Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4229-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Biervlietnaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. De tramhalte aan "d'ouwepoort", tijdens de bietencampagne. We zien, van links naar rechts:

L. van de Waeter, Corn. Bogte, twee onbekende tarramakers, J. de Putter, W. Hoevenagel en Jae. van Vooren. De tramlijn over "Pyramide" naar oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, lopende onder andere tussen de dijk van de Braakman en de Belgische grens, was praktisch de enige verbinding tussen Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Het andere vervoer moest over de zogenaamde "vrije dijk", Dit vervoer geschiedde met paarden en wagens, Langs deze "vrije dijk", tussen "Maagd van Gent" en "Boekhoute haven", waren vee1 cafe's want paarden moesten zo af en toe rusten en de voerman vond dit wel goed, dan was er ook weer een pintje. Deze vrije dijk lag op de grens van Nederland en Belgie maar was Belgisch grondgebied. Dit kwam tot uiting in de oorlog 1914/18, toen de Duitsers de elektrische draad midden op de dijk p1aatsen. Met het bedijken van de Dijckrneesterpolder in 1920 is er pas een goede verbinding gekomen tussen oost en west. Voor het goederenvervoer was de tram toen onmisbaar. Alleen al aan bieten vervoerde de Z.V.T.M. op a1 zijn lijnen in 1924 186. 000 ton.

27. Een foto van de kleuterschool aan de Brakstraat in 1911. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Albert de Beer, Mies de Smet, Marie de Beer Jdr., Cato van Leeuwe, onbekend, Berta Maat en Anna Willems. Tweede rij: Piet Bruggeman, Alouis van de Veire, Regina de Kok, Oranda Mullaert, Albert Maat, Marien Moggre en Eugenie Verdegem. Derde rij: Janna Bruggeman, Petrus de Krijger, Dingna Liebers, Bram Willems, Piet van de Sande en Jacob Anthonisse. Vierde rij: Piet de Vogelaar, Lisa de Baerdemaker, Madelein de Witte en Regina Corijn. Vijfde rij: Regina Mollet, Madelein de Baerdemaker, Willem de Vogelaar, Jet Verdegern, onbekend en Celina Haverbeke. De juffrouw is Marie Geensen.

28. Hier zien we enke1e praalwagens die meereden in de optocht ter ere van het annexatiefeest in 1919. De twee heren met hoge hoed zijn Abr. Heulle (links) en Joh. Leenhouts. De meisjes op de witte paarden zijn Marie van Houte en Levina de Regt. Verder staan op de wagens onder anderen:

Corrie Provoost, Leun Dees, Kee van de Sande, Marie de Kraker en Cath. Naeye. Wie van hen kent u nog?

29. Een schoolfoto van de rooms-katholieke school (rond 1930). Op de bovenste rij, van links naar rechts: O. Martens, S. Timmerman, B. Dhuijserinck, C. Ceelaert, M. Buisse, G. Hamelinck, J. Calon, onbekend, G. Bracke, C. de Decker, Am. Bracke, W. Borm, W. Timmerman, Th. Bracke, P. Borm, Ar. Buijsse, O. Giellet, Jac. de Causemaker, Em. Mullaert, O. de Decker, W. Wijffels, Am. de Boevere, Am. Croock en Ch. Provoost. Tweede rij: E. Onghenae, P. Ploegaart, Em. Dhuivetter, Am. Pilaat, R. Giellet, Fr. Buijsse, dan de meisjes v66r hen: Agnes Maas, Irene Doens, Liza du Puij, Agnes Onghenae, Ger. Verdegem, Ir. Buijsse, Ir. Lippens, Mar. Calon, AI. Ducheine, Ce1. Croock, B1. Duijserinck, Mar. Mangnus, An. van Hijfte, Ber. Moens, Ir. Duijserinck, Hi1. Lauret, en Rosa de Baerdemaker. Derde rij: AI. Gevaert, J. Borm, M. de Kezel, twee onbekenden, Th. Mangnus, Ir. Kouijzer en verder nog Rosa Giellet, onbekend, E. van Roijen, Mar. Bracke, M. Borm, twee onbekenden, Elza Bracke, zusjes Pilaat, twee onbekenden, Edm. Corijn, J oh. van de Waeter, onbekend en Alph. van Vooren. Vierde rij: C. Smit, E1. Buijsse, R. Mullaert, P. Ceulenaere, Ir. Adams, 01. van Roijen, T. de Schepper, Tina de Schepper, Tr. Borm, C. van Eikeren, M. Martens, R. van Roijen, M. Dekker, L. Mareels, B. de Krijger, 01. Menue, M. van Pamelen, A. Borm, onbekend, E. van Rattingen, J. Buisse en P. de Schepper. Voorste rij: O. Kouijzer, Ar. Kouijzer, onbekend, O. van Rattingen, G. Ceulenaere, H. Onghenae, Ach. Onghenae, E. van Rattingen, J. de Kezel, P. Dhuijserinck, J. de Pre, B. Bracke, G. van Acker, H. v.d. Hemel, G. Bracke, M. de Dobbelaere, Pro de Dobbelaere, B. de Krijger, A. Calon, J. Ceulenaere, H. van Pamelen, B. Corijn, D. van Eijckeren, A. Ceulenaere, A. Hamelinck, P. du Puij en Theo Borm. Het onderwijzend personeel wordt gevormd door: W.P. Borm, C. van den Eeckhout, juffrouw Rossenberg, juffrouw A. Totte en pastoor Burm.

30. Een erepoort aan de Kaaistraat. Ter ere waarvan en in welk jaar deze poort werd opgericht, is niet bekend. We zien onder anderen Jan Wad de van Roon, Jac. Dieleman en vrouw, Kees Machielsen, Adriaan Krocke, de vrouw van Kees Verplanke, Charel Bracke en vrouw, de oude mevrouw Willems met "karrekasse" (kanten muts), P. Mullaart en vrouw, Trui de Beer, Irma en Regina Corijn, Marie Westdorp, Janneke Willems, Leonard en Oranda Mullaart. Kent u nog meer van deze personen?

Op de aehtergrond ziet u de bomen van het "Suikerdijkje" rand de voormalige "Draaiput". Dit was een overblijfsel van een vroegere dijkdoorbraak, verrnoedelijk in 1808. Helemaal reehts ziet u, als u goed kijkt, de woning van slager Jan Willems.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek