis Marly. Deze foto dateert van 1914.

14. Nog twee bekende zaken uit de binnenstad, waarvan de namen reeds generaties een vertrouwde klank hebben. Links een interieurfoto uit 1923 van de kunsthandel Anton Goosen. De heer en mevrouw A. Goosen poseren hier in een entourage, die destijds "in" was.

Rechts de klokken- en horlogemakerij van de firma Comelis Andriessen aan de Bosstraat. De foto die dateert van 1920 toont u een aantal leerlingen die opgeleid werden en vrijwel allen later een eigen zaak begonnen. Van links naar rechts: M. Verduld, F. Parren, K. Reynders, C. Andriessen, J. Andriessen en H. Consemulder.

15. Hier hebben we de eerste autospuiterij van Brabant en Zeeland. Deze foto uit 1929 werd genomen in de spuiterij van de heer Free Boenders. Het pikante van deze foto is dat men bezig is aan een auto die had toebehoord aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II te Doorn en daarna eigendom was van de heer Michel Lafontyn, een eveneens zeer bekend persoon in Bergen. Van links naar rechts zien we Free Boenders, A. Hughes en B. Suykerbuyk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek