Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Toen in 1926 de eerste grote gymzaal werd geopend, was er vreugde in de rijen van "Turnlust". De gebeurtenis werd vastgelegd in deze opname, waar we weer een greep zullen doen uit de vele namen. In het midden: burgemeester Strick van Linschoten met links van hem gemeentearchitect De Bie, rechts de leider van "Turnlust", de heer Wieland-Los en naast hem de heer Pattes. Meer naar rechts mevrouw en de heer Jongejans, De tweede van links op dezelfde rij is aannemer De Bruin. Bij de dames op de voorste rij zien we (meisjesname n): Kramer, Hoogland, Tol, Hofland, Verhorst, Priester en Hagedoorn. In de tweede rij van boven: Van der WeI, v.d. Berg, Beltennan Hofstede, Van HeIden (raadslid) en Versteeg, die jaren lang aan "Turnlust" verbonden is geweest. In de bovenste rij onder meer Tabak, Honig, Visser, Van Leeuwen en Gersen.

12. Hier ziet u het doopsgezinde zangkoor met de predikant del' gemeente in het midden en ernaast de dirigent van het koor, de heel' H. van Dijk, Ik geef u de namen. De bovenste rij, van links naar rechts, Vinke, Striker, P. Honig, Stammes, H. van Dijk, v.d. WeI, P. van Dijk en W. van Dijk. Daarvoor de dames Suik-Schik, Vinke, R. van Dijk, Striker, Braakman, Honig, De Vries, De Pee-Hommes, De Groot-Schipper, M. van Eck-Honig, R. Middelkoop-van Balen, J. Tegel, Adelaar, van Dijk en Frerichs-Belterman. Zittend: Schipper, F.N. Braakman, mevrouw Stammes, dominee J.D. van Calcar, dirigent H. van Dijk, L. v.d. WaI, mejuffrouw 1. v.d. Wind en en G. van Eck.

13. Een zeer oude foto van het Beverwijkse politiekorps. In het midden de eerste inspecteur van politie, C.D. de Hartog. Links van hem zit F. Hoorns, rechts K. v.d. Wal. Boven staan, van links naar rechts: Th.M. Blikslager, J. Jansen en J. Bronkhorst. De hoofddeksels vertonen veel overeenstemming met die welke de militairen vroeger droegen. De heren Hoorns en Van der Wal waren te zamen met Knipper nog van de oude garde en hadden .Jiet buro" in de Gasthuissteeg (thans Raadhuisstraat).

14. Het was in 1933 dat burgemeester Strick van Linschoten afscheid nam van zijn gemeente. Hier ziet u de scheidende burgervader te midden van het gemeentepersoneel. Er staan vee1 personen op deze foto; we zullen er enkelen noemen. Links van de burgemeester mejuffrouw Steinmetz, hoofd van de bewaarschool en mejuffrouw A. Smit. In het midden staan verder de heren Backer, De Groot, Rijkens, gemeentesecretaris Post, gemeentearchitect De Bie en Dingenmanse. In de linkerhelft onder anderen de heren Van Dum, Suik, Prins, v.d. Winden en Uitendaal. In de rechterhelft onder anderen de heren Damen, Zwaan, Van der Pal, v.d. Werf enzovoort. De foto is genomen voor het voormalige raadhuis aan de Breestraat, thans politiebureau.

15. Een heel oude foto uit ongeveer 1912 van een operettegezelschap onder leiding van mejuffrouw Wijnen. Ze heeft "Repelsteeltje" ingestudeerd en hier staan de dames achter "Maison Stroucken". Door het verkleden zijn ze niet makkelijk te herkennen, maar we hebben enkelen herkend; misschien ziet u er meer. Hier volgen enkele namen: Marie van Es, Marie Alders, Aagje Huisman, Geertje Bakker, Jo de Weers, Liesbeth Zwitser, An Harmeyer, Gre Nieuwkerk, Marie Witkamp, Marie Klomp, Bets Priester, Emma Tijrns, Kaatje Mul, An v.d. Grampel, Cor Bieneveld, Alie Warner, Anna Hagen, Aafje Vlottes, Grietje Outenaar en Marie Klomp. Een foto van zestig jaar geleden en toch, de namen werden mij doorgegeven door vroegere medespeelsters uit "Repelsteeltje" !

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek