Kent u ze nog... de Bergenaren

Kent u ze nog... de Bergenaren

Auteur
:   W.J. Jordans
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2760-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bergenaren'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

J

36. De "Harmonie Kolpings Zonen", in de volksmond "de sjefkes" geheten, bij het vijftigjarig jubileum in 1921. De foto werd genomen in de tuin van de St.-Joseph Gezellenvereniging, bij welke vereniging zij onderdak vonden, vandaar de naam "de sjefkes". Links ziet u het dak van het Smidskerkske. Voorste rij van links naar rechts: J. Asselbergs, Trimbos, Horsten, Bevin, Speekenbrink, A. Asselbergs, kapelaan Konings, Van Heyst, pastoor Jooren, directeur Gieles, Brochtrop, kapelaan Onings, A. Disco, De Meulemeester, J elgersma, H. Beckers, P. van Mansfeld, St. Gijzen en J. van Hasselt. Tweede rij: T. van Pol, W. Verbergmoes, D. Bosman, J. Overhof, Weyts, P. van Broekhoven, P. Hoedelmans, onbekend en N. Dietvorst. Derde rij: F. Klasen, M. Crusio, Co Gieles, C. van Es, F. Lint, F. Jimkes, A. Jimkes, Witjes, M. v.d. Boom, W. van Gaans, P. Koopman en L. Koopman. Vierde rij: A. van Gaans, P. de Waal, J. Elst, A. van Gaans, P. Hermans, C. Goovaarts, C. Gevonden, C. Klaus, P. Jimkes, Th. Duiven, H. Koopman en Th. Gieles. Vijfde rij:

M. v.d. Watering, J. Geerden, M. Verduld, J. Lint, H. Gieles, Warmoeskerke, B. Massa, J. Brands, C. Koopman, M. Verduld, P. Hagenaars, J. v.d. Boom en C. de Kort.

37. Een in 1920 gemaakte foto van de harmonie "Eendracht maakt Macht", in de volksmond "de Fiel", afgeleid van de benaming "Philhannonie". Waarschijnlijk beschikte men in vroeger jaren Ide harmonie werd opgericht in 1882) ook over strijkinstrumenten, U ziet van links naar reehts op de bovenste rij: Buyzen, Broekhoven, Buyzen, Laro, J. Goddrie, G. Jordans, N. Broekhoven, A. Buis, v.d. Burgt, dirigent J. Horst, Mallee, Broekhoven, J. Berger, C. Hagenaars, J. Massa, H. Proost, Van Tongeren, J. Berger, H. v.d. Brugge en H. Aarts. Tweede rij, op stoelen zittend: v.d. Brink, G. Bakker, Pals, Tak, J. van Terheyden en P. Boenders. Onderste rij: C. Berger, Free Boenders (die later directeur zou worden), Van Hemert, A. Pals, J. Horst jr., D. Horst, J. Timmermans, A. Geerden en J. Kuil.

38. Dat men ook de jeugd al vroeg de interesse in het musiceren wist bij te brengen toont deze opname uit 1930 van de fanfare "St. Hyronimus", opgericht in het kader van het jeugdwerk. Onderdak werd gevonden in het patronaatsgebouw van de "kerk van Vermeulen" aan de Noordsingel. U ziet van links naar rechts, op de onderste rij: J. Borghouts, P. v.d. Abeele, G. Becht, W. Hagenaars, M. Hagenaars, Chr. Verbraak, onbekend en C. Jordans. In het midden, zittend: directeur Olieslagers, kapelaan Smoor en een onbekende geestelijke. Tweede rij: J. Verburgt, M. Joosen, A. van Eekeren, J. Bakx, onbekend, C. Becht, onbekend, F. van Broekhoven, M. Brouwers, P. van Tilburg, onbekend, L. Hagenaars, A. de Bot, Klaassen en F. Leenaars. Derde rij: H. Jordans, C. Bakker, M. Suykerbuyk, A. van Broekhoven, onbekend, P. van Loenhout, C. Hagenaars, L. Landa, J. Sep, De J ong, onbekend en Ph. Crusio.

39. Ook de koorzang werd intensief beoefend, waarvan ook deze foto van circa 1912 van het Bergen op Zoomse Mannenkoor getuigt. U moet deze naam niet verwarren met het huidige Bergen op Zooms mannenkoor, want het koor op deze foto ging in 1920 reeds ter zie1e. Daar het ondoenlijk is aIle namen op de juiste plaats te benoemen zullen we ons beperken tot de namen van de heren, wat geen discriminatie is ten opzichte van de dames, maar de namen van de dames waren heel wat moeilijker te achterhalen. De aanwezigheid van de dames valt te verklaren uit het feit dat, ondanks de naam, zich binnen dit mannenkoor een damesafdeling had ontwikkeld die regelmatig medewerking aan de concerten verleende. Van links naar rechts ziet u op de onderste rij de heren: onbekend, A. de Meulemeester, Nelissen, dirigent C. de Rooy, onbekend, Gijzen, De Leeuw, Bartels, Wijnen, H. Verlinden en Snijhorst. Tweede rij: C. Andriessen, M. de Bruin, J. Vergroesen, L. van Mechelen, H. Goosen, onbekend, Kooper, S. de Bruin en R. Wolff. Derde rij dooreenlopend met de vier de rij: F. v.d. Meeren, P. Goedschalk, J. de Rooy, J. Hardus, H. Voets, Soffers, onbekend, F. Bakkers, Soffers, Veuger, Gussenhove, onbekend, W. Magnee, Holtzer en H. v. As. Bovenste rij: v.d. Oudera, twee onbekenden, E. Voets, De Meulemeester, K. Bekking, Goedschalk, C. Gijzen, A. Andriessen, Chr. Stubenrauch, H. Jordans, Ph. Pladet, Ph. Stubenrauch, P. Goovaarts en J. Koenen.

40. In 1921 werd het rooms-katholieke mannenkoor "Laus Deo" opgericht. De initiatiefnemers waren de heren F. de Groot, van het begin af aan dirigent, J. Stalpers en M. de Rijk. Het koor was bij de oprichting negen man sterk, maar groeide zo voorspoedig dat in 1938 op een internationaal concours in Leuven de eerste prijs werd behaa1d. Een sympathiek initiatief was het traditionele jaarlijkse januariconeert, waarvan de opbrengst bestemd was voor de armen. Hierbij een foto uit 1926, waarop van links naar reehts, op de voorste rij: F. Sep, F. Dietvorst, dirigent F. de Groot, J. Touw, J. Jimkes, W. de Munnik, J. Stalpers, pater Van Mansfe1d (geestelijk adviseur), Jo de Groot en F. Jimkes. Tweede rij: W. Kats, C. Koopman, H. Koopman, A. Teeuwis, M. de Rijk, C. Haast, daarboven P. Koopman, H. Muhren, J. v.d. Boom, N. Huysmans en F. Franken. Achteraan ziet u: C. Bekker, P. Hansen, A. Goverde, J. Koopman, B. Jimkes, F. Franken, ? van den Broek, ? Dries en T. Vermaat.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek