Kent u ze nog... de Beverwijkers

Kent u ze nog... de Beverwijkers

Auteur
:   C.E. Boer
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3573-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Beverwijkers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. De zogenaamde "groene kikkerschool", voorheen de mulo, is in onze gemeente weI bekend geworden, door de groene dakpannen, waaraan de school zijn naam te danken heeft. Deze klas is die van de heer L.E. Dingenmanse van 1916. Het noemen van namen kan weI eens eentonig zijn, toeh is het vaak een goede hulp bij het herkennen van klasgenoten. Hier volgen ze~ Bovenste rij, van links naar reehts: J. Wafelbakker, B. Roeland, T. Tol, J. Dalmeijer, J. Kessel, D. Bjorn, F. van Hattum, A. Duller en J. Deegenaar. Tweede rij: B. Swalve, B. Marees, de heer Dingenmanse, A. Marees en G. van Loenen. Voorste rij: A. Lamme, N. de Groot en P. Joor.

37. De eerstesteenlegging van de Westerburcht op 7 december 1922. Zoals bekend zal het huidige tehuis worden ontruimd, daar het nieuwe in Heemskerk reeds in aanbouw is. Op deze foto komen veel personen voor. We zullen er enkelen noemen. Maakt u er maar een zoekplaatje van en u zult er meer ontdekken. In het midden tussen de palen: dominee G.B. Westenburg met zijn z oontje, links van hem de heer Rijsdorp, rechts de heer Rol. In de linkse groep ziet u er bovenuit de heer Smaal en verder v.d. Waal, De Bruin en Veening. Links vooraan v.d. Wal en de dames Sterken, Verbeek en Hagendoorn en geheellinks steekt de heer Noordeman er bovenuit. In de groep rechts zien we onder anderen: mejuffrouw Priester, De Vries en Smit. De metselaars, die het werk moesten onderbreken zijn, boven, van links naar rechts: B. Hulzebos, P. Put en W. Brandies en onder: G. Kuenen, J. van Tunen en P. Schelvis.

38. Een foto uit de prille jeugd van de Beverwijkse voetbalvereniging "De Kennemers". Hier staan ze nog opgesteld op het terrein "Watervliet" in Velsen-Noord. Beverwijk zou pas later een sportpark openen aan de Corn. Amsestraat (thans Hendrik Mandeweg). Hier volgen de namen: grensrechter Bart Groeneveld, P. Hensen, H. Jansen, G. Kluft, M. Vink, C. Reehorst, Philipoom G. van 't Hof, F. Duisterhof, G. Smids, J. de Groot, W. Joosten, J. van Stralen, H. v.d. Plas, Max Lindner, G. Bokhorst, J. v.d. Mey en B. Busman. Zittend: P. v.d. Berg, P. Stevens.P, de Vries, P. Blauw, L. Nabennan, D. Honig, G. Tabak, L. Blauw, W. Duiveman en H. van Essen. De foto dateert van ongeveer 1920.

39. Als u nu niet zou weten waar deze heren vergaderen, kijkt u maar naar het schilderij boven de deur. Het is een Beverwijkse aange1egenheid, de Wijkertoren zegt genoeg. Het bestuur van de vereniging van middenstanders "Eendraeht maakt macht" (E.M.M.) opgerieht in ongeveer 1920, staat hier verenigd voor een afseheid. De heer K. Korsman, die naar het buiten1and vertrekt neemt hier afseheid van de vereniging. Voorzitter G.W.J. Stoutenbeek drukt hem de hand. Naast de heer Stoutenbeek: 10M. Gillisen en K. Tegel. Vervolgens reehts M. Buitenhuis, C. Dingler, 1. Prijs en G. v.d. WeI. De foto is van ongeveer 1938.

40. Twee bekende Beverwiikers, Links de heer J. van Lingen, eens hoofd van de openbare lagere school aan de Breestraat. In 1883 kwam hij in Beverwijk en heeft zich buiten het onderwijs op velerlei wijze verdienstelijk gemaakt. Op de laatste dag van 1922 legde hij zijn functie neer. Zijn naam blijft in herinnering in de Meester van Lingenlaan. Toen hij in de Zeestraat woonde, kreeg hij vergunning dit laantje, to en een pad, te gebruiken om de weg naar school te bekorten. Meester Van Lingen heeft verscheidene jaren van de rust mogen genie ten en overleed in mei 1937.

Rechts ziet u de heer A. Stumphius, oud-postdirecteur, die het grote huis naast het postkantoor aan de Breestraat bewoonde. Hij was een man die op verlerlei terre in zijn krachten heeft gegeven. In het bijzonder was hij actief voor het christelijk nationaal onderwijs. De heer Stumphius, in 1916 overleden, is begraven op de oude begraafplaats bij de Wijkertoren. Ook naar hem is een straat genoemd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek