Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

56. Voor het inmiddels al weer gesloten badhuis aan de Baanstraat in gebruik werd genomen was het jarenlang aan de Meerstraat gevestigd. Dit badhuis werd in 1892 geopend en het was de opzet van "Het Witte Kruis" daardoor de hygiene te verbeteren. Ter bevordering van het gebruik van deze baden, kon men een maand lang gratis baden, maar door de grote toeloop moest dat worden gestopt, In 1902 kostte een "regenbad" nog maar tien en vijftien cent, een "kuipbad" dertig cent en met douche (je-van-het) vijfendertig cent. Het ech tpaar Liefhebber heeft van 1907 tot 1935 hun beste krachten aan het werk gewijd, later bijgestaan door hun dochter. Hier staan de heer en mevrouw Liefhebber voor hun badhuis.

Dit is een bekende voor de oude Beverwijkers, de heer Daniels. Bij mooi weer was hij altijd present in het zonnetje voor de zaak van Slagt. De heer Daniels in honderd jaar geworden. Het verhaal gaat, dat hij op zijn honderdste verjaardag in de Vondellaan aan de wandel was. Hij woonde to en in "de Westerburcht". Op de vraag "Daniels wat ben Je a1 vroeg aan de wandel" antwoordde hij met zijn duim wijz.ende naar "de Westerburcht" "Denk je dat ik steeds bij die oude mensen wil zitten! "

__ "","0

57. Een beeld uit de goede oude tijd. Overal rondom "de Wijk", Wijk aan Duin, richting Heemskerk velden en akkers met aardbeien: zoete "Fransen", "Prins der Nederlanden", "Jacunda's" en noem maar op. Wist u dat in die tijd de kinderen tijdens het aardbeienseizoen een maand vrij kregen om te he1pen p1ukken? Iedereen in het tuindersgezin moest helpen. De foto is van de aardbeienp1uk in 1916. Achteraan staan, van links naar rechts: H. Moerkerk (met lichte hoed), B. Wernke, N. Wernke, A. Schelvis, de man met de pet achter op het hoofd is onbekend, G. Pesch en Lood Pesch. Daarvoor staan, links: D. Gerritsen en v.d. Meij en zitten, respectievelijk knielen:

Mevrouw Gerritse-Tabak met E. Gerritse, mevrouw Bos-Grapendaal, D. Gerritse sr., Sientje Knegjes en K. Bakkum.

58. Voor "Scheybeeck" staat hier opgeste1d een gedeelte van de harmonie "St-Jozef" ter ge1egenheid van de herdenkingsfeesten in 1927. De harmonie werd opgericht in 1924 en vond zijn einde in de bezettingstijd, toen verp1icht werd gesteld zich bij de "Cultuurkamer" aan te me1den. Alvorens ze een nurnmertje voor u spelen wil ik ze eerst graag aan u voorstellen. Staande van links naar rechts: J. Stet, W. Kestelo, A. Zonneveld, J. Fenger, B. Dijkman, H. v.d. Laan, F. Hoogland, C. Duin, Chr. Numan, N. Alles en dirigent H. Damen. Knie1end: Th. Jansen, Jan Kuijs en P. Zonneveld. Voorste rij: J. Mul, C. Pels, B. de Wit, J. Slotemaker en H. Draaien.

59. Met als achtergrond het mooie bos van "Rooswijk" zien we hier een groep leden van het vooroorlogse .Jnstituut voor Arbeiders Ontwikkeling", een organisatie die op velerlei terre in bezig was. Staande van links naar rechts: K. Groot, H. Bilderbeek, J. Groot, J. Rommunde, onbekend, C. van Wijngaarden, J. Honig, B. Striker, Bak, Ledegang en Schipper. Zittend onder anderen de heer Walchien, de dames Burgers, Van Wijngaarden, Honig, Hopman en Althuis, Nol, mevrouw Mosterd, Geertsma, mevrouw Nol en de heer Mosterd.

60. Deze mooie opname is van de christelijke gymnastiekvereniging "Hercules" en dateert van 1930. Rechts staat dominee C.M. Krijger, toen predikant bij de Neder1ands Hervormde Gemeente. Links de heer Nieuwenweg, leider van de vereniging. Het is ondoenlijk alle namen te noemen; we doen daarom weer een greep. Bovenste rij onder anderen Wagter, Outenaar, Tabak, Kuiper, Offerhaus en Martin. Tweede rij onder anderen de dames Veerbeek, Booker, Kriek, Stroo, Swa1ve, Hoogvorst, Molenaar, Akkerman, De Graaf, Bakker en Baartse. Derde rij onder anderen de dames Schaap, Leysen, v.d. Ploeg en Outenaar. Onderste rij: Valentijn, v.d. Waa, Veerbeek en Tibboel.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek