Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4229-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Biervlietnaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoe oud is Biervliet? Dat is zeer moeilijk te zeggen. Volgens de heer J. van Hinte in het jaarboek 1961-1962 van de Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen, zou hier reeds bewoning geweest zijn in de zevende eeuw. Volgens hem zou de bisschop van Noyon, Eligilius, van 641 tot 660 hier het evangelie verkondigd hebben. Wat hij schrijft over Aardenburg, kon volgens hem ook toegepast worden op Biervliet, Oostburg en IJzendijke. Volgens de geschiedschrijver Gilliodt van Seeveren zou Willibrord hier in 694 gepredikt hebben. Op een oude kaart van Carolus Caleus uit 861, in het rijksarchief in Den Haag, komt ook voor "Birfletum" op een eiland, dat boven .Bochclturn" (Boekhoute) lag. Van wanneer deze kaart is, is niet bekend, maar zeker niet van 861. Ook door de vondst van gebruiksvoorwerpen bij het graven van kanalen, funderingen enzovoort kan men zeer nauwkeurig bepalen wanneer hier mensen gewoond hebben. Zo zijn er stenen gebruiksvoorwerpen gevonden te Cadzand, Terneuzen en Axel, die zo'n tienduizend jaar oud zijn, en veellater de Romeinse vondsten in Aardenburg.

Nu springen we over naar de middeleeuwen. Toen hebben ze ook wat achter gelaten in Biervliet, namelijk de hoogten waarop Biervliet gebouwd is. Dit is allemaal "Selas", dat is de rest van het veen dat hier verbrand is voor de zoutwinning. Dit veen of derrie werd overal vandaan gehaald per schip en dan hier in de zoutketen en zoutpannen verwerkt tot zout. Biervliet was in die dagen de grootste zoutleverancier van Londen. U als Biervlietnaar kent deze grond weI, rossig en vettig; ook het bejaardenhuis staat op zulke grond.

Doordat Biervliet altijd veel te lijden had van het water is hier ook veel aan opgeofferd. De resten van de St.-Nicolaas- en de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn gebruikt ter versterking van de zeewering. Na het ontstaan van de Braakman werd Biervliet steeds kleiner en armer, de zeewering slokte alles op. De afbraak van de "Oude Poort" moest dienen om de straten te herstellen.

Rond 1600 woonden hier maar achttien gezinnen. Na die tijd is er verandering gekomen, toen kwam er leven in de brouwerij, de inpoldering begon op gang te komen, voornamelijk tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Toch duurde het nog tot 1866, tot de inpoldering van de Elisabethpolder, voor Biervliet niet meer aan het water lag.

Dit boek toont u Biervliet en Biervlietnaars uit de periode 1880-1940. Wij danken allen die foto's hebben afgestaan of op andere wijze behulpzaam zijn geweest. De auteur houdt zich aanbevolen voor correcties en opmerkingen.

1. Biervliet had in de jaren 1919-1921 ook zijn concours hippique. Dat werd gehouden op een grate weide van de heer Cam. Ca10n in de Elisabethpo1der. Hiervoor bestond vee1 be1angstelling: steeds zo'n drie- a vierduizend bezoekers, en dat was heel veel voor die tijd, met nog zo weinig auto's. Meesta1 werd het concours gehouden op Heme1vaartsdag. De meeste draf- en renpaarden kwamen uit Belgie, maar er waren ook drafwedstrijden voor "boerenpaarden". Het bestuur was a1s volgt samengeste1d. Bovenste rij, van links naar rechts: P. Mollet, P. Mullaert, Ed. Hofman, Jan de Beer, Th. Wijffels, Th. Moens, J. Willemsen, F. Hoevenage1, C. Kostense en Abr. Heulle. Zittend: Ph. Gernaert, Izak Lijbaart (de mo1enaar), B. Bracke, P. Ca10n en Cam. Ca1on.

2. Dit zijn deelnemers en -sters aan de bazar voor een orgel voor de hervormde kerk te Biervliet (Pasen 1939). Op de bovenste rij, van links naar rechts: de dames M. Maas, C. Verhage, M. Verplanke. H. Bliek, A. Moggre, C. van Hoeve, H. Vleugels, Jo Verhage, C. Dieleman, W. Moerdijk, J. de Vogelaar, v66r hen M. Moens en J. Willemsen en M. Moggre. Dan C. de Regt, mevrouw A. de Regt, boven haar A. van Hoeve, dan J. den Hamer, M. Keukelaar, boven haar Piet Keukelaar, mevrouw W. Hoevenagel, lz. de Ruischer, M. Faas, C. van der Hoofd, N. Keukelaar en M. Moggre, Op de tweede rij: de dames A. Verplanke, onbekend, A. Vrijlandt, A. van Haneghem en W.A. Verplanke en de heren Adr. Moggre, dominee A. Vrijlandt, Jac. de Vogelaar, Joh. Leenhouts, C. Moens, M. Maas en Fr. Keukelaar. Op de voorgrond: de dames J. Moggre, C. Vermeulen, (voor haar) M. de Ruischer, R. Vermeulen, (voor haar) J. Jansen, onbekend, dan Piet Moens en de dames A. Broere, C. Broere, Adr. Moens en A. Vermeulen.

3. Een klassefoto van de rooms-katholieke school rond 1935. Bovenste rij, van links naar rechts:

Trees Borm, Palmire Ceulenaere, Marie van de Waeter, Marie van Rattingen, Rachel Mullaert, Henriette Mangnus, (voor haar) Annie Borm, Tina de Schepper, Judith Buisse, Elvira Buisse, Marie Dhuijvetter, Alice Pilaet, Marcella van Pamelen, Celina de Smet en Celina Boerjan. Op de tweede rij: Martha Martens, Irene Adams, Angele Claeijs, Marcel Ingels, Edmond Corijn, August Calon, Herman van de Hemel, Petrus Dhuijserinck, Jan de Pre en Eugene van Rattingen. Onderste rij: Herman van Pamelen, Johan Ceulenaere, George Bracke, Bennie Bracke, Jan de Kezel, Theo Gevaert, Arnold Kouijzer, George van Acker, Achiel Onghenae en Danker van Eijckeren. De onderwijzer is C. van den Eeckhout.

4. Een ereboog in d'"ovene" (nu de Beukelsstraat), vermoedelijk opgericht wegens een feest ter ere van het rnuziekgezelschap "De Harmonie". Op de bovenste rij staan van links naar rechts de volgende heren: onbekend, D. Broere, P. van Ee, twee onbekenden, Henri van den Hemel, Willem Schillernan, Th. Bracke, met zijden pet: W Naeije, vervolgens J ac. de Vogelaar, W. Moerdijk, P. de Vogelaar en Adr. Schilleman, Tussen hen in staan de dames: Broere-Neeteson, (een jongen) Adri van Ee, Elvier Moerdijk, Adri Broere, Marie Moerdijk, E. Gevaert-Langeraad, H. van den Hemel, onbekend, Joh. de Vogelaar-Naeije en Reg. Mollet. Daarvoor zitten de dames (met kind) S. Bracke-Mollet, S. van de Wege-Sturm, P. van Ee, S. Moerdijk-Pijcke, Adr. Schilleman, Marie Duiserinck en Abr. de Vogelaar-Leenhouts. De kinderen op de voorgrond zijn onder anderen: drie zusjes Van der Slikke, Corrie Broere en de kinderen De Boevere en Gevaert, Marie van de Wege en Jacob van Ee.

5. Een uitstapje van Biervlietse ouden van dagen onder leiding van de heer M. Maas (1934). Op de bovenste rij, van links naar rechts: P. Jansen, Ed. Mollet, Iz, Jansen, onbekend, M. Moggre.Iz, van de Velde, Joh. de Vos, Corn. Krocke, Th. Boerjan en H. van Haneghem. Op de tweede rij: mevrouw Zonnevijlle, twee onbekende dames, Kr. Pladdet, Joh. Wolfert, P. Verbrugge, Ch. Bruggeman, onbekend, C. de Regt, J oh. Oubrie, J. Erasmus, Adr. van de Linde, Fl. Spinnewijn, Iz. van de Linde en J. Willems. Op de derde rij, de dames: J. Marsielje, onbekend, C. Krocke, onbekend, B. de Krijger en L. de Baerdemaker, dan de her en Fr. Mollet, A. de Kramer, J. Vermeulen, J. Marsielje, onbekend, onbekend, J oh. Duiserinck, L. de Baerdemaker, J ac. de Vogelaar en mejuffrouw De Hullu (Breskens). Onderste rij: M. Maas (staand rechts), mevrouw H. van Haneghern, mevrouw Iz. van de Vel de, C. Bogte, de dames J. van de Linde, P. Verbrugge, Notebaart en Ch. Bruggeman, wethouder PI. de Dobbelaere, burgemeester W.P. Verplanke, (voor hen) Iz. v.d. Linde en echtgenote, verder C. Bogte, mevrouw L. Onghenae, L. Onghenae, mevrouw Th. Boerjan, mevrouw Joh. Duiserinck, mevrouw Abr. de Vogelaar en Potter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek