Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Kent u ze nog... de Biervlietnaars

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4229-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Biervlietnaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. We hebben al verschillende foto's van de markt gezien, maar ik vermoed weI dat dit de oudste foto is, die ooit van de markt gemaakt is. Deze foto dateert van voor 1884, want er was nog geen vaste muziektent en deze is gebouwd in 1884. Zie ook de dakkapellen op de woning, waar vroeger baker Betje Potters woonde. Nu staat er de Boerenleenbank, Die muziektent is toch weI Ieuk gemaakt met versiering en vIaggestokken. De mensen op de foto zijn verrnoedelijk Ieden van de familie Leenhouts, die jaren in het huis gewoond hebben, waar de vrouw in het "deurgat" staat.

32. De zilveren bruiloft van het echtpaar M. de Hullu en M. de Smet. De heer De Hullu was onderwijzer aan de openbare lagere school. De foto dateert van ongeveer 1910. Op de bovenste rij, van links naar rechts: hoofdonderwijzer J. Roda, Jac. de Hullu (zoon van M. de Hullu; later arts te Aardenburg), een broer van M. de Hullu, B. van der Slikke, juffrouw P. de Die en twee zusters van M. de Hullu. Tweede rij: mevrouw J. Roda, de onderwijzers Jac. Maarleveld en J. Bosschaart, de jubilarissen M. de Hullu en echtgenote, dan juffrouw De Hullu (onderwijzeres te Biervliet, maar afkomstig uit Breskens), mevrouw B. van der Slikke-de Graaf en een onbekende. Zittend op het gras: mevrouw Bosschaart-Dieleman, de hoofdonderwijzer van Driewegen P. Verhage, juffrouw S. de Hullu (dochter van M. de Hullu), verder juffrouw Rossenberg (onderwijzeres), juffrouw Kaatje van der Slikke en juffrouw Groot. Op de achtergrond staat het cafe ,,'s Lands Welvaren". Dit bestond reeds in de achttiende eeuw en heette toen "De Stadsherberg".

33. Het gemeentebestuur in 1919, op en voor de pui van het toenmalige "Stadhuis" ter gelegenheid van de annexatiefeesten. Na de oor1og 1914-1918 wilde Belgie onder andere ook ZeeuwschV1aanderen inlijven. A1s demonstratie tegen dit plan werden in gehee1 Zeeuwsch-Vlaanderen feesten gevierd om Neder1ands te blijven, Op de bovenste rij, van links naar reehts: wethouder M. Wadde van Roon, burgemeester P.W. Maarleveld en wethouder Alex de Groote. Voor de pui: rijksveldwachter J. Raes, de raadsleden PI. de Dobbelaere, AbI. Bliek, W.P. Verplanke, W. de Blaeij, Th. Buisse en gemeenteveldwachter J. de Roos. Aehter de rechter deur met de aanplakbiljetten was het "kot", de gevangenis. Vroeger was het "kot" in de kelder van dit stadhuis. Als er toen iemand in het "kot" moest, werd hij onder den "erringk" gezet. Op het torentje van dit stadhuis stond toeh als windwijzer een haring (erringk). Toen sprak ieder nog van stadhuis, Stadhuisstraat, stadsweiden, "d'oude stad", stadsmestput (de vui1nisbe1t) enzovoort. In 1183 kreeg Biervliet stadsreehten. Opmerkelijk is het dat dit woord "stad" nog zo lang in de volksmond nawerkte.

34. Koningschieten van de schuttersvereniging "Willem Tell" rond 1935 in cafe "Het Wapen van Biervliet". Op de bovenste rij, van links naar reehts: mevrouw Paul Oubrie-Mollet, W. Hoevenagel, Ch. Bracke, Th. Bracke, P. Mollet, Aug. Tas, 1. Bracke, P. de Baerdemaker, P. van Vooren, C. Moens, boven hem Aug. van de Veire, Abr. Faas, B. de Krijger, P. de Meier en Ferd. Oubrie. Onderste rij: Am. Bracke, Elza Oubrie, Pro Ducheine, Ch. Mollet, Leo Mangnus (de koning), Cam. Callon, 1. Oubrie en v66r de tafel pijlenraper Ch. Bruggeman.

35. Installatiefoto van A.P. Kostense als burgemeester van Biervliet op 1 augustus 1935. Op de bovenste rij, van links naar reehts: C. van Haneghem, Jac. van Baal, onbekend, veearts Willems, J. Bevin, Abr. Salome, onbekend, Adr. Verhage, wachtmeester Cambier, onbekend, Fr. Hoevenagel, mevrouw M. Gerritsen-Kostense, mevrouw J. Faas-Kostense, onbekend, Adr. Faas, mevrouw M. Kostense-Kesteloo, W. Gerritsen, onbekend, mevrouw A. Vrijland, rijksveldwachter Ploegaart, M. Verp1anke, Abr. van Houte, veearts H. van de Vijver, Cam. Calon, Brouwer, Arts, mevrouw Goedbloed, Hoste, Goedbloed en W.P. Borm. Tweede rii: Sehirris en eehtgenote, verder nog J. Kostense, onbekend, mevrouw C. Maas-Kostense, C. Kostense en eehtgenote, mevrouw E. de Zeeuw, mevrouw Kakebeeke, dominee A. Vrijland, J. Kakebeeke, L. van Hoeve, onbekend, onbekend, pastoor E. Burm, PI. Dueheine, B. van der Slikke, J. Bliek, oud-burgemeester P. Maarleveld en P. Faas. Derde rij: J. von Hout, W. Naeije, P. Maas, Pro de Dobbelaere, burgemeester A.P. Kostense en eehtgenote, J. de Putter, A. du Fosse, Iz. de Blaeij en M. Maas. De bruidjes zijn:

M. Borm, onbekend, A. Onghenae, C. v.d. Hoofd, L. Comelis en Fr. van Houte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek