Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Bij het verzamelen van oude foto's ontdek Je steeds weer hoeveel verenigingen, gebouwen en bedrijven er in de loop der jaren zijn verdwenen. Hier zo'n voorbeeld. Het ziekenhuis werd in 1927 geopend. Hier ziet u de feestelijke opening door prins Hendrik, te midden van een aantal genodigden. Voor zover mogelijk volgen hier de namen, van links naar reehts: W. Maters en W.M. Ragut, de dames Dingler en Brouwer, de heer Blauw, zuster Engelvaart, mevrouw Ragut, een bestuurslid van het Rode Kruis, de dames D. Blom, Panjer en Priester, burgemeester jonkheer J.C.M. Strick van Linsehoten, mejuffrouw A. Priester, prins Hendrik, mejuffrouw N. Sant, ir. A.H. Ingen Housz, R. Tabak, mevrouw Weys, mejuffrouw Wagemaker, dr. D.A. Boon, dr. L.J. Buller, dominee J. Poort, mejuffrouw G. Deegenaar, T. Winter, R. van Lunzen, De Jong en, daarvoor, mevrouw Jonkman.

32. Een bekende figuur op de koperstribune in verschillende veilingen van fruit en vooral aardbeien was de heer A. Docter. Aanvankelijk begonnen als exportfirma van bloembollen ging het bedrijf onder Jeiding van de heer Docter in de richting van vruchtenconserven en werd later voortgezet door zijn beide zoons. De fabriek heeft een grate vlucht gemaakt zodat op de Wijkermeerweg een tweede fabriek in bedrijf kwam. Dit bedrijf is, evenals vele andere fabrieken na de oorlog opgeheven.

De heer C. Maters was oprichter en eigenaar van de n.v. "Conservenfabriek C. Maters", die in 1920 werd geliquideerd. Hij was in 1921 tevens oprichter van de n.v. "Hoematimex" (Sihipompen) en legde daarmee de grondslag voor de huidige "Machinefabriek C. Maters" b.v. Verder werden door hem opgericht de n.v. "Sihi-Pompen" te Brussel, in 1924 en de "S.A. des Pompes Sihi" te Parijs, in 1927. Hij was lid van talloze Beverwijkse commissies. Met zijn sociale instelling was hij zijn tijd ver vooruit. Hij was het eerste lid van de S.D.A.P. in de Beverwijkse gemeenteraad en hij heeft de C. Matersweg aangelegd als een voorbeeld en een stimulans om de minder kapitaalkrach tigen tot eigen woningbezit te brengen. Hij werd geboren op 16 juni 1884 en overleed op 17 november 1942 te Beverwijk.

33. Een echt tafereel uit de aardbeientijd. Er waren toen drie veilingen: De "Vrije Veiling", de "R.K. Tuindersvereniging Kennemerland" en "In de Molen" of eigenlijk "Voor de Molen" bij het station. Links zitten de twee geslachten Docter, namelijk J.P. Docter en zijn vader de heer A. Docter. Er is blijkbaar feest, want de zitplaats van de heer Docter is versierd. In de voorste rij, de zesde van links meen ik de heer C. Maters te herkennen. Het was vroeger een spannend gezicht hoe soms kopers konden "vechten" op de veilingklok indien ze bezitter wilden worden van een mooie partij aarbeien. De goeie oude tijd en ... vroeger aardbeien in een slof, nu in een doosje!

34. Vroeger was het op de "Meer" een gezellige drukte. De verkoop van groente en fruit was hier geconcentreerd. Er waren nog geen veilinggebouwen met afrnijnklok, er werd op straat geveild. De produkten, kisten, manden enzovoort stonden van straat tot haven in lange rijen, De afslager had ieders be wondering en verscheidene ma1en heb ik familie van buiten meegenornen om dit te zien en te horen. De afslager wist met een sne1heid, een ratel gelijk, getallenreeksen te noemen en toch ... een ja-knik bevestigde dat de koper het had verstaan. Maar er kwam een einde en het ging voortaan over de "k1ok". Dit is een beeld van de laatste straatveiling in 1935. De heer D. Kluft staat in het midden op een vierkant kistje met de stok die werd meegedragen naar iedere nieuwe partij. Maar kijkt u goed! Links staat een wagen van Polygoon: er wordt een film gemaakt en van de veilingbedrijvigheid is ook een grammofoonp1aat gemaakt! A1s die opnieuw geperst wordt, wil iedere oude Beverwijker hem hebben.

35. Doordat Beverwijk in het ver1eden voora1 een centrum van groente- en aardbeienteelt was, ontstonden naast de bekende veilingen ook conservenfabrieken, grote maar ook kleine, voor het verwerken en inmaken van deze produkten. Ze stonden vooral aan de Wijkermeerweg, Een ervan was de conservenfabriek "Het Wapen van Beverwijk", van de heren Jaap en Jan Duin. De drie heren boven bij het raam zijn: N. Timmer, Van Rijn en C. Jonker. Achterste rij: twee onbekenden, Y. Visser, S. Slotemaker, C. Beentjes, Kooi, J. Huijg, H. Miedema, Dekker, Selderbeek, Jonker, Strasburg, T. Cana, Selderbeek en nog een Se1derbeek. De onderste rij: A. Klein, H. Philipson, M.J. Metselaar en de dames M. Duivelshof, A. Vos, A. v.d. Wateringe, Zwaan, M. Bakkum, v.d. Ham, ertussen de heer Dekker, vervolgens de dames M. Dekker en B. Bras, terwijl de heer Muller de rij sluit. Op de kist zit bedrijfsleider E. de Pee, terwijl zijn zoontje A. de Pee parmantig het bord aan ons toont. De opname is uit 1936.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek