Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. 1972 was voor Beverwijk het jaar van jubilerende verenigingen. Eerst de vcetbalvereniging "D.E.M.", die vijftig jaar de bal had 1aten rollen; de .Beverwijkse Harmoniekapel" had zestig jaar voor de muzikale ontspanning gezorgd en de "Rederijkerskamer" vierde dat jaar haar eeuwfeest. Deze toneelvereniging heeft heel wat wisselingen van 1eden meegemaakt in die jaren en dit valt vooral op als je de namen van de oprichters 1eest. Deze fraaie foto is gemaakt in 1892 bij de aanbieding van het vaandel ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan. Op de bovenste ri] staan de heren Melchers, Meijer, v.d. Bliek en Stevens. Daarvoor: mejuffrouw Bakker, Bakker, mevrouw Luijt, v.d. Blick, mejuffrouw Roderkerk en mejuffrouw Stroobach. Onderste rij: Beekman, Majoor, Teer en Luijt.

22. Een van de bekendste en ook oudste industrieen is zonder twijfel de machinefabriek "De Kennemer". Eenvoudig begonnen in 1893, door de heer M. Witkamp met slechts enkele medewerkers, met het fabriceren van fietsen is het bedrijf geweldig gegroeid en levert zijn produkten af aan binnen- en buitenland. Hier jubileert een werker van het eerste uur, die met zijn vrouw in het zonnetje werd gezet, omdat ze veertig jaar getrouwd waren. De heer Brandenburg was al zesenveertig jaar aan het bedrijf verbonden. U ziet hen hier te midden van de directie en de collega's. De directeur, de heer L.M. Witkamp staat rechts van de bloemen en verder, ja, we noemen er enkelen: aan de linkerkant: Pattes, Driessen, v.d. Ploeg, v.d. Wal en Bakker. Namen zijn mij gemoemd van Spanjaard Malestein, Slotemaker, Tromp, Van Leeuwen, Meyers, Verbunt, Zwaan, Maurice, Comis, Nooi, Van Dijk, Broekhof, Van Doorn, Groen en Kruidenberg.

23. Een ongedwongen groep op de Patersweg. We vragen uw opmerkzaamheid om er kennissen uit te halen. De Patersweg was toen weI beter bevolkt dan nu, daar de meeste huizen onbewoonbaar verklaard zijn of voor andere doeleinden gebruikt worden.

24. Dit is Jan de Wind, nu eens samen met zijn vrouw. Wij zeggen meestal "Ridder Jan de Wind" omdat hij drager was van de Militaire Willemsorde en de Kraton-medaille. Hij ontving die wegens zijn heldhaftig optreden in Atjeh in 1874. Jan de Wind woonde aan het einde van de Breestraat in het zogenaamde .Jiofje van Bisschop". Hij stierf in 1924 op vierentachtigjarige leeftijd. De "Ridder Jan de Windbank" bij de kinderboerderij is een aandenken aan deze oud "ridder".

Deze man, een echte oude bekende, liep omstreeks 1910 door onze straten met een laddertje en een stok met haak om's avonds de lantaarns op te steken. Het was de heer P. Kelder. De gaslampen werden dan met een stok aangetrokken, via een ring met ketting aan de brander. Later werd een andere methode uitgevonden. Door een stoot in de gasdruk gingen de lantaarns automatisch aan. Ik denk dat de heer Kelder wel de laatste lantaarnopsteker in onze stad is geweest.

25. Links in de deuropening staat de zuster van Arie van Hemert toe te kijken naar de fleurige groep. Een erepoort in de Baanstraat. Er staan heel wat mensen op. Er zijn er een aantal bekend, gaat u daar eens op puzzelen? De foto is gemaakt tijdens de herdenkingsfeesten in 1927.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek