Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. De eerstesteenlegging in 1922 van de rooms-katholieke St.-Agathakerk aan de Breestraat door de dcken-pastoor der parochie, A. Waare. We geven u hierbij weer zoveel mogelijk de namen. Van links naar rechts: gemeentesecretaris J.W.A.C. van Loenen, wethouder C.A. Zwager, een onbekende, H. de Weyer van het college van collectanten, koster A. Huijzendveld, wethouder C. Gorter, kapelaan J.J.C.M. Looyaard, burgemeester jonkheer J.C.W. Strick van Linschoten, deken-pastoor A. Waare, schuin achter de deken kerkmeester J.A. Elling, H.N. Dames, F.J. Braun, Th.J. Cornelisse. Vervolgens P. Langendijkt armencollege), A.Th. v.d. Geest, en J. Ruurda. Op de bouwstelling (vermoedelijk) architect Kuijpers, Thunissen, uitvoerder W. Talsma en (vermoedelijk) Th.M. Luijpen. Deken Waare, die hier de eerstesteenlegging verrichtte, heeft slechts enkele jaren in de nieuwe kerk mogen arbeiden. Hij overleed op 7 februari 1925.

7. Het vijfentwintigjarig bestaan van de Beverwijkse conservenfabriek. Er was toen wel heel wat person eel op dit feestelijke gebeuren aanwezig. We doen maar weer enkele grepen, daar de ruimte niet toelaat vijfentachtig namen te noemen. In het midden directeur M.J. van Hattum, geflankeerd door links de heer Dekker en rechts de heer Neijt. In de linker hoek onder anderen de heren Langeveld, Van Leeuwen, Van 't Veer, Honig en Nijveld. Daarboven onder anderen de dames Baars, Henriet, Ladru, Pauw, De Wind en Grapendaal. In het midden de heren Delfos, Vos, v.d. Pol, Luijt, Schipper en mejuffrouw Van Brussel. In de rechter hoek onder anderen de dames Delfos, Langeveld, Tromp en v.d. Waa. Midden boven onder anderen de heren Fiege, Zoet, Bosman, Bakker en Fernee.

8. Vroeger was het telefoonkantoor in de Gasthuisstraat, nu Raadhuisstraat. Het was een klein kantoortje waarvan hier een foto. Mejuffrouw A. Schols bedient hier het "centraal paneel", bestaande uit vijftig aansluitingen, terwijl door de groei der bevolking nog een klein kastje met negen aansluitingen werd toegevoegd! Het was omstreeks 1912. Het was toen ook nog geen rijkstelefoondienst maar werd geexploiteerd door de "Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij". In 1918 is het door het rijk overgenomen en naar het postkantoor overgeplaatst. Merkwaardig was dat alleen de plaatselijke gesprekken liepen via de Bell-telefoon, terwijl de gesprekken naar buiten liepen via het postkantoor. Daarom stond er vroeger zo'n grote "kooi" op het oude raadhuis aan de Breestraat, waar aIle draden samenkwamen en per kabel werden geleid naar het kantoortje in de Raadhuisstraat.

9. Als u goed kijkt wat er op het bord staat, ziet u dat de zondagschool der vrijzinnig hervormde gemcente een dagje uit is. Links staat mejuffrouw J. Welle, die zeer gehecht was aan het zondagschoolwerk. Voor de auto bus staan de dames Van Heynsbergen, D. Blom en C. Voorbeijtel, de onmisbare chauffeur, en de heer H. Blom. Enkele meisjes waren: B. Kee, L. Lubbers, A. Kaper, W. Kaper, M. Brat, T. Meyer, Dangermond, Van Essen, J. Meyran, Trieling, Vinke, Van Eck en Middelkoop. Bij de jongens waren onder meer J. Schoos en J. Serneijns. Een leuke groep en het was m ooi weer in Bergen op 17 juni 1931.

10. De geheelonthouders waren in het verleden verenigd in de "AIgemene Nederlandse Geheelonthouders Bond". Ze waren in onze gemeente actief en uit deze beweging kwamen voort de toneelvereniging "Nieu w Leven" en "Kindergeluk". Hier ziet u een mooie opname van de afdeling toneel. Bovenaan ziet u, van links naar rechts, C. Smit, J. Vlottes, mevrouw Vlottes, K. Groot, mevrouw Everink-v.d. Kolk, K. Juriens, mejuffrouw T. Burger, J. Beukman, mevrouw Jansen-Koppenol en G. Berghuis. Zittend A. Hofland, mevrouw Schmitz-van HeIden, L. Pesch, J. Schelvis, J. Schelvis-Janssen en K. Schmitz. Op de voorgrond mejuffrouw D. Jongejans en mejuffrouw F. de Dood.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek