Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Ais er aan Beverwijkse moeders zou worden gevraagd "wie is deze dame" zouden velen direct kunnen zeggen: mejuffrouw H.R. Leysen, vele jaren verloskundige in onze gemeente. Een vrouw die dag en nacht heeft klaar gestaan en die haar arbeid zag als een opdracht van God. Die ook de planken van haar linnenkast heeft leeggegeven, omdat ze geen leed kon zien in haar arbeid. Een vrouw die een ereplaats verdient in dit album omdat velen met dankbaarheid aan haar terugdenken. Juffrauw Leysen is in 1951 overleden.

Een bemind ingezetene, door velen gewaardeerd om zijn grate kennis, was wel dr. L.J. Buller, de eerste chirurg van het in 1927 geopende Rode Kruis Ziekenhuis. Door zijn opgeruimde geest en de wijze van omgaan met zijn patienten had hij de sympathie van velen, vooral van oud-patienten verworven. Groot was de verslagenheid, toen hij in april 1944 het slachtoffer werd van de bezetter. Met grate eerbied denken we aan hem terug.

17. Voor me ligt het gouden boek met uitgespaarde ,,50", een herinnering aan het jubileum dat op 1 oktober 1972 werd gevierd. Een groep steeds weer voetballende jongens in de Peperstraat bij de kerk werd, via de katholieke jeugdbeweging samengebundeld in een vereniging "D.E.M.", die zou uitgroeien tot een vereniging van betekenis. "D.E.M. ", met een groot aantal leden en juniorenleden heeft vijftig jaar in de "Wijk" van zich laten horen. Hier het elf tal uit het prille begin in 1922. In de bovenste rij staan, van links naar rechts, Joh. Bruins, L.P. Harren, Frans Timmer, Dirk Schram, A. v.d. Geest, Ruud Schram, H.J. Holt, N. de Ruyter en Cor Uitendaal. Daarvoor:

C. Hienkens, Andre Mone en P. Zonneveld. Voorste rij: G. Roemer, Piet Timmer en Jan Roemer.

18. Een groep 1eerlingen van de rooms-katho1ieke jongensschoo1 in de Hobbestraat. Hun hoofdonderwijzer, links, is M.H. Beekelaar; rechts staat H. Hendriks, die naast onderwijzer ook dirigent was van het kerkkoor van "Goede Raad" aan de Arendsweg. De jongens zijn , op de bovenste rij:

P. Langendijk, P. Put, Jb. Tesse1aar, P. Nijssen, J. Kaspers en K. v.d. Kolk. Tweede rij: W. Duin, Joh. Put, H. Vink, H. Doodeman, M. Metselaar, G. Aardenburg, S. Schelvis, G. Seignette en A. de Vet. Derde rij: J. Tesselaar, L. Schelvis, C. Poe1, E. Geldermans, Bonarius (? ), R. v.d. Kolk, W. de Boer, F. v.d. Kolk en Xavier Capuins (Belgische vluchtelingen). Vierde rij: A. Jansen, W. de Weijer, J. Metselaar, H. Schoorl, Jb. Doodeman, A. K1umper (? ), C. Geldermans, S. Poel, P.J. Aardenburg en twee broers Capuins. Vijfde rij: J. Schoorl, S. Poel, C. Poel, Th. Jansen, M. de Weyer, J. Geldermans, H. Geldermans, Th. Geldermans, T. v.d. Keulen en W.A. Ge1dermans. Onderste rij: E. Zurlohe, J. Korsman, J. Adrichem, J. Starn en A. Starn. De foto dateert van ongeveer 1914.

19. Het mannendubbe1kwartet "De Verenigde Zangers", in 1924 opgerieht, was een bekende zangersgroep in onze gemeente. Bij allerlei gelegenheden verleenden zij hun spontane medewerking. Hun dirigent was de heer H. van Dijk die aan verschillende koren lei ding gaf. Hier ziet u hen in Apeldoorn, ter ge1egenheid van een concours omstreeks 1927. Staande, van links naar reehts: W. van Dijk, A. Wolzak sr, A. Mol, M. Veresehilt en H. van Dijk, Zittend: L. Blauw. L. v.d. Wal, dirigent H. van Dijk en N. Braakman.

20. De ouderen onder ons weten nog weI dat het postkantoor (dat in 1972 is gesloopt) werd voorafgegaan door een Iaag kantoor. De ingang was een monumentale deur, met veel versieringen. Ernaast woonde postdirecteur Tussenbroek (links). Waren er in 1902 nog maar twee beambten, op deze foto uit 1914 is het aantal al gestegen tot vijf, Op de voorgrond het telefoontoestel, de centrale, die alleen voor interlokale gesprekken werd gebruikt. Het is een gezellig kantoor met een intieme sfeer en leuke gaslampen. Mag ik de dames en heren aan u voorstellen? Links dus directeur Tussenbroek, Dan de heer P. v.d. Polder, mejuffrouw Drost, P. Meyer, mevrouw A. Vlietstra-den Adcl en J. V1ietstra. Let u op de foto van de postbestellers elders in dit boek? Daar ziet u het kantoor met de artistieke ingang.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek